A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Aquascaping aneb tvar a forma u přírodních akvárií

Autor článku: Pavel Knežik · 14.8.2010 · Sledovanost: 58740x · Vytisknuto: 9403x
Hodnocení: 6/6 (6x) · Odměněn: není

V předchozím článku ČLÁNEK: Aquascaping aneb základní pravidla pro vytváření přírodních akvárií jsme určili, kam umístit bod zájmu tak, aby nádrž navedla počáteční pohled pozorovatele a následně odkryla celkovou formu designu nádrže. Dnes si povíme právě o formě, tvaru kompozice a o druzích přírodních akvárií.

Svět, jak víme, je místo plné protikladů. Je však velmi dobře známo, že i přes výskyt opačných elementů je i u nich obecná snaha o přirozenou rovnováhu. Světlo je vyváženo tmou, oheň je protiváhou vodě, žena je protikladem muže.

V čínské filozofii je tento koncept nazýván jin a jang, které vyjadřují dvě navzájem opačné a zároveň doplňující se síly. Jedna není bez druhé a zároveň jsou si oporou, ale pokud jeden z elementů převažuje, druhý musí ustoupit.

Určíme si tedy, že i některé formy designu můžou být ženskou nebo mužskou formou, ale nepředbíhejme.

Tvar designu přírodního akvária


Rozložení nádrže můžeme definovat podle několika základních tvarů. Můžeme ale přijít i s novým tvarem či různými kombinacemi. Fantazii se meze nekladou, nezapomeňme, že v jednoduchosti je krása a funkčnost. Pojďme si tedy popsat základní tvary, které můžeme použít při návrhu nádrže nebo se s nimi setkat u jiných autorů.

Trojúhelníkový tvarCelkový design má tvar trojúhelníku. Je vytvořen rostlinami nebo svažujícím se substrátem, který pozvolna klesá od námi určeného nejvyššího bodu k nejnižšímu bodu nádrže. Většinou se dá u svažujících se kompozic hovořit o vyjádření lineárního pohybu, dramatičnosti, dynamiky, akce.

Na tomto obrázku je vidět postupný spád s kamenem ve zlatém řezu jako bodem zájmu. Dynamiku nádrže podporuje čeření hladiny. Při pozorování takovéto nádrže můžeme mít iluzi břehu proudící řeky porostlé vegetací nebo zatopené stráně. Akčnost návrhu podtrhuje ještě hejno živých ryb se štíhlým, protáhlým tělem.

Autor: Shuqi HE

Obdélníkový tvarVětšinou se designu obdélníku dosahuje pomocí vyšších rostlin, které sahají až k hladině. Samotného designu obdélníku bychom se měli vyvarovat. Nemá prakticky žádný volný prostor a ve skutečnosti vyvolává pocit chaosu, rozporuplnosti, prázdnoty nebo naopak přeplnění. Většinou se v praxi používá v kombinaci s dalšími tvary.

Design obdélníku doplněný slabými trojúhelníkovými liniemi. Malé nebo barevně či tvarově nevýrazné ryby se v tomto designu mohou ztratit. Tento tvar můžeme výjimečně použít u vysokých a hlubokých nádrží, kde najdeme jiné způsoby pro jeho odlehčení a vytvoření dostatečného prostoru, vzdušnosti.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Kruhový, kopcovitý tvarTvar kopce bývá vytvořen navýšeným substrátem, který je hustě usázen. Může být doplněn o kořeny porostlé rostlinami. Tento tvar popisujeme jako přirozenost, klid, pevnost, zralost.

Kopcovitý tvar, podtržený kořeny tvarovanými do klínu. Při takovémto návrhu, kdy jsou naprosto otevřené („prázdné“) rohy nádrže (dodávající nádrži prostor, vzdušnost) si musíme dobře promyslet, kam skrýt technické vybavení nádrže. Nádrž na tomto snímku představuje velký kořen vyvráceného stromu na dně široké, klidné řeky nebo laguny.

Autor: Harry Kwong

Konvexní tvarKonvexní (vypouklý, vydutý směrem nahoru) tvar má nejvyšší bod ve středu a nejnižší po stranách. Vyjádřením se přibližuje ke kopcovitému designu s prvky dynamiky spádu trojúhelníku.

Konvexní design. Bodem zájmu jsou kameny umístěné ve zlatém řezu.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Konkávní tvarKonkávní (prohnutý směrem dolů) tvar je opakem konvexního. Design má dva nejvyšší body po stranách. Reliéf se postupně svažuje do střední části nádrže. Střední část většinou tvoří volný prostor ve tvaru řeky nebo cesty. Nejníže položená střední část končí na linii dle zlatého řezu. Konkávní tvar vyjadřuje pak přirozenost, lenost nebo perspektivu.

Poznámka: Máme-li problém si zapamatovat význam slov konvexní a konkávní a termíny se nám pletou, pamatujme si mnemotechnickou pomůcku, že konkávní tvar je jako hrnek na kávu. Tedy vypouklý směrem dovnitř, aby se tam ta káva uvnitř udržela. Konvexní je pak pravý opak – tedy šálek obrácený dnem vzhůru.

Konkávní tvar designu. Boky nádrže zarostlé vegetací připomínají břeh řeky, úvoz nebo údolí či kaňon. Drobné kopcovité útvary v popředí na dně podtrhují perspektivu a členitost terénu.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Kombinace tvarů


Nestačí-li vám základní typy designu, můžete je kombinovat. Proto se můžeme u designů nádrží setkat s kombinací obdélníku se dvěma trojúhelníky svažujícími se ke středu. Jiným příkladem jsou tři kruhové ostrůvky, zformované například pomocí rostlin, tvořící obdélníkovou stěnu. Kombinací vyjádření je opravdu nepřeberné množství.

Kruhové ostrůvky s doplňujícím konkávním tvarem ve střední části. Cesta naznačuje perspektivu, vyvolává dojem prostorové hloubky. Návrh podporuje představu biotopu mělčiny s napadaným dřevem.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Linie a formy vyjádření


Na design akvária můžeme nahlížet ještě podrobněji, a to dle jeho základních linií. Trojúhelníkový tvar je šikmou kompozicí nebo svažující se kompozicí. Obdélníkový tvar bude horizontální kompozicí. Kruhovou kompozicí bude design akvária kopcovitého tvaru. Dále se můžeme setkat i s kompozicemi vertikálními a svažujícími se.

Tvar linie a forma se vzájemně doplňují, pomocí těchto prvků definujeme celkové vyjádření designu a následně evokujeme pocity u pozorovatele.

Kupříkladu již zmíněný design od Shuqi HE. Tvarem je akvárium trojúhelníkové, jedná se tedy o svažující se linii. Kámen jakožto ústřední prvek je v linii šikmé. Popředí tvořené pomocí Glossostigma elatinoides je doplňujícím prvkem horizontálních linií.

Červeně - linie horizontální, modře - šikmý směr, žlutě - svažující se směr.

Autor: Shuqi HE

Velice zjednodušeně můžeme říci, že základní linie podporují formy akvária. Vím, teď to zní poněkud složitě. Ale jakmile si začneme vysvětlovat jednotlivé formy, bude to dávat hlubší smysl. Pojďme tedy na to.

Definice forem, barvy a textury


Na začátku článku jsme si řekli, že není jin bez jangu a jang bez jinu. Tyto dvě součásti jsou přítomny ve všech prvcích. Doplňují se a vytvářejí harmonii. Pokud jeden z prvků převládne, vzniká nerovnováha. U akvárií máme pak z takto utvořených designů pocity navozené mužskou nebo ženskou formou.

Mužská forma akvária:
Pro bližší pochopení mužské formy se podívejme na charakteristiky tvarů a významů a uveďme i příklady dekorací, použitých druhů rostlin a ryb.

Tvar: Úhlové tvary, přímé linie, šikmé linie, kolmé linie.
Významy: Aktivita, činnost, úsilí, robustnost, stabilita, síla, rozumnost, hrubost.
Příklady dekorací: Členité kmeny s různými otvory, zvrásněné ostré kameny.

Příklady rostlin: Microsorum pteropus (hnědovka křídlatá), Vallisneria sp. (zákrutichy), Vesicularia dubyana (jávský mech).

Příklady živočichů: Corydoras (pancéřníčci), Apistogramma cacatuoides (cichlidka papouščí), Chilodus (hlavostojky), Nematobrycon palmeri (tetra císařská), Paracheirodon sp. (neónky: Paracheirodon axelrodi, Paracheirodon innesi, Paracheirodon simulans).

Ženská forma akvária:
Podobně jako u mužské formy nádrže se podíváme na jednotlivé rysy jejího protějšku.

Tvar: Kulaté, oblé tvary, vertikální linie.
Významy: Pomalost, lenost, lehkost, lhostejnost, klid, jemnost, nestabilita, křehkost.
Příklady dekorací: Oblé, hladké kameny.

Příklady rostlin: Cardamine lyrata (řeřišnice lyrovitá), Riccia fluitans (trhutka plovoucí), Micranthemum umbrosum (malokvětka tmavá), Glossostigma elatinoides (glosostigma úporovitá)

Příklady živočichů: Hypostominae (krunýřovci), Trigonostigma heteromorpha (razbora klínoskvrnná), terčovci (Symphysodon discus, Symphysodon aequifasciatus, Symphysodon haraldi), Apistogramma borellii (cichlidka Borelliho), Melanotaeniidae (gavúnkovití).

Vezměme si například obyčejného pancéřníčka. Je to jistě zástupce mužské formy, přispívá k ní svojí neustálou aktivitou, rejděním v akváriu. Pokud to bude albín, patří již však do ženské formy. Nahlížíme na objekt jako celek, ale pozorujeme i jeho vlastnosti. Rozlišujeme tedy i ostatní prvky – nejen linie a tvary, ale i barvu a texturu.

Barva


Barva, tón je jednou z prvních věcí, která na nás působí. Protože akvarijní rostliny jsou převážně zelené, musíme rozlišovat i jejich odstín a texturu. Zástupcem ženské formy je zelená barva, zástupcem mužské je červená.

Mužská forma barvy akvária:

Barvy: Tmavé, neprůhledné barvy, převážně všechny okrové a červené rostliny.
Příklad dekorací: Šikmé, děrované, ostré, tmavé kameny.

Příklady rostlin: Microsorum pteropus (hnědovka křídlatá), Cryptocoryne wendtii (kryptokoryna Wendtova), Egeria sp. (doušky), Ludwigia glandulosa (zakucelka žláznatá), Nymphaeaceae sp. (leknínovití), Vallisneria sp. (zákrutichy), Vesicularia dubyana (jávský mech).

Příklady barev živočichů: Tmavé ryby; ryby červených, rumělkových odstínů.

Ženská forma barvy akvária:

Barvy: Světlé, jasné barvy, několik rostlin v odstínu červené, ale jinak převážně zelené rostliny.
Příklady dekorací: Kulaté, oblé, světlé kameny.

Příklady rostlin: Riccia fluitans (trhutka plovoucí), Micranthemum umbrosum (malokvětka tmavá), Glossostigma elatinoides (glosostigma úporovitá), Rotala wallichii (kolovka Wallichova), Heteranthera zosterifolia (kosokvět úzkolistý), Eleocharis acicularis (bahnička jehlovitá), Blyxa sp.

Příklady barev živočichů: Odstíny modré, oranžové, albíni.

Textura


Bavíme se prakticky o "tvaru" rostlin, dekorací a živočichů.

Mužská forma textury
Textura: Silné, tlusté rostliny vyvolávající dojem robustnosti. Rostliny mají kroucené, pomačkané listy, nebo listy ploché se zvýrazněným růstovým stromem a žilnatinou listů.
Příklady dekorací: Členité, zastříhané kořeny; tmavé kameny.

Příklady rostlin: Microsorum pteropus (hnědovka křídlatá), Egeria sp. (douškovití), Nymphaeaceae sp. (leknínovití), Vallisneria sp. (zákrutichy), Vesicularia dubyana (jávský mech), Anubias sp., Cryptocoryne wendtii (kryptokoryna Wendtova), Echinodorus sp. (šípatkovití), Aponogeton sp. (kalatky).

Příklady živočichů: Hypostominae sp. (krunýřovci), Cichlidae sp. (vrubozubcovití), Phenacogrammus interruptus (tetra konžská).

Ženská forma textury
Textura: Jemný, tenký, hladký, kulatý, plochý tvar. V případě ryb menší druhy.
Příklady dekorací: Hladké, oblé kameny, kořeny.

Příklady rostlin: Rotala sp. (kolovky), Riccia fluitans (trhutka plovoucí), Vesicularia dubyana (jávský mech), Glossostigma elatinoides (glosostigma úporovitá), Blyxa sp. , Bacopa sp. (bakopy), Micranthemum umbrosum (malokvětka tmavá), Micranthemum micranthemoides (malokvětka drobnokvětá), Eleocharis minima (bahnička nejmenší), Heteranthera zosterifolia (kosokvět úzkolistý).

Příklady živočichů: Cyprinidae sp. (razbory), Characidae sp. (tetry s výjimkou tetry konžské (Phenacogrammus interruptus), Poeciliidae sp. (živorodky).

Při designu akvária se dá vytvořit druhové akvárium tak, aby vyhovovalo zcela mužské nebo ženské formě. Tento styl převažuje u holandských akvárií. U asijských akvaristů se zase projevuje mix mužské a ženské formy.

Mužská forma akvária.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Ženská forma akvária.
Zdroj: www.adaaust.com.au


Kombinace mužské a ženské formy akvária.
Zdroj: www.adaaust.com.au

Článek pokračuje na další straně »

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Aquascaping aneb základní pravidla pro vytváření přírodních akvárií
ČLÁNEK: Karel Rataj – především vodní rostliny
ČLÁNEK: Karel Rataj - nejen akvarijní rostliny
ČLÁNEK: Pupečník bílý (Hydrocotyle leucocephala)
ČLÁNEK: Bezpečný CO2 set do 200 Kč
ČLÁNEK: Prodloužený akvaristický víkend
ČLÁNEK: Mezinárodní soutěž v zařizování rostlinných akvárií
ČLÁNEK: Akvaristická zima v Bratislavě
ČLÁNEK: Založení miniakvária
ČLÁNEK: Cryptocoryne beckettii a Cryptocoryne affinis
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody 2
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Kam by se měr ubírat další článek o aquascapingu? Zajímal(o) by mě:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
Styl Iwagumi, jeho podstata a design;
(1943 hlasů)
Praktický hardscape (suchý návrh nádrže bez přítomnosti rostlin; umístění kamenů, materiály, se kterými se můžu setkávat při designu akvária);
(1477 hlasů)
Úplně všechno ohledně aquascapingu.
(1362 hlasů)
Celkem hlasů: 4782

Anketa

 
Dostupnost materiálu pro design přírodních akvárií:
Materiály jsou pro mě dobře dostupné.
(1462 hlasů)
Materiály vím kde sehnat, ale jsou pro mě obtížně dostupné nebo nedostupné (cenou, vzáleností atp.).
(1279 hlasů)
Materiály vůbec nevím, kde sehnat nebo hledat.
(1387 hlasů)
Netuším o čem je řeč.
(1401 hlasů)
Celkem hlasů: 5529

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Sobota 14.8.2010
skoula

Ano pravidla samozrejme existuji.

Napriklad u iaplc, kazdy z rozhocich zacina s 200 body. Ty prirazuje layoutu na zaklade skupin. (Podrobne rozdeleni najdete na konci v odkazu)

Celkovy umelecky dojem (max 100 bodu)
Vyhodnocuje se celkova krasa layoutu.

Technicky pohled(max 100 bodu, rozdelen do 5 skupin po 20 bodech)

Kreativita (max 20 bodu)
Celkove usporadani layoutu, originalita
(redukce bodu za "nevodni" rostliny !!!)

Kompozice, usporadani, aranzovani rostlin (max 20 bodu)
Zvladnuti layoutu, pozice rostlin, rovnovaha barev, tvaru, textury rostlin.

Rovnovaha mezi layotem a zvolenymi rybami (max 20 bodu)
Posuzuje se volba zivocihu jejich barva, tvar, textura ale i ekologie.

Prirodni atmosfera (max 20 bodu)
Evokuje u layot tvurcovu představu přírody? Použití technik k dosažení této představy.

Vitalita, stav akvarijnich rostlin a casova primka layotu (max 20 bodu)
Svat rostlin (strihani, rust atd.). Je layout udrzitelny po delsi dobu existence?

U aga je to bodove:

Celkovy dojem (1 - 35 bodu)
Vyvazeni kompozice, vyuziti prostoru, pouziti barev (1 - 30 body)
Vyber a pouziti materialu (1 - 20 body)
Zivotaschopnost Aquascapu (1 - 15 body)

Vice na strankach soutezi.
Snad jsem pomohl ;).

Dve stezejni mezinarodni souteze
http://en.iaplc.com/[/i]
Podminky hodnoceni:
http://en.iaplc.com/...

http://showcase.aquatic-gardeners.org/...
Podminky hodnoceni:
http://showcase.aquatic-gardeners.org/...


Sobota 14.8.2010
WhiteCrow

Existují nějaká psaná pravidla, či kritéria na hodnocení přírodních nádrží, jako je to třeba u ryb - živorodek, skalárů apod., nebo nějaké části jako v krasobruslení ("umělecký dojem", "technické provedení"). Jak probíhá hodnocení na soutěžích? Děkuji.


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.