A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Když nastoupí vedra III.

Autor článku: Roman Rak · 25.9.2007 · Sledovanost: 35084x · Vytisknuto: 7846x
Hodnocení: 5.67/6 (21x) · Odměněn: není

Akvária s polozavřeným krytem nádrže
Jedná se o nádrže, které jsou zepředu a z boku kapotované, zeshora zakryté. Pouze zadní část horního krytu nádrže chybí. Tudy jsou vedeny technologické prvky (elektrokabeláž, přívod vzduchu nebo CO2, sací a výtokové hadice externího filtru apod.). Přístup do nádrže je řešen otevíráním (vyklápěním nebo posunem) čelní a/nebo horní části krytu nádrže.

Nad horním krytem není žádná další nádrž či jiný objekt. Ventilace prostoru pod horním krytem nádrže je efektivnější než u zcela uzavřených, ze všech stran kapotovaných nádrží. Teplo od světelného zdroje je u akvárií s polozavřeným prostorem odváděno přirozeným způsobem zadní částí, případně v horním víku (desce) lze umístit ventilační mřížky – pro nenucenou ventilaci nebo osazení ventilátorem. Nezapomínejme však, že pokud nádrž nemá krycí skla, ventilátor napomáhá intenzivnímu odparu z nádrže.

Nevýhodou u nádrží se polozavřeným prostorem, u kterých mohou být i výše uvedené ventilační mřížky orientované směrem vzhůru, je „únik“ světla za nebo nad nádrž, což v obytných, společenských nebo výstavních prostorech není žádoucí pro svou světelnou rušivost.

Standardně řešený stojan s prodejními nádržemi. Přední stěny jsou posuvné do stran, pojíždějí do stran ve dvojitých drážkách

Autor: AquariumVanity

Do kategorie akvárií s polozavřeným prostorem řadíme i nádrže ve stojanech, jež mají uzavíratelnou nebo uzavřenou přední část. Ta je často natrvalo uzavřena u výstavních nádrží stálých akvarijních expozic. Do nádrží se přistupuje zezadu z chovatelského zázemí. Naopak u nádrží v esteticky řešených prodejnách je přední část otevíratelná – tzv. klapačka.

Kromě estetického vzhledu jsou klapačky praktické – zabraňují únikům světla od světelných zdrojů a následně nepříjemným odleskům na čelních sklech nádrží stojících proti sobě či pod určitým úhlem, chrání pozorovatele nádrže od přímého oslnění osvětlovacím zdrojem. Zároveň brání návštěvníkovu pohledu do technického zázemí nádrží, který nemusí být pro běžného návštěvníka či kupujícího zajímavý (většinu opravdových akvaristů to ale zajímá velmi).

V obou případech – tedy u akvárií s uzavíratelnou nebo uzavřenou přední část horního krytu - je ventilace prostoru nad nádržemi směrována do zadního prostoru. U nádrží nad sebou nelze realizovat ventilaci směrem vzhůru (s výjimkou horní nádrže).

Naopak výhodou stojanového řešení nádrží nad sebou je jejich ohřev teplem (i ze světelných zdrojů) stoupajícím vzhůru. Rozhodující je, jaké jsou okolní teplotní podmínky, jak je ohřev velký a zda je žádoucí či nikoliv.

Otevřené nádrže ve stojanech
Tento typ nádrží nalezneme v pěstírnách nebo prodejnách akvarijních ryb. Nádrže jsou umístěny ve stojanech, nad sebou. Z praktických důvodů častého přístupu k nádržím a do nich nejsou nikterak kapotovaná. Světelné zdroje jsou připevněny pod horními nádržemi nebo v osvětlovacích kompletech položeny na nádrže seshora.

V pravé střední části je patrné uchycení běžných kuchyňských osvětlovacích těles nad akvárii. Ve srovnání s osvětlovacími tělesy určenými pro akvaristiku jsou jednoduchá kuchyňská osvětlovací tělesa levnější a při tom poslouží stejně. V poslední době se používají jen samostatné zářivkové trubice T5 nebo T8 (na které je přichycen lehký reflektor), na jejichž konce jsou nasazeny vodotěsné patice. Zářivky se pak volně položí na příčné vzpěry nádrží, nebo se uchycují k pevné části ("stropu" nad nádrží, stojanu, zadní stěně apod.).
Foceno v akvaristice pana Dlouhého, Kladno.

Autor: Roman Rak

Minimální vzdálenost mezi nádržemi by měla být 18-20 cm při hloubce nádrže kolem 40 cm, aby se v akváriu dalo dobře manipulovat. Při hlubších (širších) nádržích nebo v případě zvýšené potřeby uvnitř akvária by měl být prostor mezi nádržemi samozřejmě ještě větší.

Nádrže v otevřených stojanech jsou praktické. Pragmatičnost tu ovšem vítězí na plné čáře před estetikou. Způsob umístění akvárií dává dobré předpoklady pro uspokojivou ventilaci. Vzhledem k tomu, že nádrže ve stojanech jsou primárně určeny pro chov a rozmnožování ryb ve velkém nebo jejich prodej, málokdy je zde potřeba velké intenzity světla. Většinou vystačíme s jednou, maximálně dvěma zářivkovými trubicemi na nádrž. U menších nádrží může být dokonce jedna delší trubice společná pro několik akvárií.

Snímek zobrazuje jiný způsob osvětlení nádrží v otevřených stojanech. Jsou použity prodávané akvarijní světelné rampy (Atman, Resun) a ty jsou položeny na nádrži. Tato varianta oproti předchozí poskytuje větší světelný tok, ale je méně výhodná pro manipulaci v nádrži - světelná rampa vždy určitým způsobem překáží. Světelný tok klesá s druhou mocninou vzdálenosti. V tomto případě je světelná intenzita největší, neboť světelný zdroj je umístěn bezprostředně nad vodní hladinou.
Foceno v akvaristice pana Dlouhého, Kladno.

Autor: Roman Rak

Celkem můžeme konstatovat, že odpadní teplo ze světelných zdrojů žádným zásadním způsobem neovlivní teplotní klima v nádržích.

Samostatná nádrž s krycím sklem a položeným osvětlovacím tělesem
S tímto řešením se setkáváme u samostatně umístěných nádrží spíše menších rozměrů, u kterých není primární požadavek na architektonické splynutí s prostorem okolní místnosti. Takovéto nádrže často nalézáme v dětských či studentských pokojích nebo na internátech, u začínajících akvaristů nebo v kancelářských či jiných prostorech, kde estetika není rozhodující. Svým způsobem se jedná o jeden z nejběžnějších typů lepených nádrží, ke kterým je dokupována světelná rampa.

Těch v akvaristických prodejnách nebo internetových obchodech najdeme celou řadu (např. od výrobců Atman, Resun, Zhong apod.) v provedení s jednou nebo dvěma zářivkovými trubicemi v různých délkových provedeních. Celkové náklady na osvětlení i nádrž jsou menší, než u ostatních zde popisovaných řešení.

Osvětlovací těleso musíme pokládat na nádrž tak, aby se opíralo o boční stěny nebo leželo na příčních horních lepených skleněných vzpěrách (ty se ovšem u menších nádrží nelepí). Nikdy nesmíme osvětlovací těleso položit pouze na krycí sklo. Při jeho prasknutí (mechanická příčina, stárnutí, ale i přílišný ohřev od světelného zdroje, kombinovaný s prudkým lokálním ochlazení – polití vodou apod.) hrozí pád osvětlovacího tělesa pod napětím do nádrže se všemi závažnými důsledky nejenom pro obyvatele nádrže, ale především pro všechny osoby, které jsou s nádrží v kontaktu.

Individuálně vyrobený světelný zdroj. Nikdy bychom neměli takto pokládat osvětlovací těleso pouze na krycí sklo. Dřevěné podložky by se měly správně rozepírat až o hrany předního a zadního skla, aby v případě prasknutí krycího skla osvětlovací rampa pod napětím 220 V nespadla do nádrže.

Autor: http://160.217.220.100/...

Nad osvětlovacím tělesem je otevřený prostor. Ztrátové teplo ze světelného zdroje volně stoupá vzhůru, takže nežádoucí ohřev vody v nádrži oproti všem výše uvedeným architektonicko-technickým řešením nádrží s osvětlením je minimální. Krycí skla zabraňují odparu vody. Nezapomínejme, že pokud nejsou udržována v čistotě, snižují intenzitu světla padajícího do nádrže.

Ukázka světelných ramp určených k položení na nádrž, v provedení s jednou nebo dvěma zářivkovými trubicemi.

Autor: Atman

Zajímavý způsob řešení osvětlení velké reefové nádrže pomocí 3x150 W HQI lamp. Osvětlovací tělesa jsou v jezdcích položena na lepené vzpěry nádrže, takže nemohou do nádrže spadnout. Zároveň je umožněn volný horizontální posuvný pohyb osvětlovacích těles, což je výhodné jak při čištění nádrže nebo pro operativní přesunutí světelných zdrojů do míst, kde je momentální největší potřeba světla. Mezi lampy lze umístit i krycí skla pro snížení odporu vody.

Autor: http://www.sareefkeeping.com

Klasická nádrž s osvětlením Atman na horním krycím skle. Lampa je správně opřena o boční stěny nádrže, neleží jen na krycích sklech.

Autor: Pavel Mžourek


Samostatná otevřená nádrž se zavěšeným osvětlovacím tělesem
V praxi to bývají nádrže větších rozměrů, které jsou dominantním architektonickým prvkem daného společenského, pracovního nebo obytného prostoru, či prostorů výstavních. Často je zakládají milovníci rostlin, obzvláště echinodorů a i jiných vodních či bahenních druhů, jejichž listy i stvoly s květenstvím volně vyrůstají nad vodní hladinu.

Akvarijní komplet se závěsným osvětlením přední německé firmy Tunze, jež se primárně specializuje na mořskou akvaristiku. Vyrůstající listy vodních rostlin vytvářejí přirozenou kulisu a svým způsobem dále architektonicky začleňují nádrž do okolního volného prostoru. Vzdušnost řešení (a tedy ideální, přirozené chlazení světelných zdrojů) umožňuje do tělesa začlenit i 3 HQI lampy po 150 W, k tomu navíc 2 až 4 zářivkové trubice T5 po 54 W. Celkový příkon je závislý jak na délce osvětlovacího tělesa, tak i na zvolené variantě jeho osázení různými světelnými zdroji dle našich požadavků.

Autor: Tunze

V praxi můžeme najít i řešení, kdy je za (nebo vedle) akvarijní nádrží další externí nádrž s pomalu protékající vodou, ze které vyrůstají běžné, pokojově pěstované tropické rostliny. Jejich kořeny z akvarijní vody odebírají výživné látky (dusičnany) a tak odbourávají škodlivé či nežádoucí chemické látky a zásadním, biologickým způsobem zkvalitňují akvarijní vodu.

Jedná se o speciální filtry, které mohou mít navíc nejrůznější náplně (písek, siporax apod.). Listy tropických rostlin v pozadí či vedle nádrže vytvářejí přirozenou kulisu výseku biotopu.

Ukázka paludária, otevřené nádrže bez horního krytu napodobující biotop horské pstruhové vody s vodopádem, porostlým na březích bujnou vegetací. Celý prostor je uměle osvětlen. Haus der Nature, Salzburg.

Autor: Roman Rak

Podobným způsobem bývají paludária upravená tak, aby zde kromě ryb a rostlin bylo možné držet obojživelníky, vodomilné plazy apod. Prostor nad vodní hladinou bývá dostatečně velký na to, aby teplo ze světelných zdrojů ohřívalo vodu v nádrži. Proto i velké paludárium či terárium s vodní plochou můžeme v tomto případě považovat za "otevřenou" nádrž.
Článek pokračuje na další straně »

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Když nastoupí vedra II.
ČLÁNEK: Když nastoupí vedra I.
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Úterý 8.6.2010
BeowulfX

Super článek


Čtvrtek 27.9.2007
Crayfish

I já potvrzuji negativní zkušenosti s neznačkovými, zejména asijskými výrobky. Jsou to záležitosti na jedno použití. Jakmile potřebujete něco vyměnit, rozpadne se vám to pod rukama, mnohdy ještě dříve. Jsou to často okopírované výrobky jiných producentů, ale s podstatně méně kvalitními materiály než u originálů. Platí to nejen o světlech, ale i o filtreh, čerpadlech apod., kde je rozhodující nejenom výkonnost, ale i tichost chodu apod. Jak říkával Baťa: "nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci". Samozřejmě, že to je ovšem jen věc názoru a zkušeností, někdy, když od toho moc neočekáváme a jsme smířeni s výsledkem, je to pro nás i výhodné. Každý si musí vyzkoušet prostě své.

Na menší akvárium (kolem 60 cm) délky lze koupit i ploché světlo do kuchyňské linky (které se montuje pod skříňku), osazené T5 trubicí či trubicemi už za několik málo stokorun, a poslouží velmi dobře a přitom vypadá i esteticky vkusně.


Čtvrtek 27.9.2007
Pavel

Závěsy dodávané original k značkovým výrobkům jsou na lankách, které mají nosnost ve stovkách kg, pokud by se utrhlo, musí tu být pouze chyba uživatele (vypadnutí hmoždinky ze stěny nebo chybné připevnění). Pokud bychom zacházeli do detailu, vlastně všechna světla a jakákoliv zařízení okolo akvária jsou potencionálně nebezpečná :-))

S neznačkovými výrobky (Atman, Resun, Zhong atd.) musím souhlasit - to jsou mnody vyhozené peníze.


Čtvrtek 27.9.2007
wayn

Tak to by nenapadalo, že moje akvárium jako odstrašující příklad jak nepoužívat světlo (to už spíš že nemělo podložku nebo že stolek neměl nosnou desku na bočnicích). No už je vše napraveno, např. osvětlení http://160.217.220.100/...
Dle mého ale ani tento doporučovaný způsob nezaručí bezpečnost. V případě prasknutí krycího skla toto sklo může sebou vzít i světlo, ikdyž je na bočních sklech. Stejně nebezpečné se mi zdají být i závěsy, kdy v případě utrhnutí bude mít krycí sklo opravdu pádný důvod se rozbít.
Naopak chci ještě varovat i před zde uvedenými neznačkovými značkami osvětlení (značky jsou různé, ale pajšl a provedení stejné). Taky jsem jedno (vlastně dvě) měl, než jsou ho zase vyreklamoval kvůli chybnému zapojení vodičů. Viz diskuse http://www.akvarko.cz/...


Úterý 25.9.2007
komarecek

...no comment...paráda....


Zobrazit všechny názory k článku »
 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2023 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.