A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Když nastoupí vedra III.

Autor článku: Roman Rak · 25.9.2007 · Sledovanost: 37580x · Vytisknuto: 8527x
Hodnocení: 5.67/6 (21x) · Odměněn: není

V předchozích dvou dílech tohoto seriálu, kde řešíme otázky minimalizace ohřevu vody v nádrži ztrátovým teplem světelných zdrojů, jsme se zaobírali výběrem vhodného typu světelného zdroje, rozmístěním jeho komponent pod horním krytem nádrže (přirozeně jen v tom případě, že existuje) a dobou svícení. Dnes naši pozornost zaměříme na technicko-architektonické řešení horního krytu nádrže. Základní faktory, mající vliv na množství generovaného tepla a následný ohřev vody, jsou uvedeny na následujícím obrázku:

Technicko-architektonické faktory provedení horního krytu nádrže, mající vliv na množství generovaného odpadního tepla ze světelných zdrojů.


Obecně platí: čím je prostor nad nádrží otevřenější a čím je účinnější ventilace tohoto prostoru, tím méně teplo ze světelného zdroje ohřívá vodu v nádrži. Máme-li nádrž, jež má uzavřený horní kryt, pak z pohledu nežádoucího ohřevu vody je lepší, aby prostor byl co největší a byla zajištěna jeho dobrá ventilace. Není-li nádrž nijak uzavřena, o velikosti prostoru pod horním krytem nádrže nemá smysl hovořit, neb je identický s prostorem místnosti, ve kterém je akvárium umístěno.

Ukázka nádrže, kde uzavřený prostor mezi hladinou a horním krytem nádrže je značný. Jedná se o ukázku ze shora otevřeného paludária ve veřejném akváriu v Salzburgu (Rakousko) se střikounem lapavým (Toxotes jaculatrix, Pallas, 1767). Kořeny exotických rostlin vytváří přirozený domov rybám. Do prostoru nad hladinou je dáván v době krmení živý hmyz, který střikouni vystřelenými kapkami vody sráží na vzdálenost až 2,5-3 m do vody, aby jej poté pozřeli. Krmení střikounů je pravidelnou, každodenní návštěvnickou atrakcí.

Autor: Roman Rak

Uzavřenost horní části nádrže


Nádrže podle míry uzavřenosti horního krytu rozdělíme do několika základních skupin. Popíšeme jejich výhody i nevýhody. Základní skupiny jsou setříděny podle míry uzavřenosti, tj. i podle ohřevu vody ztrátovým teplem z osvětlovacích těles. V nádržích s uzavřeným horním krytem nádrže je ohřev vody maximální, v akváriích, nad nimiž je zavěšeno osvětlovací těleso a nemají krycí skla (aby rostliny mohly volně vyrůstat nad vodní hladinu), je naopak ohřev minimální.

Akvária s uzavřeným horním krytem
Jedná se o nejběžnější typ akvárií, komerčně prodávaných v kompletech s osvětlením (tzv. sety, které kromě osvětlovací rampy, integrované obvykle s plastovým krytem nádrže, obsahují vnitřní nebo vnější filtr, topné těleso, případně další komponenty či akvarijní příslušenství), nebo individuálně stavěné nádrže. Tyto typy nádrží slouží především jako architektonický doplněk obytných či kancelářských prostorů. Základním konstrukčním požadavkem je skrýt před zrakem pozorovatele nádrže jakoukoliv techniku, tedy i osvětlení.

Komerčně dodávané komplety jsou rozměrově a obvykle i barevně standardizovány. Individuálně vyráběné nádrže s uzavřeným horním krytem jsou naopak vyráběny přesně na míru, včetně volby materiálu stojanu či skříňky a jeho barevného provedení, aby co nejlépe ladily, zapadaly do interiéru.

Komerčně prodávané akvárium se stojanem a horním krytem nádrže. Prostor uzavřený pod horním krytem je minimální, takže dochází k ohřevu vody světelnými zdroji.

Autor: Juwel Aquarium

Individuálně stavěné nádrže jsou architektonicky začleňovány buď již do existujících prostorů, nebo současně s těmito prostory navrhovány. Najdeme zde objemově největší nádrže této skupiny. Součást takovýchto řešení je i individuální technická koncepce filtrace a úpravy vody, vytápění či chlazení, včetně osvětlení.

Uzavřený horní kryt má své důvody:
- architektonický
- minimalizace odparu vody (setkáme se tu s variantou, kde komerčně dodávané komplety nemají krycí skla, jejich funkci přebírá plastový horní kryt)
- integrace krytu s osvětlovacím tělesem, případně vnitřním filtrem
- zabránění vyskočení ryby mimo nádrž
- zabránění vyzařování světelného záření nad hladinu vodní plochy, které může být opticky ve večerních hodinách rušivé
- bezpečnostní – kryt zabraňuje přímému přístupu osob k elektrické instalaci v prostředí, kde je voda
- uzavřený horní kryt nádrže skrývá před zraky pozorovatelů jakoukoliv technologii spojenou s provozem a údržbou nádrže

Mořská reefové akvárium (zde výrobek Tridacna firmy Aquamedic) vyžadují vysokou intenzitu světla (podobně jako rostlinná nádrž se světlomilnými rostlinami). Používáme-li uzavřený horní kryt, ideálním způsobem, jak vhodně nádrž osvětlit, aniž by došlo k zásadnímu ohřevu vody v nádrži, je použití zářivkových trubic T5, s předřadnými jednotkami umístěnými mimo horní kryt nádrže.

Autor: Aquamedic

Kupované komplety obsahují obvykle jednu až dvě zářivkové trubice o málo menší než je délka nádrže. Osvětlení je konstruováno tak, aby nebránilo manipulaci v nádrži při otevřeném horním krytu a zároveň umožňovalo osvětlení během zásahů v akváriu. Osvětlení nádrže bývá počítáno na výkonově-objemový poměr 0,5 W/l (trubice T8) objemu nádrže, což pro pěstování světelně náročnějších rostlin nemusí být vždy postačující. Předřadné jednotky jsou integrovány pod krytem nádrže.

Dovážené akvarijní sety s podstavnými skříňkami a horním krytem nádrže jsou stále velmi drahé, takže mnoho zájemců hledá podobné ekvivalenty od českých výrobců, nádrže podobného charakteru si staví sami, nebo si kupují jednotlivé komponenty či je nechávají vyrábět (zvlášť lepená nádrž, zvlášť skříňka) a pak je sestavují.

Kupujeme-li samostatnou nádrž, nebo pokud si ji sami lepíme či necháváme lepit, jednou z alternativ, jak osvětlit nádrž, je pořídit si samostatně již hotový umělohmotný kryt. Ten obsahuje jednu až dvě zářivky T8 s výkonem odpovídajícím délce zářivky závislé na celkové délce nádrže, tedy i krytu. Kryty vyrábějí různí výrobci ve standardních rozměrech, převážně ale jen v černé barvě. Kryty nádrže s integrovaným osvětlením se běžně vyrábějí pro délku nádrže až 150 cm a šířku 60 cm. Nejlepší představu o dodávaných typech krytů si uděláme na webu. Na snímku je kryt o rozměrech 80x35 cm, se zářivkami 2x20 W

Autor: Hagen

U individuálně stavěných nádrží, zejména rostlinných či mořských, reefových bývá požadavek i na větší světelný příkon, proto často kupované akvarijní komplety s uzavřeným horním krytem nejsou vždy plně postačující. Dochází logicky k návrhu a následné realizaci

Pod uzavřené horní kryty nádrží – ať už individuálně vyráběné, nebo kupované v kompletu s nádrží, jsou jako světelné zdroje používány tyto světelné rampy s reflektory (výrobci Juwel, Aquamedic, Arcadia a další). Produkty najdeme pod označením I-bar, vyrábějí se pro zářivky T8 i T5. Při jejich volbě nezapomínejme, že předřadné jednotky jsou integrovány v tělese světelné rampy, takže musíme počítat se ztrátovým teplem podle zvoleného typu zářivek a jim vypovídající předřadné jednotce. Pokud nechceme zvyšovat ohřev vody v nádrži, je vhodnější volit variantu s trubicemi T5

Autor: Aquamedic

individuálně stavěné nádrže nebo k zakoupení otevřené nádrže se závěsným osvětlením s podstatně větším světelným tokem, splňujícím individuální požadavky.

Pokud je potřeba umístit velkou dominantní nádrž v centru určitého prostoru – např. stálé expozice, restaurace, kavárny, hotelové haly, recepce apod. v praxi jsou často voleny osmistěnné nádrže o objemech řádově tisíců litrů. Nádrže jsou zeshora uzavřeny krytem; jako osvětlení se používají HQI lampy. Mořské nádrže jsou standardně aktivně chlazeny, takže ohřev vody ztrátovým teplem světelného zdroje nebývá kritický.

Vlevo: Stálá expozice Haus der Nature, Salzburg. Osmistěnná nádrž s technologickým komínem uprostřed. V popředí hejno neustále kroužících kranasů vysokých (Selena vomer), jež lze dlouhodobě chovat jen ve velkých nádržích.

Vpravo: Podobná nádrž v Café Aquarium Galerie Butovice při generální údržbě. Při pohledu z podhledu vidíme zavěšenou HQI lampu (v pravé horní části snímku).

Autor: Roman Rak

U akvárií s horním s uzavřeným horním krytem nádrže dochází k největšímu ohřevu vody od světelných zdrojů ve všech zde popisovaných skupinách nádrží, a proto při návrhu osvětlení musíme tomuto faktu věnovat obzvlášť mimořádnou pozornost.

Ukázka nádrže dodávané v tzv. setu, včetně krytu s integrovaným osvětlením, dalšími technickými prvky a přípravky na ošetření vody.

Autor: Roman Rak
Článek pokračuje na další straně »

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Když nastoupí vedra II.
ČLÁNEK: Když nastoupí vedra I.
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Úterý 8.6.2010
BeowulfX

Super článek


Čtvrtek 27.9.2007
Crayfish

I já potvrzuji negativní zkušenosti s neznačkovými, zejména asijskými výrobky. Jsou to záležitosti na jedno použití. Jakmile potřebujete něco vyměnit, rozpadne se vám to pod rukama, mnohdy ještě dříve. Jsou to často okopírované výrobky jiných producentů, ale s podstatně méně kvalitními materiály než u originálů. Platí to nejen o světlech, ale i o filtreh, čerpadlech apod., kde je rozhodující nejenom výkonnost, ale i tichost chodu apod. Jak říkával Baťa: "nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci". Samozřejmě, že to je ovšem jen věc názoru a zkušeností, někdy, když od toho moc neočekáváme a jsme smířeni s výsledkem, je to pro nás i výhodné. Každý si musí vyzkoušet prostě své.

Na menší akvárium (kolem 60 cm) délky lze koupit i ploché světlo do kuchyňské linky (které se montuje pod skříňku), osazené T5 trubicí či trubicemi už za několik málo stokorun, a poslouží velmi dobře a přitom vypadá i esteticky vkusně.


Čtvrtek 27.9.2007
Pavel

Závěsy dodávané original k značkovým výrobkům jsou na lankách, které mají nosnost ve stovkách kg, pokud by se utrhlo, musí tu být pouze chyba uživatele (vypadnutí hmoždinky ze stěny nebo chybné připevnění). Pokud bychom zacházeli do detailu, vlastně všechna světla a jakákoliv zařízení okolo akvária jsou potencionálně nebezpečná :-))

S neznačkovými výrobky (Atman, Resun, Zhong atd.) musím souhlasit - to jsou mnody vyhozené peníze.


Čtvrtek 27.9.2007
wayn

Tak to by nenapadalo, že moje akvárium jako odstrašující příklad jak nepoužívat světlo (to už spíš že nemělo podložku nebo že stolek neměl nosnou desku na bočnicích). No už je vše napraveno, např. osvětlení http://160.217.220.100/...
Dle mého ale ani tento doporučovaný způsob nezaručí bezpečnost. V případě prasknutí krycího skla toto sklo může sebou vzít i světlo, ikdyž je na bočních sklech. Stejně nebezpečné se mi zdají být i závěsy, kdy v případě utrhnutí bude mít krycí sklo opravdu pádný důvod se rozbít.
Naopak chci ještě varovat i před zde uvedenými neznačkovými značkami osvětlení (značky jsou různé, ale pajšl a provedení stejné). Taky jsem jedno (vlastně dvě) měl, než jsou ho zase vyreklamoval kvůli chybnému zapojení vodičů. Viz diskuse http://www.akvarko.cz/...


Úterý 25.9.2007
komarecek

...no comment...paráda....


Zobrazit všechny názory k článku »
 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.