A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Aquascaping aneb tvar a forma u přírodních akvárií

Autor článku: Pavel Knežik · 14.8.2010 · Sledovanost: 58895x · Vytisknuto: 9440x
Hodnocení: 6/6 (6x) · Odměněn: není

Druhy rostlinných akvárií


Většina lidí nahlíží na akvárium jako na místo, kde se chovají různé druhy ryb. Časem se ale vyvinulo několik druhů, které nemají vlastnosti "společenské nádrže". Rostlinné akvárium se často stávalo místem projevu sebe sama, našich zájmů a designérských schopností. Pojďme si tedy ukázat několik druhů rostlinných akvárií, se kterými se můžeme setkat.

Biotopní akvárium


Je vytvořeno za účelem napodobení specifického prostředí v přírodě. Tento „výsek“ prostředí je určen živočichy, rostlinami, parametry vody dané oblastí svého původu a podmínkami, v geograficky daném prostředí. Například biotopní akvárium jižní Ameriky, Amazonie nebo Africké Malawi.

Technika těchto akvárií je většinou základní. Klíčem ke správné biotopní nádrži je být důsledný ve výběru živočichů, rostlin, substrátu a materiálu vyskytujícího se v oblasti, kterou se snažíme reprodukovat.

Jeden z možných biotopů Amazonie.

Autor: Nidal Rezek

Paludarium


Tento druh je kombinací akvária a terária. Paludarium vytváří výborné životní podmínky pro rostliny, které rostou jak v akvarijní, tak v terarijní části. Do výživných vlhkých podmínek jsou sázeny rostliny, které milují vodu nebo právě vlhké prostředí.

Z terarijní části rostlinstvo pomalu přechází do akvarijní, přechod může být zvýrazněn vodopádem nebo naznačeným břehem řeky. Většinou se prostředí doplňuje kořeny a skalkami. Kapradiny a mechy jsou často hlavními prvky těchto nádrží.

Pokud se pustíte do návrhu paludaria, můžete použít prvky holandských, přírodních nebo biotopních nádrží. Užijte skalek, kořenů, dřeva či kůry k vytvoření přírodně vypadající scény. Můžete si vybrat biotop, který budete napodobovat, například havajský vodopád nebo asijské mangrovy.

Autor: Luis Carlos Galarraga

Holandské akvárium


Tyto nádrže byly vyvinuty v Holandsku, v zemi tulipánů a úžasných amsterdamských květinových trhů. Holandské akvárium je hustě osázeno rostlinami, které se stávají hlavním tématem na úkor ryb. Ty jsou zde tématem doplňujícím; v některých nádržích chybí úplně.

Základním pravidlem je zde pravidlo zlatého řezu, přičemž ústředním bodem se stává výrazná rostlina. Osázení těchto nádrží je prováděno tak, aby bylo dosaženo kontrastu mezi jednotlivými druhy rostlin. Sází se vedle sebe tvarově a barevně co možná nejodlišnější rostliny. Zní to velice jednoduše, ale vyžaduje to základní znalosti estetiky a vkusu. Je velmi důležitá i odborná znalost požadavků pěstovaných rostlin, které jsou v nádrži přítomny.

V koutech nádrže bývá obvykle méně světla, ale sází se zde převážně vyšší rostliny, které mají naopak větší nároky na intenzitu osvětlení, proto i jim musíme technickým vybavením dopřát výborné podmínky k růstu.

Osázení rostlin se také provádí od nejnižších k nejvyšším. Vyvolává se tak dojem hloubky. Používá se i konstrukce teras (navýšením substrátu nebo dalšími složitějšími konstrukčními prvky), kdy se do takto připravených navýšených prostor sází rostliny.

Krása a zdraví rostlin je na prvním místě. Tomu odpovídá i hi-tech vybavení nádrží. Nadměrné světlo, hnojení CO2 a prvky podporující růst rostlin. Další zajímavostí je, že se používá minimální (popřípadě žádná) filtrace, protože rostliny zde fungují jako účinný filtr.

Na holandské akvárium se můžeme zjednodušeně dívat jako na impresionistickou malbu, kde jsou rostliny použity k vytvoření obrazu.

Autor: Shay Fertig

Přírodní rostlinné akvárium (The Nature Aquarium)


Rostlinné akvária jsou připisována světově renomovanému fotografovi Takashimu Amanovi z Japonska. Byly vyvinuty autorem v roce 1970, a nechají se zjednodušeně popsat jako podvodní japonské zahrady.

Tento druh akvárií se zpopularizoval po vydání Amanově série knih Nature Aquarium World. Většina aquascapistů tíhne k tomuto směru a snaží se jej dovést k dokonalosti.

Design akvárií je postaven na pravidlech zlatého řezu. Ústředním bodem je kořen, kámen či rostlina umístěná dle již zmíněného pravidla. Osázení rostlinami se provádí od nejnižších k těm vyšším. Často se používá jeden typ rostlin, např. rostliny kobercového typu.

Je zde také kladen důraz na zdravý přírodní vzhled rostlin a dalších živočichů v akváriu. Hi-tech vybavení je většinou nutností. Nadměrné osvětlení, kvalitní substrát, hnojení CO2, přihnojování prvky podporujícími růst rostlin.

Takashi Amano do světa akvaristiky uvedl také mimo jiné neúnavného bojovníka proti řase, krevetku Caridina multidentata alias Caridina japonica.

Zdroj: www.adana.co.jp

Autor: Takashi Amano

Wabi-Kusa


Další druh je kombinací paludaria a přírodního akvária doplněnou japonským stylem aranžování květin ikebanou.

Název Wabi-Kusa je odkazem na japonské estetické vnímání Wabi-Sabi, které vyjadřuje schopnost uchovat si nadhled a nalézat krásu v nedokonalosti a pomíjivosti přirozeného světa. Kusa znamená plevel nebo rostlina; Amano vyzdvihuje podstatu i u těch nejjednodušších prvků přírody.

Jednoduché nádrže se zaměřují na vytvoření emerzního a submerzního světa. Většinou se v nižších nádržích či miskách vytvoří substrátový ostrůvek, který je osázen emerzními/submerzními rostlinami.

Nepoužívá se převážně takřka žádná technika, proto tomu musí odpovídat složení živočichů a rostlin. Není-li kupříkladu nádrž filtrována, je nutná častá výměna vody.
Autor: Steven Chong

Iwagumi


Tvůrcem tohoto druhu nádrží je opět Takashi Amano. Zde se opřel o japonské kamenné zahrady a princip jejich návrhu. Spojení slov Iwa (kámen, skála) – gumi (formace, skupina) doslova znamená „kamenné formace“. Kámen nebo skupina kamenů v akváriu zde hraje hlavní roli.

Tvorba kamenných zahrad podléhá určitým pravidlům. Ty byly japonskými zahradníky sepsány přibližně v 11. století do knihy Sakuteiki. Sanzon Iwagumi je jedním z těchto pravidel. Jedná se o uskupení tří kamenů, kde jeden je nejvyšší, dominantní, vždy umisťovaný podle pravidla zlatého řezu a další dva kameny jsou doplňující. Každý z těchto kamenů má svůj význam a funkci.

Zdroj: www.adaaust.com.au


Jednoduché prostorné nádrže používají většinou jen jeden druh rostlin kobercového typu, popřípadě další doplňující nižší rostliny. Většinou jsou tyto rostliny náročné na světlo a výživu. I když nádrže vypadají jednoduše, udržet je v plné kráse vyžaduje spoustu úsilí a času. V boji proti řase se zde s úspěchem používají opět trpasličí krevetky.

Hi-tech vybavení je samozřejmostí, hnojení CO2, vysoká intenzita osvětlení, hnojení prvky podporujícími růst rostlin, kvalitní substrát. Rostliny v akváriu je nutné často stříhat, aby se udržela základní forma designu.

Akvarista umělcem


Je samozřejmě možné nepodřizovat se při vytváření akvária žádným z těchto popsaných principů. Pak ale počítejme s tím, že nás pozorovatel nepochopí, a naše práce tak nemusí být kvitována úspěchem.

Akvarista by svým dílem měl dokázat komunikovat se širokou masou lidí. Naším plátnem je akvárium, barvou se nám stávají rostliny a štětcem naše ruce. Pokud budete své dílo vytvářet s citem, bude na něj jistě nahlíženo v pozitivním světle.

Naše pouť by zde neměla končit. Rozšiřujme si své znalosti z jiných oblastí umění. Pokud se budeme snažit porozumět dílům asijských aquascapistů, měli bychom nastudovat něco z asijské kultury, náboženství a jejich estetického cítění a vztahu k přírodě.

Soustředěně a důkladně pozorujte přírodu okolo sebe. Poznejte základní rysy, třiďte je a poté, co si je zapamatujte, nebojte se je uplatnit. Nezapomínejte také, že člověku je bližší asymetrické vyjádření než symetrické tvary, pracujte s citem pro detail.

Pokud začínáte vytvářet akvárium, důkladně se připravte a sesbírejte co nejvíce kvalitních informací tak, abyste měli klid a čas na samotné dílo a nenechali se ničím zaskočit. Nespěchejte, rozjímejte, bádejte, tvořte! Mějte na paměti, že vše má svůj čas.

A jsme u konce. Tento miniseriál měl za cíl ukázat základní pravidla při vytváření přírodních akvárií. Teď je na každém, jak bude k těmto informacím přistupovat a jak s nimi naloží. Zkuste si na pracích kolegů aquascapistů aplikovat některé z popisovaných pravidel a nahlížejte na jejich nádrže mnohem podrobněji.

Myslím, že teď každý z vás dokáže o nádrži říci více než jen, že je hezká.

Budu se těšit na příště, témat na probírání máme ještě hodně.

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Aquascaping aneb základní pravidla pro vytváření přírodních akvárií
ČLÁNEK: Karel Rataj – především vodní rostliny
ČLÁNEK: Karel Rataj - nejen akvarijní rostliny
ČLÁNEK: Pupečník bílý (Hydrocotyle leucocephala)
ČLÁNEK: Bezpečný CO2 set do 200 Kč
ČLÁNEK: Prodloužený akvaristický víkend
ČLÁNEK: Mezinárodní soutěž v zařizování rostlinných akvárií
ČLÁNEK: Akvaristická zima v Bratislavě
ČLÁNEK: Založení miniakvária
ČLÁNEK: Cryptocoryne beckettii a Cryptocoryne affinis
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody 2
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Kam by se měr ubírat další článek o aquascapingu? Zajímal(o) by mě:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
Styl Iwagumi, jeho podstata a design;
(1943 hlasů)
Praktický hardscape (suchý návrh nádrže bez přítomnosti rostlin; umístění kamenů, materiály, se kterými se můžu setkávat při designu akvária);
(1477 hlasů)
Úplně všechno ohledně aquascapingu.
(1362 hlasů)
Celkem hlasů: 4782

Anketa

 
Dostupnost materiálu pro design přírodních akvárií:
Materiály jsou pro mě dobře dostupné.
(1462 hlasů)
Materiály vím kde sehnat, ale jsou pro mě obtížně dostupné nebo nedostupné (cenou, vzáleností atp.).
(1279 hlasů)
Materiály vůbec nevím, kde sehnat nebo hledat.
(1387 hlasů)
Netuším o čem je řeč.
(1401 hlasů)
Celkem hlasů: 5529

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Sobota 14.8.2010
skoula

Ano pravidla samozrejme existuji.

Napriklad u iaplc, kazdy z rozhocich zacina s 200 body. Ty prirazuje layoutu na zaklade skupin. (Podrobne rozdeleni najdete na konci v odkazu)

Celkovy umelecky dojem (max 100 bodu)
Vyhodnocuje se celkova krasa layoutu.

Technicky pohled(max 100 bodu, rozdelen do 5 skupin po 20 bodech)

Kreativita (max 20 bodu)
Celkove usporadani layoutu, originalita
(redukce bodu za "nevodni" rostliny !!!)

Kompozice, usporadani, aranzovani rostlin (max 20 bodu)
Zvladnuti layoutu, pozice rostlin, rovnovaha barev, tvaru, textury rostlin.

Rovnovaha mezi layotem a zvolenymi rybami (max 20 bodu)
Posuzuje se volba zivocihu jejich barva, tvar, textura ale i ekologie.

Prirodni atmosfera (max 20 bodu)
Evokuje u layot tvurcovu představu přírody? Použití technik k dosažení této představy.

Vitalita, stav akvarijnich rostlin a casova primka layotu (max 20 bodu)
Svat rostlin (strihani, rust atd.). Je layout udrzitelny po delsi dobu existence?

U aga je to bodove:

Celkovy dojem (1 - 35 bodu)
Vyvazeni kompozice, vyuziti prostoru, pouziti barev (1 - 30 body)
Vyber a pouziti materialu (1 - 20 body)
Zivotaschopnost Aquascapu (1 - 15 body)

Vice na strankach soutezi.
Snad jsem pomohl ;).

Dve stezejni mezinarodni souteze
http://en.iaplc.com/[/i]
Podminky hodnoceni:
http://en.iaplc.com/...

http://showcase.aquatic-gardeners.org/...
Podminky hodnoceni:
http://showcase.aquatic-gardeners.org/...


Sobota 14.8.2010
WhiteCrow

Existují nějaká psaná pravidla, či kritéria na hodnocení přírodních nádrží, jako je to třeba u ryb - živorodek, skalárů apod., nebo nějaké části jako v krasobruslení ("umělecký dojem", "technické provedení"). Jak probíhá hodnocení na soutěžích? Děkuji.


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.