A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Chladící zařízení - Jak funguje a jak o něj máme pečovat?

Autor článku: Jaroslav Macenauer · 13.6.2005 · Sledovanost: 19921x · Vytisknuto: 5202x
Hodnocení: 5/6 (4x) · Odměněn: není

Stejně tak, jako je tomu v zimních měsících i v letních dochází k větším či menším výkyvům teplot a dochází tak k nechtěným klimatickým změnám, které mohou ohrozit život v celém akváriu. V zimních měsících si se zvýšením teploty akvarijní vody poradíme jednoduše přidáním akvarijního topítka a nebo topného kabelu, které akvárium vyhřívají na požadovanou teplotu. Její stabilita je udržována po nastavení automaticky s pomocí zabudovaného termostatu. V letních měsících však nastává opačná situace, ve které nám již samozřejmě žádné topící těleso nepomůže. Pro účinné chlazení byl několika firmami vyvinut systém, který teplotu vody účinně snižuje. Takovéto zařízení je daleko komplikovanější než¬li systém vytápění a proto se s ním setkáváme zpravidla u velkých sladkovodních akvárií, všech mořských akvárií, či v restauracích nabízející živočichy, kteří vyžadují dlouhodobé udržování teploty na nízkých hodnotách (zpravidla 12 °C). Jako příklad lze uvést garnáty, kraby, raky, krevety a jiné mořské delikatesy určené ke konzumaci.

Autor: Jaroslav Macenauer ml.


Důležitost používání chladících zařízení v letním období v mořských akváriích nám do značné míry naznačuje sama příroda. Díky globálnímu oteplování se jen nepatrně o pár setin či desetin stupňů zvedla celosvětová teplota moří, což zapříčinilo velké změny v mořském klimatu. Současným problémem je například stále se zmenšující oblast korálového ekosystému na velkém bariérovém útesu táhnoucím se 2000 km podél severovýchodního pobřeží Austrálie. Stejně tak jako je tomu v přírodě i v mořském akváriu je potřeba klást důraz na udržení konstantní teploty, která zajistí dlouhodobou prosperitu veškerého živočišného osazenstva. Je známo, že mořská voda je na většinu materiálů velmi agresivní a působí silně korozivně. Proto musí být zařízení, používané za účelem chlazení mořské vody, vybaveno nejlépe titanovým či jiným korozivzdorným výměníkem z materiálu, který zajistí dlouhou životnost celého systému. Při výběru vhodného chladícího systému je potřebné si nejdříve ujasnit o jaké mořské akvárium se bude jednat. Bude-li se jednat o akvárium tropických moří, zvolí se nejspíše chladící technika schopná uchladit akvárium o určitém objemu a za určitých teplotních podmínek na 25 °C. Pokud se však rozhodnete pro akvárium moří mírného pásu, musíte počítat s využitím výkonnější chladící jednotky, která dokáže dlouhodobě udržovat teplotu o hodnotě zpravidla 18 °C a nebo dokonce 12 °C. Efektivnost takové chladící jednotky se může navýšit lepší izolací akvária od okolního prostředí.

Autor: Jaroslav Macenauer ml.


V současné době jsou používány dvě technologie chlazení. První technologie pracuje v podstatě stejně jako všude přítomná chladnička nebo mraznička potravin. Kompresorové chlazení spočívá na principu odpařování chladícího média při nízkém tlaku a jeho opětovném zkapalnění (kondenzace) při vyšším tlaku v uzavřeném chladícím systému. Tento neustálý koloběh zajišťuje kompresor pomocí elektrické energie. Takovýto systém je poměrně snadno regulovatelný (termostatem pomocí digitálního displeje s jednoduchým nastavením požadované teploty) a hlavně efektivně vysoce výkonný. V akvaristice se uplatňuje běžně tento typ chladícího zařízení pro akvária od 200 l objemu a příkonu od 200W až po zařízení určená pro akvária 5000 l s příkonem 1400 W. Samozřejmě jsou k dispozici na přání i mnohem výkonnější jednotky pro obří akvária. Chladící zařízení je umístněno v prostoru pod akváriem. Voda z akvária je čerpána většinou nejdříve a nejlépe do vnější filtrační jednotky, případně dalších zařízení, jako jsou odpěňovače, ozonizátory, UV sterilizátory a jiné upravující kvalitu vody po mechanické, biologické a chemické stránce. Upravená voda je potom čerpána spolehlivým čerpadlem ( !!! ) přes chladící zařízení ( výměník tepla ) zpět do akvária. Výhodná a důležitá je tepelná izolace potrubí, které vede vodu od chladícího zařízení do akvária. To je zvláště důležité v případě větší vzdálenosti chladícího zařízení od akvária pro omezení tepelných ztrát. Dále je potřeba při instalaci počítat s plynulým odváděním teplého vzduchu od ventilátoru chladiče, nejlépe dvěma větracími protilehlými mřížkami. S tím souběžně souvisí i to, že teplý vzduch je odváděn od výměníku klasickým větrákem a tudíž musí se také počítat s tím, že zařízení není absolutně tiché. Většina výrobců si je vědoma této skutečnosti a snaží se tento jev minimalizovat ( podobně je tomu také u počítačů ). V blízké budoucnosti budou k dispozici chladící zařízení se sníženou hlučností pro noční provoz. Očekává se také, že se součástí chladících zařízení stanou brzy i integrované UV sterilizátory. Samozřejmostí jsou již nyní také typy se zabudovaným topením, takže takové zařízení má univerzální charakter a dokáže po nastavení termostatu jak teplotu snížit, tak i zvýšit a tedy ji udržovat stabilně na požadované úrovni.

Autor: Jaroslav Macenauer ml.


Na stejném principu chlazení fungují i akvária s implementovanou chladící, případně i s temperační jednotkou, která je součástí akvária. Toto revoluční řešení, již nabízené některými nejpokrokovějšími firmami, využívá nejnovější technologie a materiály se zabudovaným novým typem výměníku. Výměník je ponořen přímo do akvária, což přináší zlepšení přenosu tepla a omezení tepelných ztrát. K cirkulaci vody kolem výměníku postačuje spolehlivé čerpadlo s velmi nízkou spotřebou energie. Zařízení tohoto typu se vyznačuje především vysokým koeficientem účinnosti chladícího systému oproti předchozímu řešení.Redukují se na minimum veškeré tepelné ztráty a tím i spotřeba energie. Jinou ceněnou výhodou je velmi jednoduchá instalace do akvária. Odpadá hadicové propojení chladícího zařízení se samotným akváriem. Zařízení je dobře vybaveno a k nastavení i indikaci teploty se používá jednoduchý digitální displej. Uvedené systémy s integrovaným chlazením uvnitř akvária jsou využívány nejen v akvaristice, ale také v restauracích nabízející mořské speciality. Tato akvária jsou pro zvýšení efektivnosti chlazení lépe izolovaná od okolního prostředí. Nejčastěji se praktikuje metoda „dvojitých evakuovaných skel“.

Autor: Jaroslav Macenauer ml.


Novou metodu chlazení na principu Peltierova efektu představuje zařízení aplikované např. ve vesmíru agenturou NASA. Uvedený princip spočívá ve skutečnosti, že při průtoku stejnosměrného proudu dvěma spájenými odlišnými kovy se místo styku kovů ochlazuje nebo ohřívá v závislosti na směru procházejícího proudu. Takovéto inteligentní zařízení založené na tomto principu, díky možnosti reverzního režimu, může sjednotit chlazení a topení v jeden systém upravující celoročně teplotní podmínky v akváriu. Navazuje na poslední trendy miniaturizace, snižování spotřeby elektrické energie a hlučnosti. Zařízení je extrémně spolehlivé a také bezpečné, protože neobsahuje žádné mechanické části a pracuje při stejnosměrném napětí 24V. Další velkou výhodou je ekologická nezávadnost, nejedovatost a ochrana životní prostředí, neboť nevyžaduje žádná kapalná chladící média jako kompresorové systémy. Zařízení má velmi nízkou hmotnost a také velmi nízkou spotřebu el.energie. Superkompaktost jednotky je výhodná z hlediska velmi malé náročnosti na prostor při aplikaci v akvaristice a to i ve velmi stísněných podmínkách. Jednoduchá a rychlá je také instalace.V současné době jsou na trhu zatím malá termoelektrická chladící zařízení pro akvária do 200 litrů s velmi nízkým el.příkonem pouhých 120W.

Autor: Jaroslav Macenauer ml.


Při úvahách o zakoupení chladícího zařízení je potřeba v prvé řadě konzultovat Vaše požadavky s některým odborným servisem nebo lépe přímo se zástupcem specializované firmy. Při výběru dbát zejména na základní požadavky elektrické bezpečnosti a směrnic EMC podle příslušných norem. V žádném případě se nedoporučuje provozování amatérsky zhotovených výrobků a to zejména z důvodu bezpečnosti a také spolehlivosti, která je u profesionálních výrobků zaručena. Je třeba si uvědomit značné korozní opotřebení u tepelného výměníku, pokud není vyroben na specializovaném pracovišti. Vždyť mořská voda patří ke klasickým médiím používaných pro testování korozní odolnosti materiálů. Tyto a podobné technické vlastnosti výrobku mají velký vliv a význam na životnost celého zařízení. Dále je třeba požádat odbornou firmu o výběr vhodného typu zařízení s ohledem na teplotní podmínky okolí, velikost akvária, množství a typ použitých el.spotřebičů, které jsou sekundárními zdroji tepelné energie. Důležitou roli hrají také tepelně izolační vlastnosti použitého skla při stavbě akvária. Po zakoupení zařízení je třeba se řídit pokyny uvedenými v návodu k obsluze. Dodržovat především pokyny ohledně nastavení správné hodnoty průtoku vody přes chladící zařízení v litrech za hodinu. Používat výlučně kvalitní a spolehlivá čerpadla k tomuto účelu a nenechat se nalákat jinými jejich nízkou cenou. Škody na akvarijní fauně bývají při výpadku chlazení někdy těžce nahraditelné.
Údržba chladících zařízení neklade velké nároky na pracnost, manipulaci a pozornost. Je jen třeba používat kvalitní a spolehlivá čerpadla nebo filtrační zařízení, které zabezpečí stabilní a bezporuchový průtok vody z akvária přes výměník chladícího zařízení. Přívodní trubice se musí udržovat v čistotě a doporučuje se proto jejich občasné protažení vhodnou štětkou, jakou nabízejí solidní dodavatelé filtrační a čerpací techniky. Většinou postačuje provést toto pročištění před nástupem letních zvýšených teplot a vyššího namáhání chladící jednotky. Stejnou pozornost věnujeme i údržbě vlastních čerpadel nebo použitých filtrů. Je třeba vyjmout rotorek čerpadla i s osičkou a pročistit současně také prostor dutiny v němž je rotorek uložen. I k tomuto účelu se dodávají speciální nástroje, které příslušnou dutinu dobře pročistí. Protože větrák chladícího zařízení vhání poměrně značné množství vzduchu směrem k výměníku je zařízení opatřeno vzduchovým filtrem, který zachycuje prachové nečistoty z okolního prostředí. Tento vzduchový filtr je třeba pravidelně čistit, aby nedocházelo k poklesu prodění vzduchu a snížení chladícího výkonu.
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Pátek 4.7.2008
ondrask

Podle mého názoru zbytečnost. Stačí dát do krytu větráky.


 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.