A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Aquascaping aneb základní pravidla pro vytváření přírodních akvárií

Autor článku: Pavel Knežik · 12.7.2010 · Sledovanost: 51892x · Vytisknuto: 3947x
Hodnocení: 5.87/6 (15x) · Odměněn: není

Optický střed, zlatý řez a pravidlo devíti čtyřúhelníků.


Řekli jsme si, že umisťujeme do nádrže ústřední bod. V této pasáži si ukážeme, na jakou pozici v akváriu jej umístíme tak, aby vypadal esteticky a příjemně pro oko pozorovatele.

Je totiž mnohem účinnější umístit ústřední bod mimo geometrický střed, do již zmíněného středu optického. Tento optický střed se řídí užitím poměru zlatého řezu nebo pravidlem devíti čtyřúhelníků.

Ve výtvarném umění se snažili umělci přijít na obecnou zákonitost, jak co nejlépe rozdělit úsečku či plochu tak aby výsledná kompozice byla působivá a co nepřirozenější pro pozorovatele. Vzniklý poměr byl nazván zlatý řez.

Jak tedy rozdělit úsečku na dvě části tak aby jedna část byla ke druhé části ve stejném poměru jako celá úsečka k jedné z části? Máme-li úsečku AB, je třeba na ní najít bod X tak, aby AX/BX = AB/AX.

Zlatý řez X: 1 : 0.618033988 = 1.6180339887 : 1


Pokud bychom chtěli vyjádřit zlatý řez matematicky, je třeba najít na jednotkové úsečce takové X, aby platilo, že (1-X)/X = X/1. Z toho po vyřešení rovnice vyplývá, že X = (-1+√5)/2, tedy číselně je X = 0.6180339887...

Hledaným zlatým řezem je poměr 1 : 0.618034. Není bez zajímavosti, že převrácené číslo k 0.6180339887... je 1.618033988… (X = (1+√5)/2).

Výsledný poměr lze zapsat tedy i 1 : 1.618034.

Pro náš design klidně postačí zaokrouhlené číslo 0.618 potažmo 1.618, podle kterého si velice jednoduše vypočítáme pozici zlatého řezu.

Máme kupříkladu nádrž o těchto hodnotách:

Šířka: 90 cm
Výška: 45 cm
Hloubka: 45 cm

Výpočty


Delší strana
90/1.618 (nebo 90*0.618) = 56 cm, 90 – 56 = 34 cm,
anebo výpočet
90/2.618 = 34 cm

Kratší strana


45/1.618 (nebo 45*0.618) = 28 cm, 45 – 28 = 17 cm,
anebo
45/2.618 = 17 cm

Jeden optický střed pro náš rozměr akvária bude ve vzdálenosti 34 cm z levé nebo z pravé strany. Anebo 56 cm levé nebo pravé strany. Rozvržení pro výšku akvária je analogické.


Výpočet zlatého řezu je možno sestrojit pro každou stranu obdélníku a určit si tak přesné "zlaté body" akvária, do kterých lze taktéž umístit ústřední body.

Poměr zlatého středu 1:1.618 aplikovaný na akvárium s vyznačenými zlatými body.


Nikde se nepíše, že musíte rozměřovat akvárium přesně na milimetry. Ale je dobré mít vodítko, kterým si dokážeme pomoci k příjemnému estetickému designu, po čase začneme tyto poměry vnímat a rozměřování nebude nutné.

Dalším relativně jednoduchým způsobem jak přijít na zlatý řez, popřípadě zlaté body, je rozdělit jednu z delších stran na pět stejných sekcí. Dále vytvořit diagonálu s levého dolního rohu do pravého dolního rohu (popřípadě obráceně). Zlaté body pak získáme jako průsečíky diagonály se středními úsečkami.

Poměr zlatého středu naznačen rozdělením úsečky na pět stejných částí s průsečíky na diagonále u středních dvou.


Pravidlo devíti čtyřúhelníků aneb pravidlo třetin


Podobný koncept jakým je zlatý střed (v české terminologie se spíše používá termín zlatý řez), používali i v dávnověké Číně. Při vytváření uměleckého díla si plochu rozdělili na devět stejných útvarů pomocí čtyř čar. V průsečících těchto čar nám vzniknou zlaté body, do kterých umisťujeme bod zájmu. Dále je snaha umístit body zájmu do blízkosti jedné z linií tak, aby byl obraz rozdělen na tři stejné části. Hojně se tato metoda používá při fotografování, kdy ji budeme znát spíše pod pojmem pravidlo třetin.

Pravidlo devíti čtyřúhelníků je patrné u aquascapistů z Dálného východu. Bod zájmu je převážně umisťován na průsečíky, popřípadě je akvárium vytvořeno za pomoci systému linií, a tak je docíleno estetického vzhledu kompozice.

Konstrukce pomocných čar je jednoduchá. Délku každé ze stran vydělíme třemi (90/3=30 cm, 45/3=15 cm) a vytvoříme linie, podle kterých se řídíme při designu akvária.

Rozměry vzniklých čtyřúhelníků u akvária 90 x 45 x 45 cm.


Na následujících příkladech si osvětlíme tuto techniku.

První příklad provedení designu akvária. Všimněte si kamene v levé části. Je postaven středem přímo na zlatý bod. V pravé části je dominantou rostlina ohraničená kameny. Dále je vidět, že spodní přímka prochází přibližně středem kamenů a tak je staví do linie. Je taky patrné, že hlavní děj se odehrává ve střední části.
Autor: www.adaaust.com.au

Další akvárium je na podobné téma. Dominantou je tu ale levý kořen, který je zase postaven na optický střed. Jedna z jeho částí protíná zlatý bod. Na pravé straně je kořen taktéž na zlatém bodě. Ostatní podpůrné prvky zase převážně ve střední části. U pravidla tří, je patrná také snaha, aby v každém z devíti obdélníků bylo umístěno malé doplňující téma.
Autor: www.adaaust.com.au

Od teorie k praxi


Inspirujte se! Můžete začít kdekoliv, nejsnazší cesta bude pohybovat se v přírodě zachytit její přírodní zákonitosti. Inspirujte se, ale také od jiných autorů a dále zkoušejte, experimentujte.

Návrh akvária by měl začít jeho nákresem. I jednoduchý náčrt může odhalit zádrhele, které byste řešili během samotného tvoření akvária. V takto již ujasněném tématu začněte hledat vhodné materiály.

Jednoduchý nákres pomůže definovat druhy materiálu použitého k výstavbě akvária.


Pokud si v začátcích nevěříte, nebojte se lihovým fixem naznačit zlatý střed (zlaté body) nebo si rozdělit akvárium přímkami dle pravidla třetin. Výrazně vám to usnadní umístění bodů zájmu a vnímání linií akvária. Jak jsem již zmiňoval, postupem času si začnete tyto vztahy uvědomovat.

Vkládání materiálu by mělo začít kameny, pak kořeny, posléze rostlinami. A to vždy od největšího objektu k nejmenšímu.

Nezapomeňte ale i na stabilitu dekorací! I nádrž s cichlidami, obsahující jen kořeny a "kamení" může být vytvořena podle některých pravidel aquascapingu. Musíme ale myslet i na chování našich chovanců, kteří rády přemisťují předměty, "bagrují" a tím mohou způsobit podkopání dekorací a jejich sesutí. Následně může dojít k újmám na zdraví nebo životech našich ryb, nebo dokonce k nevratnému poškození nádrže samotné. Velké kameny by neměly ležet na písku, ale měly by být podloženy nějakou tlumící vrstvou, kterou ryby či jiní živočichové neposunou (polysterén, kousek karimatky apod.) a teprve pak zasypány vrstvou písku.

Rovněž mysleme i na to, jak v přírodní nádrži schovat techniku jako je topení, předfiltry, sání a vývody vody z filtru, difuzory CO2 apod. I takovéto opomenuté detaily mohou zbytečně snížit celkový estetický dojem.

Po vytvoření nádrže si ověřte, jestli je vše dle vašich představ a jestli celkové dílo u pozorovatele navodí přesně ty pocity, které byly vaším záměrem od začátku.

Přiznávám, že samotný fyzický návrh je mnohem složitější, tohoto tématu jsem se jen citlivě dotkl a můžeme jej probrat v dalším pokračování, s tím, že bych nerad předbíhal a zkusili bychom si nejdříve vydefinovat formy a tvary designů akvárií.

Těším se tedy na příště ...

Pro zajímavost přidáváme ještě jeden velmi zajímavý odkaz na roli čísel v přírodě: http://vimeo.com/9953368 (video 3:44 min)

Příbuzné články:

ČLÁNEK: Karel Rataj – především vodní rostliny
ČLÁNEK: Karel Rataj - nejen akvarijní rostliny
ČLÁNEK: Pupečník bílý (Hydrocotyle leucocephala)
ČLÁNEK: Bezpečný CO2 set do 200 Kč
ČLÁNEK: Prodloužený akvaristický víkend
ČLÁNEK: Mezinárodní soutěž v zařizování rostlinných akvárií
ČLÁNEK: Akvaristická zima v Bratislavě
ČLÁNEK: Založení miniakvária
ČLÁNEK: Cryptocoryne beckettii a Cryptocoryne affinis
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody 2
ČLÁNEK: Akvárium podle přírody
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Můj vztah k aquascapingu:
Nádrže mám zásadně bez rostlin.
(1597 hlasů)
Zajímají mne akvarijní rostliny, ale bez jakéhokoliv "uměleckého" seskupování.
(1655 hlasů)
Aquascapingové nádrže se mi velmi líbí, ale nemám odvahu/znalosti něco takového vyzkoušet.
(1764 hlasů)
Rád bych aquascaping vyzkoušel(a) a proto vítám jakýkoliv návod, jak na to.
(1716 hlasů)
Aquascapingovou nádrž(e) mám a jsem praktik v tomto oboru.
(1714 hlasů)
Celkem hlasů: 8446

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Úterý 5.10.2010
Parcifall

Velmi pěkné, inspirující a všeříkající. Jdu do toho, díky.


Sobota 17.7.2010
Crayfish

to Langosh:

Jojo, to je přesně případ odstěhování té mé nádrže 700 litrů do středu obýváku. Tahle fotografická výzbroj a výstroj je odhadem kolem 200 000 Kč (jsou k tomu další věci, které nejsou na snímku).

U Dáši v ZOO Braník jsme pro změnu vyzkoušeli technologii focení nádrží za plnného denního světla se všemi odrazy s tmavou, jednobarevnou dekou a docela to šlo O;) Jen zákazníci a papoušci na nás koukali s údivem a otevřenými zobáky O;)


Pátek 16.7.2010
langosh

to Crayfish

Myslím, že toto by Tě mohlo zajímat http://www.aquadesign.pl/...

Roman:)


Čtvrtek 15.7.2010
vaclav

Akvária jsou to překrásná, ale ty co se příliš drží daného systému jsou trochu na jedno brdo. Já tomu říkám cestička úvozem. Dvě hromady kamení nebo rostlin a mezi nimi cestička vysypaná pískem. I když je provedení perfektní a použitý materiál jiný akvária jsou si velice podobná.


Úterý 13.7.2010
Crayfish

to Skoula:

Pavle, chápu O;) Vystěhuji nejprve manželku z bytu na nějakou babskou dovolenou, prodám nábytek, svou nádrž přesunu doprostřed obýváku, udělám pár fotek se zpětnými světly a blesky, vymaluji při té příležitosti byt, koupím nový nábytek, vše vrátím do původního stavu a uvítám manželku v "novém". Ty by mohlo vyjít O;)))


Zobrazit všechny názory k článku »
 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.