A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Tropické moře v Butovicích II. – velké a dravé ryby

Autor článku: Roman Rak · 3.6.2007 · Sledovanost: 42321x · Vytisknuto: 7629x
Hodnocení: 5.4/6 (10x) · Odměněn: není

Hostem dnešní části reportáže z podmořské hladiny Galerie Butovice je pan Tomáš Minařík, vystupující v čtyřnásobné roli: majitele společnosti AKVA TOP, osoby zodpovědné za bezproblémový chod všech akvarijních nádrží, jež zde můžeme spatřit a navíc v romantické roli jednoho ze dvou potápěčů, se kterými se potkáváme při pravidelném úterním a sobotním krmení. Tomáš Minařík má na starosti taktéž bezproblémový chod nejenom akvarijních nádrží, ale i Café Aquarium ( http://www.cafe-aquarium.cz ), které nalezneme oproti obří nádrži s dravými a velkými rybami v přízemí.

Chňapan modropruhý (Lutjanus kasmira), jeho výskyt je znám od pobřeží východní Afriky až po Havajské ostrovy. Pro svou velikost (do 35-40 cm) je vhodný pouze pro velká mořská akvária.

Autor: Roman Rak

Není žádným tajemstvím, že v českých podmínkách se každý mořský akvarista rekrutoval ze sladkovodní akvaristiky. Jaká byla vaše cesta k "moři", jak dlouho se jím profesionálně zabýváte? Kde vlastně pramení váš vztah k akvaristice?
S akvarijními rybkami jsem se setkal jako skoro každý malý kluk. Postupně jsem prošel všechno, co lze chovat – živorodky, halančíci, cichlidy, tetry, piraně atd. S mořskou akvaristikou jsem se opravdicky setkal až po roce 1990 díky příbuzným v Německu. Strýc je vášnivý akvarista a VIP zákazník jedné akvarijní firmy. Tím mi umožnil neobvyklý pohled do zákulisí mořské akvaristiky. Nezajímá mne jenom pohled přes čelní sklo do nádrže, ale především, co je za ním. Fascinují mne technologie, které jsou srdcem mořské akvaristiky. A ty jsou v mnohém odlišné od té běžné sladkovodní. Profesní akvaristice se věnuji od roku 1993.

Perutýn ohnivý (Pterois volitans). V nádrži najdeme několik nádherně velkých jedinců blízko pod hladinou nebo přilepené pod útesy. V době krmení všichni majestátně proplouvají nádrží.

Autor: Roman Rak

Jaké životní osudy vás přivedly k tomu, že se staráte o největší samonosná mořská akvária v České republice?
Nejsem si jist, že slovo životní osud je to správné. Vše, co děláme, musíme dělat srdcem i duší, věnovat tomu náležitou pozornost i čas. Láska, zaujetí pro věc, obrovské pracovní nasazení a zodpovědnost rodí profesionalitu. A pak po čase přichází úspěch. S úspěchy přichází snaha být nejlepší z nejlepších. V Butovicích jsme vyhráli výběrové řízení na údržbu obřích akváriích. Oproti konkurenci jsme dokázali nabídnout schopnost se starat nejenom o živočichy, ale i o dovozovou techniku, která je v ČR jedinečná. Pokud je něco potřeba opravit nebo vyměnit, dokážeme si s tím poradit. Výpadky techniky nesmí ani v nejmenším ohrozit život pod hladinou.

Kdybyste měl několika málo větami říci, jaký je zásadní rozdíl mezi mořskou a sladkovodní akvaristikou, co byste našim čtenářům sdělil?
Moderní, profesionální mořská akvaristika má tři základní aspekty, kterými se odlišuje od akvaristiky sladkovodní: Mnohem komplexnější (a tím složitější) chemismus vody, který musíme udržovat v přesně daných dimenzích, tomu odpovídají high-tech technologie, pomocí kterých tohoto dosahujeme a to je pochopitelně vše spojené s financemi. Rybky jsou z dovozu a jejich cena se pohybuje řádově ve stokorunách. Až na určité výjimky se v umělých podmínkách nerozmnožují.

Čtverzubec hvězdnatý (Arothron stellatus).
Domovinou je jižní pobřeží Afriky, korálové útesy v blízkosti písečných oblastí. Žije v hloubce 3-58 m, dorůstá délky kolem 120 cm. Živí se ježovkami, korýši, mlži, mořskými houbami, korály a řasami. Nemá-li dostatek tvrdé potravy, silně mu přerůstají čtyři zuby (odsud název ryby). K jídlu je ryba jedovatá. Čtverzubci obsahují jed tetrodotoxin, obsažený v játrech, pohlavních orgánech a kůži, způsobující postupné ochabnutí veškerého svalstva. Oběti otravy se udusí při plném vědomí.

Autor: Roman Rak

Kanic žlutomodrý (Epinephelus flavocaeruleus).
Kanicové, jako celá skupina, jsou zajímaví i z pohledu změny pohlaví. Je-li ve společnosti těchto ryb nedostatek samců, ze samic se stávají dominantní samci. Každý samec je nejprve samicí. Hovoříme o tzv. protogenetické hermafroditě. V odborné literatuře se můžeme setkat i s pojmem sekvenciální (postupný) hermafroditismus. Kanicové jsou silně sociální ryby, podobně například jako cichlidy. Žijí i samotářským způsobem.

Autor: Roman Rak

Existuje nějaký zásadní rozdíl mezi řekněme mořským akváriem v hotelu o objemu několika set až tisíc litrů vody, kde má nádrž bezesporu svou nezastupitelnou architektonickou roli a obřími nádržemi zde, v Butovicích? Mají gigantické rozměry zdejších nádrží svá specifika, ať už pozitivní či negativní, která musíte mít při údržbě denně na paměti?
Určitě. V akvaristice je známo, že čím větší objem vody, tím lépe se udržuje biologická rovnováha. Není z tohoto pohledu pak rozdíl, zda ve 100 litrové nádrži chováme 10 přiměřeně velkých rybek nebo v nádrži se 40 kubíky vody kolem stovky mořských dravců mnohem větších rozměrů. Před chvílí jsme však řekli, že jsou zcela odlišné, mnohem větší požadavky na kvalitu vody. Nastane-li výkyv některých parametrů od normálu, je mnohem složitější a těžší je v odpovídajícím čase vrátit do původních hodnot. Je to pochopitelně mnohem dražší. Za každou sebemenší chybu se zde platí.

Kolik lidí se stará o tuto podmořskou krásu? Kolik práce denně zabere přímá údržba zdejších nádrží?
Práce kolem akvárií zabere 12 hodin denně. Trvale se o nádrže stará jeden zaměstnanec, při velkých akcích pracujeme celkově ve dvou až třech lidech.

Chňapal císařský (Lutjanus sebae).
Žije v Indo-pacifickém oceánu, na jihu Rudého moře a u pobřeží východní Afriky až po Novou Kaledonii, podél Japonska a v oblasti jižní Austrálie v hloubce 5 až 180 m. Do větších hloubek proniká s teplým mořským prouděním.

Autor: Roman Rak

Návštěvník se může v příručce Obyvatelé našich nádrží také dočíst, že průtok přes filtrační a biologické zázemí každé ze dvou obřích nádrží je úctyhodných 150 000 l za hodinu. Mohl byste nějak přiblížit, co to všechno znamená?
Standardní filtrace a úprava průtočné vody v mořské akvaristice má čtyři základní části: mechanickou, biologickou, proteinovou a likvidaci různých jednobuněčných organismů, baktérií a řas pomocí UV záření. Mechanická a biologická část je běžným akvaristům známá. Úkolem proteinové části je odbourávat bílkoviny z vody.

Mořské ryby a další živočichové či flóra, jsou mnohem citlivější a tedy náročnější na kvalitu a čistotu vody. Podobně jako v akvaristice sladkovodní hraje klíčovou roli obsah NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, mědi Cu a vápníku Ca. Ten je důležitý pro růst korálů, tvorbu vápenitých schránek. K udržování správné hodnoty pH (přes 8) napomáhá vápenný písek a korálová drť.

NH3/NH4 musí být v mořském akváriu na nulových hodnotách. Jakékoliv zvětšení množství těchto látek znamená již vážné problémy. Důležitá je biologická čistota vody. Abychom se nedočkali nepříjemných překvapení, je nanejvýš vhodné mít správně předimenzovanou kapacitu filtrace.

Ta je v obou nádržích stejná?
Ne. Ve spodní nádrži žije sice méně ryb oproti horní, ale jsou dravé a mnohem větší. Je zde asi kolem stovky exemplářů. Krmí se masem ryb i jiných mořských živočichů. Stačí, aby bylo venku jiné počasí. Ryby vnímají osmotický tlak a i když krmíme ve stejných objemech, mají různý apetit. Logicky zůstane občas v nádrži větší množství zbytků potravy, které se rozkládá. V první řadě je nutné fyzicky odstranit zbytky stravy. Pokud se ryby hodně nají, produkují i větší množství biologického odpadu. A zde pomůže jedině účinná filtrace.

Chrochtal prasečí (Anisotremus virginicus).
Oblast výskytu: Západní Atlantik od Bermud po Brazílii. Hejnová ryba, žijící na skalních útesech i mezi korály v hloubce 2 až 20 metrů. Dorůstá do velikosti 30-40 cm. Váha maximálně 930 g. Je to ryba, oblíbená pro velká veřejná akvária. Velmi rád plave, vyžaduje proto dostatečný prostor. Živí se bezobratlými. Jméno ryby je odvozeno od její schopnosti vydávat zvuky, podobající se chrochtání prasete. Mladé rybky se živí parazity na těle jiných ryb. Dospělé ryby si obstarávají potravu především v noci. Tento druh byl v zajetí již rozmnožen.

Autor: Roman Rak

Používáte filtraci přes aktivní uhlí?
Ano, ale velice krátkodobě, pouze několik dní. Mořská voda má stárnutím tendenci žloutnout, získávat čajové zbarvení. Toho se zbavíme právě filtrací přes aktivní uhlí, podobně jako když vám ve sladkovodní nádrži barví nový kořen. Pro mořskou akvaristiku naše firma používá speciální aktivní uhlí, vyrobené z vláken skořápek kokosových ořechů, které má největší efektivitu. Ve sladkovodní akvaristice můžete aktivní uhlí částečně regenerovat v solném roztoku, v mořské ale nikoliv. Filtrace přes aktivní uhlí je ve velkých objemech značně nákladná záležitost.

Jak často měníte vodu?
Každý týden vyměňujeme 2 až 5 tisíc litrů vody. Voda je připravená ve speciálních zásobnících, provzdušněná.

Muréna síťkovaná (Gymnothorax favagineus).
Muréna síťkovaná se vyskytuje v Indickém i Tichém oceánu, v Rudém moři. Žije skrytě v hloubkách mezi 5 – 40 metry, obývá nejrůznější dutiny. Je méně vázaná na porosty korálů a často se pohybuje ve volné vodě. Ráda hledá úkryty v jeskyních korálových útesů, které opouští až za soumraku, kdy se vydává na lov. Během dne ze svého úkrytu občas vykukuje jenom hlavou. Dorůstá do 3,0 metrů délky. Spolu s murénou obrovskou patří vůbec mezi dvě největší murény.

Autor: Roman Rak

A spotřeba mořské soli?
Na každých 3000 litrů sladkovodní vody se přidává 100 kg speciální soli.

Ve sladkovodní akvaristice panuje všeobecný názor, že UV lampa se dává až na výstup z externí filtrační jednotky. Obecně se tvrdí, že se lampa méně zanáší, protože mechanické znečištění zůstalo ve filtrační jednotce. Důsledkem je prodloužení "servisní" doby, kdy musíme lampu vyčistit. V opačném případě na samotné UV lampě vznikají nánosy, které snižují intenzitu záření, a tedy efektivitu UV ozařování. V moderní mořské akvaristice se UV lampa zařazuje ale přesně naopak před mechanickou filtrační jednotku. Jaký je důvod, bourající dosavadní praxi?
UV lampa napomáhá ke shlukování pórů řas. Ty pak je možné mechanicky odstranit. Je-li UV lampa až za filtrem, k tomuto efektu nedochází. Shluky pórů řas se usazují na stěnách odvodních hadic či potrubí a vytváří šlem na jejich potrubí, časem se po kusech uvolňuje a ucpává výtokové trysky. Na povrchu hladiny se může vytvářet mastný povlak. To zná mnoho akvaristů.

A co s tím?
Nejjednodušší je na krátkou dobu vypnout filtraci, způsobující čeření hladiny. Na tu pak položit mikrotenovou fólii, která se používá při malířských pracech na překrytí nábytku. Lze ji koupit téměř v jakémkoliv obchodě s kutilskými potřebami. Stačí následně fólii sejmout a mastný povrch na ní ulpí. V jiných případech pomáhá hladinový sběr nečistot jako součást sání filtru.

Kranas vysoký (Selene vomer).
Atlantický oceán od USA po Uruguay, mezi 45°severní šířky a 35°jižní šířky. Dorůstá délky 48 cm, hmotnosti 2100 g. Silně zploštělé tělo. Potřebuje velký prostor pro plavání. Pohled na plovoucí hejno je úžasný. Svými synchronizovanými, ostře řezanými pohyby v nádrži tyto ryby připomínají mimozemské stroje z Hvězdných válek, přesně plnící řídící úkoly bez jediného pohybu ve tváři. Žijí v hloubce 1 – 53 m, kde u dna konzumují malé kraby, krevety ryby a červy. Často obývají zakalené vody s písečným dnem. Mladé ryby žijí v hejnech, dospělé pak v malých skupinách nebo ve dvojicích. Mladé rybky se rády zdržují v blízkosti velkých medúz.

Autor: Roman Rak

Pokud to není tajemstvím, od jakého výrobce používáte testy na měření kvality vody?
Nejlépe se nám osvědčily produkty německé firmy MERCK. Na první pohled se zdají např. proti výrobkům od firmy SERA či podobných drahé. Produkty firmy MERCK mají řady měřících setů s analytickou přesností, jež umožňuje vysoce přesné a citlivé měření. Jedná se tedy o produkty určené pro laboratorní účely. Zvážíte-li kromě kvality měření i fakt, kolik měření lze provést, tj. jaký je poměr výkon/cena, skutečnost je jiná a cena je ve srovnání s tím, co dostáváme od běžných produktů pro sladkovodní akvaristiku, velmi výhodná. Je to ale jen osobní názor založený na vlastní zkušenosti, jiní se na to mohou dívat i zcela jinak.

A co vytápění nádrží, jsou to přeci jenom mořská akvária z tropického pásma?
Mořská akvária zpravidla v dnešní době nepotřebují vytápění. Stačí "pokojová" teplota prostoru expozice. Problémy bývají naopak s chlazením nádrží, a to zejména v letním období. Ale to dobře znají i sladkovodní akvaristé u velkých nádrží, které jsou dodatečně ohřívány teplem světelných zdrojů, které není dostatečně efektivně odváděno z prostoru pod horním krytem nádrže. O horkých letních měsících z posledních let ani raději nemluvit.

Jaká je průměrná teplota vody ve vašich obrovských nádrží?
Standardně kolem 25°C.

Kanic modroskrvnný (Cephalopholis miniata).
Tento kanic žije na korálových útesech v Indickém a Tichém oceánu, v Rudém moři v hloubce 2-150 m. Dorůstá délky 35-45 cm.Agresivní druh, vhodný do společnosti stejně velkých či větších ryb. Mladí jedinci jsou žlutavě vybarvení, dospělí jsou spíše oranžoví než červení. Pro své nádherné zbarvení středně dospělých ryb a poměrně malou velikost je často chován v mořských akváriích. Briliantově karmínové zbarvení s rozsetými puntíky působí fantasticky. Lze jej chovat společně se stejně velkými rybami. Rád setrvává na podvodních útesech, dospělé ryby mají svá teritoria s četnými úkryty, které hájí proti ostatním příslušníkům svého druhu. Dominantní samec žije ve společenství 2 až 12 samic.Tato skupina hájí teritorium až 475 m2, přičemž samice si vytváří svá vlastní subteritória, jež samotně obývají. Přemisťují písečné dno.

Autor: Roman Rak

Jak jsou nádrže osvětlovány?
Pro mořskou akvaristiku se standardem staly HQI výbojky s vysokou intenzitou. Navíc lze pomocí nich, jejich bodového světla docílit zajímavých světelných efektů, stinných míst v nádrži nebo oblastí prosvícených tropickým sluncem. Na vlnící se hladině při pohledu zespodu vznikají zajímavé světelné scenérie. V malých nádržích (Café Aquarium) používáme speciální, ale dnes již běžně dostupné zářivky pro mořskou akvaristiku.

Všimnul jsem si, že čelní "skla" nádrží jsou na rozdíl od jiných stálých expozicí nádherně čistá. Jak je udržujete?
Čištění akrylátových stěn je nesmírně zodpovědné. Každý akvarista ví, jak špatně vyčištěné nebo poškrábané sklo dokáže znehodnotit jinak perfektní nádrž. Akrylát je oproti klasickému sklu mnohem citlivější právě na poškrábání. Čelní stěny jsou ručně čištěny potápěčem mimo návštěvní hodiny speciální střiží, s přesně definovanou hrubostí a tvrdostí. Zároveň používáme speciální škrabky na dlouhých nástavcích, kterými čistíme stěny nádrží ze shora, z technologického prostoru.

Perutýn ohnivý (Pterois volitans).

Autor: Roman Rak

Která ze dvou nádrží je vám víc blízká? Máte k nějaké zvláštní osobní vztah?
Nemám osobní preference líbivosti či oblíbenosti nádrží. Každá nádrž je zajímavá tím, že je jinak druhově obsazena.
Článek pokračuje na další straně »

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Tropické moře v Butovicích I. – korálové ryby
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Předběžně bych zájem o exkursi do Galerie Butovice s průvodcem
rozhodně měl/a
(1700 hlasů)
ani neměl/a
(1612 hlasů)
netýká se mě to
(1663 hlasů)
Celkem hlasů: 4975

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Pondělí 4.6.2007
justfest

No zatím nás je sedmnáct:). Určitě dáme včas vědět, se třetím, posledním, dílem reportáže z Butovic zveřejníme i termín, bude to min. se 14denním předstihem...


Neděle 3.6.2007
Skip

"Rádi Vás uvítáme na malé exkurzi u nás v Butovicích a ukážeme všechno naživo, včetně našeho technologického zázemí. Nechávám na kolektivu, který vede web AKVARISTA.cz, aby navrhl s dostatečným předstihem nějaký vhodný termín, který bude vyhovovat většině zájemců."

Tak tohle ač jsem z Brna bych si nechtěl nechat ujít!


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.