A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

Hyphessobrycon herbertaxelrodi Géry, 1961

neonka černá

Kmen: Chordata
Třída: Actinopterygii
Řád: Characiformes
Čeleď: Characidae
Rod: Hyphessobrycon
Ukaž v katalogu »

Správce: Smik
Zobrazeno: 32674x; Aktualizace: 8.5.2009

Výskyt: Domovem této čilé akvarijní rybky je řeka Rio Taquary na území Mato Grosso v Brazílii.

Velikost až 4 cm.

Obecný popis

Neonka černá není neonkou v pravém slova smyslu. Jméno má odvozené od neonově zbarveného pruhu. Její zbarvení i stavba těla je však odlišná od pravých neonek. Jako společníci do akvária jsou ovšem pravé neonky více než vhodné. Rybka je v těle vyšší než srovnávané Paracheirodon innesi nebo Paracheirodon axelrodi a ze strany stlačená. Sameček je štíhlejší, samička plnější v břišní partii. Zbarvení rybek není tak výrazné jako u známých neonek, ale i přesto půvabné. „Neonový“ pruh je zbarven bílo žlutou barvou a je veden od oka po kořen ocasu ryby. Pod tímto pruhem je rybka zbarvena černě. Bříško má bíle a hřbetní část pak šedohnědou. Oko je v horní polovině načervenalé. Ploutve jsou u černých neonek transparentní.

Nádrž: Akvárium pro neonky černé bych volil ve velikosti minimálně 80 až 100 litrů. Vhodné je použít tmavé dno nad kterým se rybky cítí velice dobře. Dříve akvaristé používaly na dno drcené hnědé uhlí a pozadí bylo obloženo pláty břidlice porostlé měchýřkou jávskou. Tyto nádrže byly osázeny rostlinstvem méně náročným na světlo, protože přesvětlené nádrže se pro ryby čeledi Characidae příliš nedoporučují. Jelikož mají neonky černé rádi čerstvější vodu doporučuji provádět výměnu cca 20-25% obsahu nádrže 1 x týdně. Tím také zajistíme pravidelnou údržbu akvária a odstranění nahromaděných škodlivin. Vodu bychom měli mít správně vytemperovanou.

Někteří akvaristé doporučují nechat vodu den odstát aby z ní vyprchal chlór. Osobně to při těchto množstvích nepovažuji za nutné. Já sám jsem při chovu svých ryb porušil téměř všechny zásady, které fungují jako obecné poučky a úhyny se nekonaly. Věřím, že zkušení akvaristé vědí co dělají a dovolí si například nedodržovat umístění ryb do čerstvě založených nádrží. Tím nechci toto tvrzení zobecnit a začátečníkům doporučuji řídit se zažitými postupy při zakládání akvária.

Nádrž vybavíme běžně dostupnou filtrací. Pro malé nádrže stačí molitanové filtry poháněné čerpací hlavou, pro větší akvária pak můžeme použít dostatečně dimenzované vnější filtry. Proud vody z filtru můžeme nastavit na trošku větší hodnotu než bývá zvykem. H. herbertaxelrodi rády plavou právě proti proudu z výtoku filtru.

Náročnost: H. herbertaxelrodi považuji za k chovu nenáročnou akvarijní rybu. Jako převážná většina tetrovitých rybek má ráda měkkou vodu. Jako vhodnou bych ji doporučil začínajícím akvaristům, kteří mají zájem se blíže seznámit s životními projevy tetrovitých ryb, případně se pokusit o jejich rozmnožení.

Při vhodných podmínkách neonka černá netrpí nijak zvlášť chorobami. Osobně jsem nemusel tuto rybku nikdy léčit.

Poznámky k chovu

Teplota: 21 - 27 °C
pH: 6 - 7
dGH: 4 - 12 °N
Voda: sladkovodní

H. herbertaxelrodi už svým výskytem napovídá, že patří k rybám žijícím v měkkých vodách. Solidní podmínky pro zdárný chov můžeme zajistit v měkké až polotvrdé vodě s pH kolem neutrálu případně mírně kyselém. Jako pro drtivou většinu characid je i rašelinový výluh vhodný. Vodu v chovných nádržích ohříváme na 23-25°C. Pokud chovné ryby kvalitně krmíme a samičky se plní jikrami a my neuvažujeme s cíleným reprodukčním cyklem je vhodné nechat páry jednou za měsíc vytřít ve společné nádrži. Toho docílíme zvýšením teploty o dva stupně a větší výměnou vody.

Neonka černá se nejlépe cítí v hejnu několika kusů. Hejnko pak čile proplouvá ve středních a horních partiích akvária ve volné vodě mezi rostlinami.

H. herbertaxelrodi je všežravec. Potravní nároky jsou shodné jako u všech drobných tetrovitých ryb. Velikost potravy volíme s ohledem na velikost rybek. Nejlepší je podávat rybám sousta, která svou velikostí nepřesáhnou velikost oka. Jako u ostatních neonek můžeme rybce předložit většinu dostupného krmení, od živého či mraženého planktonu, po umělá krmiva ať ve formě granulí nebo vloček. Na každou potravu se neonka černá vrhá chtivě a s chutí. Jako u všech akvarijních rybek, nezapomínáme na střídání různých druhů krmiv aby strava byla vyvážená a co nejpestřejší.


Poznámky k odchovu (rozmnožování)

Teplota: 24 - 27 °C
pH: 6.7 - 6.8
dGH: 3 °N

Pro všechny akvaristy, kteří chtějí začít s odchovem tetrovitých ryb bych na start doporučil právě H. herbertaxelrodi. Je to rybka velmi odolná a donutit ji ke tření není těžké. Tak jako u většiny akvarijních rybek využijeme během roku dvou výtěrových period. Nejlépe na jaře a pak na podzim. V tomto období se dá v přírodě nalovit spoustu planktonu pro chovné ryby a potěr.

Pokud se rozhodneme ryby odchovat musíme začít od přípravy chovných párů. Nejvhodnější k odchovu jsou páry ve stáří 6-8 měsíců. Získáme od nich sice méně jiker zato výtěry jsou kvalitnější a lépe oplodněné než u starých ryb.

V období klidu je vhodné ryby chovat v takových podmínkách aby se samičky příliš neplnily jikrami. Podávat kvalitní krmení, ale ne v nadměrné míře. Nezaškodí pokud jsou ryby mírně hladové. V přírodě si musí také projít obdobím kdy je potravy nedostatek. Teplotu v akváriu udržujeme na spodní hranici a výměnu vody provádíme jen tak, jak je to nezbytně nutné.

Nastal den „D“ a s prvním jarním sluníčkem jsme rozhodnutí pustit se do odchovu této rybky. V první fázi chceme docílit aby se neonky začaly plnit pohlavními produkty. Začneme několikrát denně vydatněji krmit živým nebo mraženým planktonem. Můžeme také nepatrně zvednout teplotu vody. Po 10-ti až 14-ti dnech se samičky začnou plnit jikrami, v tomto čase můžeme přistoupit k prvnímu výtěru. Ten provedeme ve společné nádrži. Výtěr stimulujeme větší výměnou vody spojenou s důkladným odkalením nádrže. Doplňovanou vodu je lépe použít měkčí. Pokud jsme nezanedbali výživu rybek tak druhý nejpozději třetí den budou mít samičky splaská bříška a to znamená že výtěr proběhl. Doporučuji ryby rozdělit do dvou nádrží kde v jedné budou samičky, ve druhé samečci a tím zamezit dalším nekontrolovaným výtěrům. Ryby krmíme jako doposud a za dalších 10 dnů budou opět připraveny ke tření, které už proběhne v samostatných vytíracích nádržích.

Vytíračka nám bude stačit o velikosti 5-10 litrů naplněná vodou stejných parametrů jako u Paracheirodon innesi. Pokud si netroufáme „vyrobit“ vodu chemicky, doporučuji najít si ve svém okolí přírodní zdroj vody podobných parametrů. Můžeme prozkoumat různé studánky a lesní potůčky ve kterých tu svoji zázračnou vodu jistě najdeme. Pro přírodní „živou“ vodu také hovoří fakt, že je v ní většinou dosahováno větších úspěchů při tření a odchovu plůdku.

Na dno nádrže vložíme vytírací rošt, který je umístěn cca 3 cm nad dnem. Teplotu vody v elemente zvýšíme asi o 2°C oproti chovné nádrži. Na rošt neumisťujeme žádné rostliny, jelikož pár při tření tyto nevyhledává a tře se ve volné vodě.

Neonky černé ke tření vpouštíme v odpoledních hodinách. Dva dny před zamýšleným výtěrem rybky nekrmíme, aby zbytečně nedocházelo k znečišťování drahocenné vývojové vody škodlivinami. U dobře připravených rybek dochází k výtěru druhý den nejpozději den třetí. Pokud se do té doby pár nevytře vyměníme ho za jiný. Delší setrvání v elementce zbytečně kazí vývojovou vodu. Několikrát se mi stalo, že jsem nemohl své ryby umístit do vytíraček v odpoledních hodinách a přemístil je ráno. Po krátkém rozkoukání se začali třít a nevyrušila je ani moje další činnost kolem jiných akvárií.

Z jednoho tření získáme od dobře zaplněné samičky asi 250 až 400 jiker. Ty jsou roztroušené po celém dně vytíračky a mají velikost do 1mm.

Eleuterembrya se líhnou za 24 hodin a jsou sklovitě průhledná. Další den se zavěsí na skla vytíračky a za 5-6 dnů po vylíhnutí se rozplavou. Po rozplavání přijímají čerstvě vylíhlé nauplie žábronožky solné nebo nauplie buchanek. Růst plůdku je rychlý. Ve stáří 3-4 týdnů jsou mladé rybky velké 15-20 mm a zbarvením připomínají rodiče. Rychlost růstu je závislý na kvalitním krmení a dobré péči o vodu.


Další informační zdroje:

Ukaž na Fishbase

Zdeněk Drahotušský & RNDr. Jindřich Novák. Akvaristika. Nakladatelství Jota, 2004, BRNO, 304 stran, ISBN 80-7217-124-0
Stanislav Frank. Sladkovodní akvaristika, vydala PRÁCE, 1984, PRAHA, 368 stran
Dr. Vladko Bydžovský. Neonky, BEDE - Verlag, 2002, Ruhmannsfelden, 78 stran, ISBN 3-89860-022-X

http://www.practicalfishkeeping.co.uk/... - návod na chov a rozmnožování, Aj
http://www.practicalfishkeeping.co.uk/... - obecný návod na chov a rozmnožování teter 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.