A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Tropické moře v Butovicích II. – velké a dravé ryby

Autor článku: Roman Rak · 3.6.2007 · Sledovanost: 42216x · Vytisknuto: 7600x
Hodnocení: 5.4/6 (10x) · Odměněn: není

Máte zde nějaký zvlášť oblíbený druh, čeleď mořského živočicha? Nebo osobní vztah k nějaké rybě/parybě jež je zde chována?
Záleží na tom, jak se díváte na oblíbenost. Mě nezajímají ani tak věci viditelné na první pohled, jako spíše věci skryté, které můžete zjistit dlouhodobým pozorováním, osobními zkušenostmi. U ryb mne zajímá spíše jejich chování, zvyky. A víc než ryby mne v mořské akvaristice zajímají nižší živočichové.

Z chovaných exemplářů, je zde nějaký zvlášť vzácný nebo něčím cenný exemplář či druh?
Kolem 50 procent zde chovaných exemplářů jsou endemitní druhy pocházející z Havajských ostrovů. Ty se k nám moc nedováží.

S výjimkou pomce modrohlavého tu nemáte žádné další pomce. Jsou to nádherné, větší korálové ryby. Má to nějaký důvod?
Pomci jsou sice nádherné ryby, ale velmi dominantní, silně teritoriální a ve velmi krátké době by opanovali celé korálové akvárium. To i přes svou relativně gigantickou velikost není zase až tak velké, aby se ostatní ryby v nádrži společně s pomci cítily dobře.

Jak často jsou ryby doplňovány, máte nějaké karanténní nádrže?
Ryby jsou doplňovány zhruba v měsíčních intervalech, podle potřeb. Samozřejmě, při tak velkém množství ryb a jejich ceně vzhledem k případným rizikům by to bez karantény ani nešlo. Než ryba opustí karanténu, musí být dobře aklimatizována, schopná samostatně přijímat běžnou potravu a co nejvíce prostá různých cizopasníků, nemocí. Říkám, že kůže, povrch těla musí být sametový, "vyžehlený". Každá dovezená ryba bývá v karanténě minimálně 3 týdny, někdy i více. Hrajeme profesionálně na jistotu.

Tomáš Minařík v zázemí své firmy u karanténních nádrží. Těmi projde každý nový chovanec akvárií Galerie Butovice.

Autor: Roman Rak

Najdou návštěvníci Galerie Butovice v nádržích nějakou žhavou novinku?
Zcela novými obyvateli nádrže s dravci jsou dva máčkovití žraloci Atelomycterus macleayi - Máčka MacLeyaova. Jedná se o endemický druh z oblasti severní a západní Austrálie, žijící při pobřeží na písečných nebo skalnatých mělčinách či útesech v hloubce 0 až 4 metry. O tomto druhu nejsou známé žádné detailní vědecké poznatky o způsobu jeho života. Jedná se o živorodý druh, který byl popsán až v roce 1939. Dorůstá délky do 60 cm a najdeme jej na dně nádrže. Jelikož není známo nic bližšího o jeho způsobu života a i když není tento druh přímo ohrožen rybáři, je veden v Červené knize ohrožených druhů IUCN v kategorii Least Concern (LC)- (http://www.iucnredlist.org/... http://www.iucnredlist.org/... ).

Máčka MacLeyaova (Atelomycterus macleayi).
Jedná se o endemický druh z oblasti severní a západní Austrálie, žijící při pobřeží na písečných nebo skalnatých mělčinách či útesech v hloubce 0,5 až 4 metry (pravděpodobně ale i hlouběji) mezi 12° až 21° jižní šířky. Dorůstá délky do 60 cm, je velice štíhlý, s tmavými skvrnami, připomínajícmi mramor (odsud anglický název). Samci dospívají ve velikosti 48 cm, samice při délce 51 cm. Pro člověka neškodný. Přes den jej najdeme obvykle na dně nádrže, kde v klidu leží a nenapadá ani podstatně menší ryby.

Autor: Roman Rak

Když už jsme u žraloků, nedávno jsem seděl s technickým manažerem Galerie Butovice v kavárně a povídali jsme si o žraloku černocípém útesovém. Nyní je nádrž vypuštěna. Kam se poděl onen žralok?
Patrik při vašem předchozím rozhovoru vzpomínal postupnou obnovu nádrží v kavárně. Tento případ je toho součástí. Žralok nám za ty dva roky vyrostl, nádrž mu byla malá. Kamenné kulisy zabíraly spoustu místa, ubíraly prostor pro plavání. Navíc se o ně dokonce i zraňoval. Teď připravujeme novou dekoraci nádrže. Žraloka jsme dali jiným chovatelům, kde bude mít daleko lepší podmínky. Místo něj dostaneme dva nové, mladé, menší, stejného druhu. V nádrži bude zároveň dostatek úkrytů, aby s ním mohly být chovány i další drobné korálové rybky.

Pohled do prázdné žraločí nádrže zespodu. Uprostřed technologický sloup, nahoře jsou patrná osvětlovací tělesa.

Autor: Roman Rak

Čím krmíte rybky, jak často? Návštěvníci vidí krmení dvakrát týdně, ale to určitě není dostatečné.
Ryby jsou krmeny dvakrát denně, jednou týdně mají půst. Kromě krmení mraženou potravou krmíme dravce živými, sladkovodními rybami, které jsou akvaristickými přebytky. Snažíme se ale co nejvíce krmit přirozenou potravou – mořskými rybami, mušlemi, chobotničkami, ale i špenátem a salátem.

Při krmení potápěčem jsem si všimnul, že ještě před tím, než se potápěč ponoří do nádrže, jsou dravci krátce před tím krmeni z hladiny. Má to nějaký důvod?
Bezpečnost potápěče! Krmení v nádrži dravců má svá pevná pravidla. Jde o útočnost, agresivitu některých druhů. Nejútočnější je čtverzubec, byť tomu tvar jeho těla nebo jinak klidné chování neodpovídají. Rovněž hladové murény jsou útočné. V nádrži je taktéž velké množství prudce jedovatých perutýnů, a to je největší bezpečnostní riziko. Kdybychom je částečně nenakrmili předem, v jiném místě než je místo ponoru, potápěč by je jen stěží uhlídal a udržel od těla. Stačila by jen malá nepozornost a problémy by byly na světě. Zranění jedovatým trnem není nikterak příjemná událost a vyžaduje co nejrychlejší podání antisera, pozorování pod přístroji v nemocnici, imunologická vyšetření. Jsou-li perutýni nakrmeni mezi prvními, situace je mnohem přehlednější.

Kmení dravých ryb vyžaduje specifický řád, disciplínu a velkou pozornost zejména před jedovatými perutýny, velkými murénami i na první pohled líným čtverzubcem.

Autor: Roman Rak

Potápíte se jenom pracovně zde v Butovicích nebo máte k potápění nějaký jiný, hlubší vztah?
Potápění není jen otázky čištění nádrží či krmení ryb, je to jeden z mých koníčků. Pozorování života pod vodou je neopakovatelnou vzpomínkou i zdrojem mnoha poznání, které můžeme uplatnit i v akvaristice.

Pokud bychom se drželi modelu rozdělení druhů rybek na chovatelské a odchytové, ke kterým z nich máte blíže?
I když se zabývám mořskou akvaristikou, nechalo by se očekávat, že budu inklinovat k odchytovým rybkám. Osobně mám blíže k chovatelským druhům, ale to až na výjimky v mořské akvaristice bohužel není možné. Některé druhy se sice uměle již rozmnožují, ale jejich cena je zatím nesrovnatelně vyšší než u ryb dovezených z volné přírody. V Kalifornii se pro komerční účely na specializovaných farmách množí některé druhy klaunů (Amphiprion). Jejich cena je v našich podmínkách ale 50krát větší, než u rybek odchycených v divoké přírodě. Navíc uměle odchovaní klauni nejsou tak sytě rudě červeně zbarveni.

Mnozí ochránci přírody vnímají dovoz korálových rybek, korálů či jiného biologického materiálu z původních přírodních lokalit jako drancování přírody. Jaký je váš názor?
Je to hodně zjednodušený pohled na věc. Ve skutečnosti je odchyt i dovoz silně regulován a kontrolován. Odchytává se jen určité množství živočichů. Specializované dovozní firmy jsou dvojnásobně kontrolovány. Jednak musí mít povolení CITES z exportní země, a zároveň povolení (které je proti prvnímu párováno) v cílové zemi dovozu, v našem případě od Ministerstva pro ochranu životního prostředí. Jiná cesta není. Za nelegální individuální nebo organizovaný dovoz hrozí velké pokuty nebo tresty.

Znám zákazníka, kterému bylo líto za legálně dovezenou ježovku zaplatit v obchodě 580 Kč (na ceně u nás prodávaného živočicha se nejvíce podílí cena za dopravu). Jelikož se potápěl, chtěl si dovézt z Indomalajsie jím odchycený exemplář. Na zahraničním letišti byl při odletu zadržen a aby se dostal domů, musel zaplatit 8 000 amerických dolarů.

Bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus).

Autor: Roman Rak

Máte doma akvárium?
Nyní již ne. Mám spoustu nádherných nádrží u svých zákazníků, kterým se plně věnuji.

Mnohdy slyším, že v bytě nemáme místo na akvárium. Co vy na to?
To je výmluva. Do každého bytu, i do garsonky se třemi dětmi se nějaké akvárium vždy vejde. Akvarista musí být průbojný nebo velký diplomat. Prostě si počkáte, když manželka nebo partnerka není déle sama doma a nádrž zařídíte. A musí být tak těžká, aby ji sama, i když vynosí vodu v kýblíkách, nemohla sama odnést.

Co vám je nejbližší z druhů ryb, se kterými jste kdy přišel do styku?
Více jak samotné ryby mne v mořské akvaristice zajímají symbiotické vztahy (např. právě mezi klauny a sasankami, hlaváči a krevetami apod.). Fascinuje mne chování ryb, nižší živočichové. To je další zásadní rozdíl oproti sladkovodní akvaristice. Moře poskytuje daleko větší rozmanitost druhů a forem na nejrůznějších vývojových stádiích.

Web AKVARISTA.cz znáte?
Ano, prohlížel jsem si vaše stránky.

Je něco, co vám osobně na webu AKVARISTA.cz schází?
Základní věci, to, co podobnému webu patří, zde naleznu. To co mi chybí, jsou určité encyklopedické znalosti, setříděné například podle druhů, rodů a čeledí ryb, kde by čtenář mohl lehce nalézt kumulované základní informace o určité rybě či rostlině. Na zahraničních webových stránkách s mořskou tematikou to obvykle bývá. Dnešní doba, výpočetní technika umožňuje buď koncentrovat informace nebo na ně navádět příslušnými odkazy tak, abychom se rychle dostali k hledané informaci. Výhodou webových stránek je i to, že nejsou nijak oproti knihám omezeny prostorem, takže se přímo nabízí vytvářet encyklopedie a ty průběžně doplňovat o nové informace, včetně kvalitních fotografií.

Co byste vzkázal čtenářovi www.akvarista.cz?
To co Patrik Packun. Rádi Vás uvítáme na malé exkurzi u nás v Butovicích a ukážeme všechno naživo, včetně našeho technologického zázemí. Nechávám na kolektivu, který vede web AKVARISTA.cz, aby navrhl s dostatečným předstihem nějaký vhodný termín, který bude vyhovovat většině zájemců. Abyste měli dopředu nějakou představu a používaných technologiích, v posledním pokračování článku o Butovicích vás zejména obrazem provedeme akvaristickou technikou, kterou používáme.

Děkuji za rozhovor i spoustu času jež jste mi poskytl!

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Tropické moře v Butovicích I. – korálové ryby
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Předběžně bych zájem o exkursi do Galerie Butovice s průvodcem
rozhodně měl/a
(1700 hlasů)
ani neměl/a
(1612 hlasů)
netýká se mě to
(1663 hlasů)
Celkem hlasů: 4975

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Pondělí 4.6.2007
justfest

No zatím nás je sedmnáct:). Určitě dáme včas vědět, se třetím, posledním, dílem reportáže z Butovic zveřejníme i termín, bude to min. se 14denním předstihem...


Neděle 3.6.2007
Skip

"Rádi Vás uvítáme na malé exkurzi u nás v Butovicích a ukážeme všechno naživo, včetně našeho technologického zázemí. Nechávám na kolektivu, který vede web AKVARISTA.cz, aby navrhl s dostatečným předstihem nějaký vhodný termín, který bude vyhovovat většině zájemců."

Tak tohle ač jsem z Brna bych si nechtěl nechat ujít!


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.