A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Bílkoviny a aminokyseliny ve výživě ryb

Autor článku: Petr Novák · 10.10.2010 · Sledovanost: 42658x · Vytisknuto: 4122x
Hodnocení: 5.86/6 (7x) · Odměněn: není

"Aminokyselinové zákony"


V průběhu biochemického výzkumu aminokyselin bylo formulováno několik zákonitostí, které vznikají při různě nevyváženém příjmu aminokyselin. V praxi jsou nejvýznamnější dva, a to je Rubnerův a Wolfův.

Zatímco Rubnerův zákon poukazuje na to, jaký vliv má nejméně zastoupená esenciální aminokyselina, tak Wolfův zákon naopak řeší následky esenciální aminokyseliny ve velkém nadbytku.

a) Rubnerův zákon limitující aminokyseliny
Esenciální aminokyselina, která je obsažena v nejnižším množství určuje celkové využití proteinu. Často se schématicky znázorňuje jako nádoba s více stěnami, kde nejnižší stěna určuje celkovou kapacitu nádrže. Také je vysvětlován jako schopnost sestavit řetězce z určitého počtu přesně stanovených různých článků, kde chybějící články omezí počet hotových řetězců. V praxi podle oficiálních údajů je využitelnost bílkovin kolem 50% právě kvůli nevyváženosti zastoupených aminokyselin. Pokud se však receptura spočítá s ohledem na obsah aminokyselin v proteinech krmiva a případně se ještě chybějící aminokyseliny doplní (nejčastěji chybí lysin), může využitelnost aminokyselin činit kolem 90 – 100%, čili využitelnost je prakticky dvojnásobná. Potom může být úměrně i snížen obsah bílkovin v krmivu a nahrazen spíše energetickými substráty nebo surovinami s vysokým obsahem jiných biologicky aktivních látek.

Při nevyváženém příjmu aminokyselin vzniká takzvaná aminokyselinová dysbalance v potravě, která může způsobit zdravotní problémy až úhyn. Nejrychleji aminokyselinová dysbalance vznikne u mladých zvířat, která jsou krmena nevyváženou směsí a nemohou živiny volně získávat jinde, neboli jsou v uzavřeném živinovém systému.
mg+:6909]

b) Wolfův zákon nadbytku esenciální aminokyseliny
Esenciální aminokyselina ve velkém nadbytku více než čtyřnásobném porušuje metabolismus ostatních aminokyselin. Zesiluje projev limitující aminokyseliny, inhibuje se metabolismus jiných aminokyselin a tyto metabolické systémy si navzájem konkurují. Bohužel některá přírodní krmiva jsou natolik nevyvážená, že tento stav při opakovaném výhradním krmení tímto jedním krmivem může nastat, a je přisuzován infekci nebo jiným vlivům. Toto riziko se dá odstranit kombinací vhodných přírodních krmiv nebo bioenkapsulací.

Význam jednotlivých aminokyselin


a) Esenciální, neboli nepostradatelné aminokyseliny:
- isoleucin
- leucin
- lysin
- methionin
- phenylalanin
- threonin
- tryptofan
- valin

b) Poloesenciální aminokyseliny:
- arginin
- histidin

c) Aminokyseliny asistující, "nahrazující" esenciální aminokyseliny:
- cystein
- thyrosin

d) Ostatní aminokyseliny postradatelné:
- Alanin
- Asparagová kyselina
- Asparagin
- Glutamová kyselina
- Glutamin
- Glycin
- Prolin
- Serin

Klíčový problém metabolismu aminokyselin z hlediska řízené výživy


Aminokyseliny se v první řadě účastní metabolismu jako stavební látky zejména bílkovin, ale při jejich nadbytku (obvykle kolem 50 % u nevyvážených proteinů) se jich organismus musí nějak zbavit. Dokáže je skladovat 5 – 12 hodin, ale pokud je mezitím nevyužije, tak je musí zlikvidovat. Jejich prosté vyloučení by bylo málo výhodné, a proto se přeměňují na energeticky využitelné složky, metabolické palivo. Tato přeměna aminokyselin probíhá ve třech krocích:

1) Deaminace, neboli odstranění aminoskupiny. Aminoskupina se přemění na amoniak.
2) Amoniak se vyloučí (hlavně žábrami), nebo přemění přímo na močovinu nebo se váže na kyselinu asparagovou a následně se přemění na močovinu (a vyloučí ledvinami). Tomu se říká močovinový cyklus (dříve také ornithinový podle aminokyseliny ornithinu, která vzniká v jeho průběhu).
3) Zbudou bezdusíkaté kostry aminokyselin, kterým se říká alfa-oxokyseliny, a ty se již použijí jako palivo.

Za určitých okolností, zejména při nadměrném přívodu bílkovin může nadbytečně tvořený amoniak nebo alfa-oxokyseliny poškozovat organismus.
mg+:6910]

Které aminokyseliny lze považovat ve výživě ryb za významné?


Primárně významné, prakticky nepostradatelné tedy jsou:
- Arginin
- Histidin
- Methionin
- Cystein
- Valin
- Leucin
- Isoleucin
- Phenylalanin
- Thyrosin
- Lysin
- Threonin
- Tryptofan

Tyto aminokyseliny je nutno kontrolovat v případě tvorby receptur takzvané biochemicky definované výživy, kde je snaha docílit co nejvyšší využitelnost proteinu.

Význam glutamové kyseliny a asparagové kyseliny


Tyto aminokyseliny mají hlavní vliv jako vychytávače amoniaku a následně zdroje amoniaku nebo aminových skupin pro tvorbu postradatelných aminokyselin nebo pro odstraňování amoniaku z organismu a tvorbu močoviny. V souvislosti s těmito aminokyselinami se můžete setkat s třemi variantami jejich názvů, přesněji metabolických forem:

Glutamová kyselina – glutamát – glutamin.
Asparagová kyselina – aspartát – asparagin.

Základní složky jsou kyselina glutamová a kyselina asparagová. Pokud jsou při pH vyšším než 3, což je v uvnitř organismu normální, tak jsou negativně nabity a potom se jim říká v tomto ionizovaném stavu glutamát nebo aspartát. Pokud na sebe navážou aminoskupinu, říká se jim glutamin nebo asparagin.

Glutamová kyselina - glutamin je významnou stavební aminokyselinou ve stěnách sliznic. Glutamin se více spotřebuje i při stresu a zvýšené zátěži. Jeho nedostatek potom způsobuje horší odolnost vůči infekčním chorobám. Kyselina glutamová podporuje přenos draslíku z krve do mozku a podporuje mozkovou činnost.

Kyselina asparagová podporuje společně s glutaminem činnost mozku.

Obě aminokyseliny také představují významný (glukogenní) zdroj energie pro svaly v případě, že se vyčerpá zásoba disponibilního glykogenu (přibližně třetina z celkového množství).
mg+:6911]

Praktický význam poloesenciálních aminokyselin


Histidin je mezi těmito aminokyselinami považován za významnější, někteří významní biochemici jej dokonce považují za esenciální. U ryb má vliv na stavbu buněk a tvorbu červeného krevního barviva, nedostatek zpomaluje růst a zhoršuje rozmnožovací funkce.

Arginin je považován za méně množstevně problematickou poloesenciální aminokyselinu, ale nedostatek zpomaluje růst. Organismus může arginin tvořit v takzvaném močovinovém cyklu, ale produkce nestačí pro rychlejší růst organismu a kromě toho takto vytvořený se opět následně v močovinovém cyklu odbourává jako aminokyselina pomáhající likvidovat nadbytečně přijaté ostatní aminokyseliny nebo jejich metabolity. Je to tedy klíčová aminokyselina v odstraňování přebytečných aminokyselin a dusíkatých katabolitů vznikajících při svalové činnosti a podobně. Arginin je významnou aminokyselinou ve vazivové tkáni (šlachy, klouby, svaly), ve srovnání s jinými aminokyselinami je zde relativně nejvíce zastoupen.
Arginin je aminokyselinou hrající hlavní roli v návaznosti močovinového cyklu (odbourávání dusíkatých katabolitů) na citrátový cyklus (tvorba energie), jako společná látka argininosukcinát, což v důsledku znamená tvorbu energie právě z dusíkatých katabolitů a zároveň také podporu spalování tuku jako zdroje energie. Zejména u ryb je činnost močovinového a citrátového cyklu dobře vyvinuta.

Arginin je zdrojem oxidu dusnatého, který v organismu reguluje prokrvení tkání.

POZOR NA ANTAGONISMUS ARGININU A LYSINU!
Arginin je antagonista (protipůsobící) lysinu. Význam lysinu ve výživě je velký, je to nejvíce chybějící aminokyselina v krmivech. Pokud by se do krmiv doplňoval čistý arginin, situaci ještě zhoršuje. Pokud se přidává arginin, měl by se přidávat také lysin. Přidávání čistého argininu do krmiva je tedy poněkud problematické, nehledě na to, že volný arginin může zhoršit průběh případné probíhající virové infekce.

Praktický význam "doplňujících" (asistujících) aminokyselin


Cystein ovlivňuje kvalitu kůže a šupin. Je aminokyselinou, která podobně jako arginin ovlivňuje prokrvení tkání, ale nikoliv jako zdroj oxidu dusnatého, ale jako zdroj sulfanu, který má podobné účinky. Cystein se v organismu metabolizuje na taurin (kyselinu 2-aminoetansulfonovou). Taurin je velmi významný jako biochemický substrát (je nejvíce zastoupen v buněčné tekutině). V současné době se doporučuje taurin doplňovat do směsí živin, a to jak významný biochemický činitel, tak i látku snižující potřebu sirných aminokyselin.
mg+:6912]

Tyrosin je v organismu využíván pro tvorbu hormonů nadledvin a tvorbu dopaminu (přenos svalových vzruchů) a tvorbu barviva melaninu (černé, hnědé nebo modré zbarvení šupin). Je komerčně používán jako aminokyselina podporující činnost mozku. Někdy se používá i jako doplňková volná aminokyselina pro podporu činnosti štítné žlázy jako výchozí látka pro tvorbu tyroxinu.
Článek pokračuje na další straně »

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Proč řízená výživa akvarijních ryb?
ČLÁNEK: Anatomie trávicí a vylučovací soustavy ryb
ČLÁNEK: Vylepšené žloutky
ČLÁNEK: Spirulina a chlorella ve výživě akvarijních ryb
ČLÁNEK: Karnitin ve výživě akvarijních ryb
ČLÁNEK: Extrudované výrobky v akvaristice
ČLÁNEK: Vhodnost gelotvorných látek pro akvarijní krmiva
ČLÁNEK: Co víme o kožním ústrojí?
ČLÁNEK: Dýchání ryb
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Sobota 16.10.2010
PetrNovak

Glutamin může být prekursor, ale použití na podporu tvorby růstového hormonu je nesmysl. Kdyby AMK podporovaly tvorbu růstového hormonu, jak se posledních 25 let komerčně tvrdí, tak by současná generace mládeže byla plná dvoumetrových chlapců a 185 cm modelek. To tvrzení má chybu, nebylo prokázáno randomizovanou studií. Kromě toho nadbytek glutaminu denně 7 g již způsobuje dysbalanci a poruchy.
Dvě večeře jsou za určitých okolností vhodné, pro zajímavost malá dávka bílkovin a multivitamíny před spaním podporují spalování tuku, i u ryb.
Úvaha se sacharidy je správná, úvaha o tucích je špatná. Ale budou o tom podrobné články, už jsem na ně dělal korektury, takže budou brzy.


Sobota 16.10.2010
To-Chu

Jako komerční záležitost vnímám spíše vločky Tetra Betta doplněné o kryl a více karotenu, stejně tak JBL nebo Sera Bettagran. Toto mi přijde jako produkty, které vychází z těch základních v jejich nabídce. Pro betty se mi velmi osvědčilo krmivo od Ocean Nutrition Atisons Betta Starter a Betta Pro. I při téměř jednostranném krmení byly výsledky výrazně lepší než na živé artemii a různém mrážu. Ale jen na málokterých krmivech se uvádí původ proteinů natožpak obsah aminokyselin. Po čem teda pak koukat? Zajímavý a rozmanitý původ bílkovin ON uvádí u svých vloček Community Flakes. Vhodnost různorodé stravy neodmítám, rád bych ale uvěřil marketingu těchto značek, že krmivo je speciálně a komplexně koncipované pro bojovnice. Výsledky na ON tomu napovídají. Pokud se mi takové krmivo osvědčilo, lze jej přijmout jako hlavní složku stravy + nějaké mrážo, než přemýšlet nad tím, co je rybám v přírodě přirozenější a v jaké podobě jim to nabídnout? Jak se takovýto přístup projeví na generačním chovu, nevím, tak daleko jsem se ještě nedostal (společně s F1 a F2 samci na výstavách relativně slušné výsledky), ale z předchozích článků mi vyplívá, že při podobných zkušenostech není důvod se tomu bránit?

Že by se navečer mělo krmit střídmě, jsem kupodivu četl snad v akvaristické literatuře nějakého českého auta. To já si naopak dopřeju večeře dvě :-D

Takže glutamin jako „prekurzor“ růstového hormonu nebrat? :-)

„Ryby na rozdíl od teplokrevných živočichů mají lépe přizpůsobený metabolismus na přeměnu bílkovin na energii. Je to zřejmě dáno menším obsahem sacharidů v původních zdrojích rybí potravy“

Platí to obdobně i pro tuky nebo vybírat krmiva s co nejnižším obsahem tuků? Jsou vůbec tuky využívány jako zdroj energie? Co se dorostu týče, dospělé ryby krmím trochu jinak.


Pondělí 11.10.2010
PetrNovak

Tak ty bety nevím, čím by to bylo. Prapůvodem bude asi překříženost, ovšem kde se odráží?
Omezit vydatné krmení na večer se týká spíš druhu Homo sapiens. Některým rybám, pokud roste potěr se doporučuje svíti i v noci. Krmiva koncipovaná pro jeden druh ryb považuji spíš za komerční záležitost. Z článku vyplývá nakrmit dobře i na noc. Lyofilizace je sice šetrná, ale ztráty jsou při sušení a následné konzumaci.
Aminokyseliny nejsou zas tak obšírně zmiňované, třeba to bude konečně zajímat některé výrobce krmiv. Totiž pokud dokážou spočítat vyvážené zastoupení aminokyselin, krmivo je mnohem kvalitnější. Mimochodem se to povinně sleduje u krmiv pro lososovité. Alespoň by potom nevznikaly takové nesmysly, jako se vyrábějí aminokyseliny na tvorbu růstového hormonu pro kulturisty.


Pondělí 11.10.2010
To-Chu

U šlechtěných bojovnic se často diskutují čisté kmeny černých ryb, pro jejich neplodnost. Respektive, pokud jsou tito melano sourozenci kříženi mezi sebou, oplodněné jikry se v určité fázi přestanou vyvíjet a hynou. Obecně se traduje, že ty ušlechtilejší černé samice jsou neplodné a doporučuje se křížit takové samce s modrými (metalicky modrými, copper) samicemi, které mají hodně tmavé tělo. Má toto nějakou souvislost s „nadbytkem“ tyrosinu, „nadbytečným formováním“ DOPA? Kde se toto bere a čím to selhává, že se larvy dále nevyvíjí? Vidí někdo do této problematiky? Dostal jsem se jen k nějakým anglickým textům, ale to je na mě příliš odborné. Stačilo by jen nasměrování k dalšímu bádání :)

Obecně se nedoporučuje vydatné krmení na večer. Je možné v případě speciálních krmiv koncipovaných jen pro jeden druh ryb zvýšit krmnou dávku na večer a dokrmit artemií pro lepší trávení? Selským rozumem nad tím spekuluju obdobně jako nad nočními proteiny pro kulturisty… klidová regenerace a utilizace v průběhu noci… Bude to na škodu nebo ku prospěchu? Samozřejmě v případě odchovu mladých ryby.

U degradace mraženého krmiva bylo zmíněno i sušené, to jako lyofilizované?

Proč jsou všechny tyto aminokyseliny zmiňovány tak obšírně? Všechno je to zajímavé, ale jak toto prakticky využít, lze si namíchat vlastní BCAA pro ryby? :-)


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.