A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

A A A A

Važme si akvaristek, začátečníků a laiků

Autor článku: Petr Novák · 22.8.2010 · Sledovanost: 33455x · Vytisknuto: 5569x
Hodnocení: 5.85/6 (29x) · Odměněn: není

V každé profesi, která je lidmi provozována, jsou logicky zapojeny osoby na různé úrovni odborných vědomostí. Podobně tomu je i při provozování různých hobby, mezi které patří i akvaristika.

"Žádný učený z nebe nespadl … ale blbce jako by shazovali". Dost často jsem si myslel, že jsem byl první, koho shodili. Ovšem když vidím přístup profesionálních akvaristů k ženám, začátečníkům a laikům, už chápu, že prvenství jsem neobhájil.

Při shánění informací se zejména začátečníci mohou setkat s různým přístupem zkušenějších akvaristů:

1) Podávání záměrně klamavých informací


Pokud někdo začátečníkovi podává záměrně klamavé rady, které vedou rychle k vyhynutí ryb v jeho akváriu, tak to v pořádku rozhodně není. Podobně "návody" již zkušených akvaristů, že červené neonky zásadně vytírá ve tvrdé vodě a podobně. To není ochrana před konkurencí, to je poškozování akvaristiky jako takové a odrazování začátečníků. Ani zkušený akvarista, který svého kolegu slyší vykládat záměrně nesmysly, by to neměl trpět.

Dobová fotografie hospody U Sejků v Hrusicích, která inspirovala Josefa Ladu k namalování nejednoho žertovného obrázku, jak sousedé řešili své spory. Zdroj: www0.usejku.cz


2) Přezíravé až urážlivé chování


Každý si projde nějakým vývojem v získávání odbornosti a úspěšnosti, a jeho osobnost je ovlivněna výchovou, temperamentem, partnerskými vztahy a dalšími vlivy. Všichni nevyrůstali v klášterní škole, ale i v tom případě se na nich může následně podepsat okolí. Znám případ, kdy vysokoškolačka se seznámila během studií se studentem jiné vysoké školy průmyslového směru, a po studiu se vzali. Na začátku vztahu byl muž příjemný, se slušným jednáním vůči svému okolí. Po ukončení studia začal dělat vedoucího pracovníka ve slévárně, kde slušné jednání nadřízených bylo považováno za projev slabosti a musel se podle toho zařídit. Bohužel drsný autoritativní způsob jednání postupně přenášel i do rodinných a mimopracovních společenských vztahů.

Zvláštní kapitolou je postoj mužů k ženám, které provozují stejného koníčka. Někteří muži považují svého koníčka za určitý druh soutěžení, kdežto ženy zkrátka za zábavu. Potom jsou velmi překvapeny, když se při sebemenší příležitosti dotyčný snaží dokázat, že je v něčem lepší, někdy dost vulgárním způsobem, nehledě na to, že si tím občas řeší komplex, že doma je sám "pod pantoflem". Chlapi se bohužel někdy i chovají jako samci v našich nádržích při soubojích s očekáváním, že zrovna on bude nakonec tím kýženým alfa samcem, jehož budou všichni ostatní bez výhrad respektovat.

Bohužel je zároveň smutnou pravdou získanou v mnoha jiných oborech lidské činnosti, že žena musí toho umět aspoň třikrát tolik co muž, aby ji ten respektoval jako kolegu či partnera.

Tak takhle to dříve vypadalo v některých českých hospodách. Dobovou atmosféru ještě dokreslují nápisy "Jednou měř, dvakrát řež", "Našemu konání buď Boží požehnání" nebo "V praní a jedení je naše spasení".

Autor: Josef Lada

3} Naštěstí většinou ochota poradit


To je žádoucí stav, ale neměl by přehnaně vést k situaci, kdy prodavač v prodejně něco zákazníkovi radí, ale přitom není zcela kovaný v oboru a může se mýlit. Tento jev je častější spíše tam, kde akvaristika je přiřazena k prodeji jiného sortimentu zboží.

Co s úpadkem akvaristiky?


Akvaristika má v posledních dvaceti létech upadající tendenci. Na vině jsou dovozy ryb z Asie s vysokým úhynem v důsledku nepřežití změny životních podmínek. Nízká cena je příčinou, které nikdo napoprvé neodolá. Nechutné je zjištění, že za posledních dvacet let se mzdy zvedly na desetinásobek, ceny materiálu a energií také na desetinásobek, ale cena vody (původně 42 haléřů za krychlový metr), která se musí v produkční akvaristice stále měnit, ta se zvýšila více než stopadesátinásobně. Snad celosvětově mezi hrobaře provozování různých hobby patří banky, které poskytováním (přesněji vnucováním) snadno dostupných hypoték a půjček sice podpoří stavebnictví a prodej ojetých aut (a hlavně samy zbohatnou), ale potom dotyčný už v podstatě na "zbytečnosti" nemá peníze, někdy celoživotně. To přináší dlouhodobě zpomalení ekonomiky, protože je prokázáno, že teprve rozvoj výroby a prodeje výrobků nad základní potřeby vede k ekonomickému rozvoji a zvyšování životní úrovně.

Profesionální akvaristé, čímž jsou zde míněni všichni, kteří zkrátka dokážou ryby množit a dále je prodávat, sice představují elitu akvaristiky, ale rozhodně nejsou hlavním zdrojem prosperity prodejen a celkové prosperity akvaristiky. Tímto zdrojem je totiž celkově vysoký počet neprodukčních akvaristů. Před dvaceti roky, když se po setmění projíždělo sídlištěm, tak bylo vidět mnohem více svítících akvárií než nyní.

To, co tedy prodejny i profesionálové potřebují, je co nejvyšší počet laiků, kteří mají akvaristiku jako pouhou zábavu bez produkce ryb a jsou schopni a ochotni utrácet co nejvíce peněz v prodejnách. A to jak za nákup živého, tak i neživého materiálu. Podmínkou pro to je mimo jiné to, že s přispěním odborníků na základě dobré rady budou vědět, že když si něco koupí, tak že živá zvířata nebudou trpět a neživý materiál koupí účelně.

A současná výzdoba restaurace U sejků. Říká se, že papír snese všechno. A Internet rozhodně ještě více. Neměli bychom ale nikdy zapomínat, že jiní lidé (které nemusíme vůbec znát) mají právo na jiný názor, a v žádném případě jim nemůžeme vnucovat ten svůj, navíc ještě nespolečenskou formou. Když se nás někdo cizí ve městě zeptá na cestu, taky se na něj nevrhneme se slovy, že si to měl prostudovat dříve. Tolerance a vstřícná komunikace vytváří pohodu, takže i my se můžeme spoléhat na pomoc cizích lidí, až ji budeme opravdu potřebovat. Zdroj: www0.usejku.cz


Samostatnou kapitolou jsou ženy. V podstatě drží rodinnou kasu a zrovna tak, jako jsou schopné utrácet za věci (z pohledu mužů) nesmyslné, tak jsou schopné utrácet i za akvaristiku. To platí nejen v případě, že ji mají jako hobby, ale také pokud jsou jí nakloněny i v případě, že se jí přímo nezabývají, ale chce se jí věnovat potomek nebo manžel. A často patří mezi neinformované tazatelky s "hloupými dotazy", protože se chtějí přesvědčit, že rodina nebude vydávat peníze na něco, co potom nebude schopna zvládat z nedostatku informací. Pokud potom narazí na nechutné jednání zkušených akvaristů, mají pádný důvod být v rodině proti tomuto koníčku.

Velký vliv mají dlouholetí akvaristé, kteří mají doma jednu či více nádrží, ale ryby nemnoží, zkrátka je baví pohled na život v akváriu a líbí se jim jako bytová dekorace. Aby jich bylo co nejvíce, to je ideální předpoklad prosperity prodejen i profesionálních akvaristů. Přijdou k nim známí a akvárium se jim může líbit. Když jim majitel řekne, že v nejbližší prodejně je ochotný personál, který jim vhodně poradí, nebo dá odkaz na dobré webové stránky s kvalitní poradnou, je o dalšího akvaristu více, a ten má zase další známé. Ovšem pokud řekne, že sehnat dobou radu je problém a spíše se setkají s arogancí, tak si akvárium v životě nepořídí.
Autor: Josef Lada

Zvláštní kategorií jsou "rozdávači špatných rad". Principiálně jde o to, že když v důsledku špatných rad nebo speciálních manipulací budou rychle hynout zakoupené ryby, tak na první pohled se zdá, že to je dobře, budou se prodávat nové. Jenže laického akvaristu to rychle odradí a skončí.

V 80. létech byl jeden akvarista, který do vody přidával běžně dostupnou látku, kterou ryby dobře snášely, ale po změně prostředí v jiné vodě novému majiteli uhynuly. Po republice se to rychle rozneslo a nikdo od něj ryby nechtěl a ani mu jiné neprodal. Existuje určitá skupina informací, kdy je v podstatě morální povinností toho, kdo je znalý problematiky, aby s nesmyslnými tvrzeními s dotyčným "vyrazil dveře". Příkladem budiž situace, kdy jedna osoba stvořila komerční pojednání o tom, že omega mastné kyseliny, které jsou hodně obsažené v rybím tuku, mají tak úžasný účinek na dětský mozek, že když je bude dítě konzumovat, bude velmi chytré. S tímto článkem navštívila uznávaného odborníka v oboru a chtěla od něj posvěcující dobrozdání, že to je tak. Ten si práci přečetl, a se slovy: "Co Eskymák, to nositel Nobelovy ceny!" dotyčnou osobu vyhodil z kanceláře.

Podobně jednají ti produkční akvaristé, kteří dělají všechno pro to, aby nějak nepodpořili nebo přímo poškodili konkurenci. Celosvětově i v ČR se akvaristika rozvíjela v první řadě tím, že ti šťastnější zveřejnili získané poznatky z přírodní lokality, odchovu, specifických odborností a podobně, a tím se zvyšoval i počet laických akvaristů, kteří se nebáli pořídit si akvárium, vznikaly akvaristické spolky, prodejny, dovozci. Pokud by tomu tak nebylo, tak je světová akvaristika stále na úrovni prvních amatérských dovozů tropických ryb. Jako k poškozovatelům tuzemské akvaristiky by akvaristé a zejména velkoobchodníci ve vlastním zájmu měli přistupovat k tuzemským akvaristům, kteří atraktivní novinky prodávají na druhý konec zeměkoule a nechtějí je prodávat v ČR. Leckdo namítne, že producent se tím živí a chrání se před konkurencí, ale exportér-importér se tím také živí a je jeho věcí, jestli upřednostní ty, kteří s ním obchodují.
Článek pokračuje na další straně »
Ohodnoťte článek:
Pouze pro registrované uživatele.  

Anketa

 
Diskuse by měla mít:
společnou nerozdělenou sekci pro všechny
(1768 hlasů)
zřetelně rozdělenou začátečnickou a pokročilou sekci
(1591 hlasů)
speciální neregulovanou sekci, kde mě každý může libovolně urážet
(1723 hlasů)
Celkem hlasů: 5082

Anketa

 
Arogantní výroky v diskusi vůči mojí osobě:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
se mi líbí
(1145 hlasů)
mi nevadí
(1006 hlasů)
mi vadí / se mi nelíbí
(1413 hlasů)
očekávám jako vhodný důvod k odvetě
(1372 hlasů)
Celkem hlasů: 4936

Anketa

 
Zablokování přístupu do diskuse za urážlivé nebo evidentně záměrně klamné odpovědi:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
by nemělo být
(1077 hlasů)
by mělo být po jedné takové odpovědi
(1061 hlasů)
by mělo být po třech takových odpovědích
(1174 hlasů)
by mělo být po pěti takových odpovědích
(1069 hlasů)
vůči ženám by se počítalo za dvojnásobek
(1056 hlasů)
Celkem hlasů: 5437

Anketa

 
Do diskusí na internetu se:
zásadně nezapojuji, nejsem diskusní typ
(1466 hlasů)
nezapojuji kvůli obavám z arogantních odpovědí
(1645 hlasů)
zapojuji, pokud považuji dotaz nebo odpověď za vhodné či nutné
(1522 hlasů)
zapojuji co nejvíce
(1666 hlasů)
Celkem hlasů: 6300

Anketa

 
Pokud by u mnou napsaného článku byla na základě mého přání zablokována jakákoliv diskuse:
tak bych určitě napsal alespoň jeden článek
(1687 hlasů)
tak bych měl zájem napsat i více článků
(1552 hlasů)
tak to nemá vliv na to, že články psát nechci
(1832 hlasů)
Celkem hlasů: 5071

Anketa

 
Akvaristické zboží nejraději nakupuji:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
na e-shopech
(1163 hlasů)
v hypermarketech
(1188 hlasů)
v menších obchodech v rámci obchodních center
(1030 hlasů)
v menších kamenných obchodech mimo obchodní centra
(1094 hlasů)
na burzách a výstavách
(1282 hlasů)
Celkem hlasů: 5757

Anketa

 
Při nákupech v akvaristických webových obchodech:
bych chtěl(a) co nejširší sortiment v každém e-shopu
(1595 hlasů)
bych chtěl(a) existenci více e-shopů s možností výběru
(1470 hlasů)
na e-shopech prakticky nenakupuji
(1530 hlasů)
Celkem hlasů: 4595

Anketa

 
K nákupu akvaristického zboží na e-shopu:
používám specializované akvaristické e-shopy
(1559 hlasů)
používám univerzální e-shopy, kde akvaristika není hlavním sortimentem
(1861 hlasů)
nevyužívám e-shopy
(1775 hlasů)
Celkem hlasů: 5195

Anketa

 
Z e-shopu očekávám zásilku:
do týdne
(1762 hlasů)
do dvou týdnů
(1719 hlasů)
nejpozději do 1 měsíce
(1756 hlasů)
u zboží na objednávku dokáži vyčkat přiměřenou dobu
(1453 hlasů)
nezajímá mne
(1594 hlasů)
Celkem hlasů: 8284

Anketa

 
Pro nakupování v kamenných akvaristických prodejnách bych chtěl(a):
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
více prodejen
(1043 hlasů)
rozšíření prodejní doby během pracovních dnů až do večerních hodin
(1101 hlasů)
rozšíření prodejní doby na sobotní dopoledne
(1040 hlasů)
rozšíření prodejní doby na sobotní dopoledne a odpoledne
(1017 hlasů)
rozšíření pracovní doby na pozdní nedělní odpoledne a večer
(1214 hlasů)
v menších prodejnách prakticky nenakupuji
(1043 hlasů)
nakupuji v hypermarketech s akvaristickým koutkem a menší prodejny mne moc nezajímají
(1053 hlasů)
v kamenných prodejnách nebo hypermarketech prakticky nenakupuji
(957 hlasů)
Celkem hlasů: 8468

Anketa

 
Akvaristickou burzu bych uvítal:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
každý týden
(1325 hlasů)
každých 14 dní
(1211 hlasů)
každý měsíc
(1271 hlasů)
každé dva měsíce
(1180 hlasů)
čtvrtletně
(1345 hlasů)
blíže k bydlišti, nyní je nenavštěvuji kvůli vzdálenosti
(1209 hlasů)
burzy nenavštěvuji, nemám důvěru
(1350 hlasů)
Celkem hlasů: 8891

Anketa

 
Burzu nejraději navštěvuji tento den:
Vícenásobné hlasování - můžete postupně zvolit více možností.
pátek
(1248 hlasů)
sobota
(1177 hlasů)
neděle
(1072 hlasů)
Celkem hlasů: 3497

Názory

Přehled všech aktuálních názorů ke všem článkům »
Vložení názoru
Vkládat názory mohou pouze registrovaní uživatelé stránek.
Středa 1.9.2010
Karel_Zahradka

Ono to "tancování potěru ve spirále" s následným hynutím je nejpravděpodobněji vodou, i když to postihne jen malé procento jedinců, ve vodě "vytuněné" pro daný druh seto tolik už nedějě. Někdy je obtížné to vychytat, nemusí jít jen o tvrdost a pH, třeba např.přítomnost manganu dovede pozlobit.


Středa 1.9.2010
REJPAL

Libore, to přeci nejde, aby ten, kdo tady hlásá "morálku" a vrací nás myšlenkově do doby pětiletých plánů (viz "kvartál zdravé výživy akvarijních ryb" :-P) neudržel ty, co místy poukazují na jeho hrubé neznalosti, na uzdě...
Mazat se musí, jinak by tady nemohl plácat dlouhé texty o ničem, které mu zkušení akvaristé mohou omlátit ohlavu. :-)
Copak ty netoužíš mít doma tak "nádherné" akvárium, jako měli v nákupním centru Butovice? Když si představím, kolik milionů takový nesmysl stojí na pořizovacích nákladech a hlavně na obtížné údržbě, investor je mohl raději darovat některé ZOO, kde se o mořskou akvaristiku starají profesionálové-zaměstnanci. Nemuselo by se pracně rozebírat a ty miliony by nevyletěly jen tak do vzduchu (nebo do kanálu)...


Středa 1.9.2010
Raviolka

Ach jo, Libore, ty si nedáš pokoj... na co takový dlouhý příspěvek o ničem?

Ad AMOK. (Přehlídl jsi slovo "jakoby"?) Spravila by to jedna věta, že se domníváš, že jde o vývojovou vadu. Jenže takhle prostě vyjádřit svůj názor... to by byla nuda, že?

Ad XYFA. Pavel odkázal na vyhledávání s termínem "Xiphophorus". Co je na tom špatného? Chápu, ty jsi hned uhodl, že je to Xiphophorus helleri. Možná, že ta xyfa je X. maculatus nebo variatus, ale hlavně, že jsi "odpověděl" a ještě považuješ za důležité nás o tom informovat.

No jaký je mezi vámi rozdíl?
Já tomu říkám exhibicionismus. Například.


Středa 1.9.2010
LiborSprysl

Ono je to težké. Při snaze nechat vynikat jen ty vynikající, tak se i tu publikují vědecky se tvářící bláboly, které praktického akvaristu vedou k tomu, že by dotyčnému poradil. Ovšem protože se to dotýká místních šéfíků, tak nemůže. Viz atlas - Pozoroval jsem někdy u přeloveného potěru i další zajímavý jev. Po dvou dnech po rozplavání někteří jedinci, sbírající potravu u dna občas měli afektované, rychlé plavání v soustředných horizontálních kružnicích (malého poloměru, skoro na místě), jakoby je chytnul amok. Pak se uklidnili. Další den obvykle zahynuli. - píše Roman Rak. No rád bych snažícím se akvaristům poradil, že to není žádný amok, ale vývojová vada potěru - nejspíš nenaplněný měchýř, ale to se nesmí:-)

Včera tu začátečník zapátral po tom, co by mohla být "xyfa", jak mu napsala prodavačka na účtenku. Slovutný šéfkazatel Pavel Mžourek dotyčného poslal do vyhledavače a já mu odpověděl. Protože jsem tu za toho největšího vyvrhela, napsal jsem na toto téma příspěvek...No cose s ním stalo? Byl samozřejmě smazán:-) Je snad něco zlého na mém příspěvku? Vlastně asi jo, dotkl se pomazané hlavy:-)
Tak ono je sice pěkné psát takové moralizující texty, nad nimiž jedno oko nezůstane suché, ale nevím, nevím zda by si je neměli číst i ty potrefené husy.-) Teď jsi přesně předvedl výkon hodný toho pokrytectví, se kterým se mnou zacházíš. Kdybys přečetl dotaz tazatele a trochu u toho přemýšlel, tak bys takovou blbost nenapsal. Hloupá prodavačka napsala na účtenku "xyfa"...no a velechytrý moderátor, najitel webu, estét, a já nevím co ještě si osobuješ v rámci vylepšování diskuze, se zamyslel a poslal chudáka začátečníka do vyhledávače...No jaký je mezi námi rozdíl?


Sobota 28.8.2010
sharon

Yirka: řekla bych, že ze zdejší "elity" si tento článek přečetli všichni pečlivě až do konce. Bohužel já si naopak myslím, že většina těch druhých, které měl tento článek navést správným směrem - začátečníci - nejenže tento článek nedočtou do konce, ale ani na něj nenarazí, když neumí najít na internetu ani základní postup při zakládání akvária, natož aby se obtěžovali zakoupit zárověň s rybičkami i nějakou populárně-odbornou litaraturu.


Zobrazit všechny názory k článku »
 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.