A zase ty Cookies

Používáme na této webové stránce svoje i partnerská soubory cookies. Bez těchto malých textových informací naše stránky nemohou správně fungovat. Klíknutím na OK nám dáte svůj souhlas k jejich ukládání. Odmítnout některá je můžete v nastavení.

OK
Cookies nastavení

Informace ukládaná do cookies vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí blíže vašim potřebám.

Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete negativně ovlivnit, jak stránka funguje!

Povolit vše

Nejste přihlášen(a). Chcete-li využívat všechny možnosti, přihlaste se.

Neocaridina heteropoda De Haan, 1844

Kmen: Arthropoda
Podkmen: Crustacea
Třída: Malacostraca
Podtřída: Eumalacostraca
Řád: Decapoda
Čeleď: Atyidae
Podčeleď: Atyinae
Rod: Neocaridina
Ukaž v katalogu »

Správce: Chem
Zobrazeno: 51198x; Aktualizace: 16.6.2011

Synonyma: Caridina davidi; Neocaridina denticulata; Neocaridina sinensis

Výskyt: Původem je tato kreveta z jihovýchodní Asie - Číny, Japonska, Koreje a Taiwanu. Počátkem 90. let byla uměle introdukována na Havajské ostrovy a také do velké části Číny. Japonsko - např. řeka Yumesaki. Taiwan - regiony Taipei, Taichung, Tainan, Kinmen, Yunlin. Řeky Jhuoshuei nebo Danshuei.

Velikost až 3 cm.

Obecný popis

Neocaridina heteropoda je nejčastěji chovaným druhem sladkovodní krevety u nás. Předností tohoto druhu je především jeho nenáročnost (nevyžaduje dokonale nastavený akvarijní ekosystém). Dalším důvodem, proč se v našich nádržích vyskytuje tak často je barevná variabilita této drobné krevetky. Kvůli její velikosti a stavbě klepet ji v laické klasifikaci můžeme zařadit mezi trpasličí řasožravé krevety. Stejně jako ostatní krevety nemá platný český název.

Etymologie slova Neocaridina. Slovo "caridina" je odvozeno od řeckého slova "garída", česky malý korýš, nebo kreveta. Neo znamená nový. Neocaridina je tedy nová krevetka.


V dospělosti krevety měří přibližně 3 cm, samci jsou většinou menší než samice. Pohlavní dospělosti dosahují ve 3. – 4. měsíci, kdy se samicím začínají tvořit ve vaječnících pod karapaxem vajíčka. Vajíčka ve vaječnících mají různou barvu, podle variety, většinou však šedou, žlutou či mírně nazelenalou. V průměru se tyto krevety dožívají přibližně 12 – 15 měsíců, při vhodných podmínkách výjimečně více, než 20 měsíců. Z vajíček se po cca 3 – 5 týdnech líhnou jedinci, kteří jsou věrnými kopiemi svých rodičů, patří tedy mezi druhy s přímým vývojem bez larválních stádií. Počet vajíček je v jedné snůšce obvykle 30 – 50 ks. Tvarem těla jsou krevety druhu N. heteropoda velmi podobné krevetám rodu Caridina, rostrum tohoto druhu je středně dlouhé, na horní straně pravidelně pilovité, ze spodní strany je několik nepravidelně rozmístěných rostrálních zubů. (Obr. 1).


Původní forma tohoto druhu (Obr. 2) je většinou průhledná, při změně prostředí je schopna své pigmentové buňky přimět ke změně barvy a své zbarvení přizpůsobuje okolí. Tento proces je řízen neurohormonálně, může jít tím pádem o velmi rychlou, ale i velice zdlouhavou reakci. V populaci těchto krevet můžeme najít jedince zbarvené téměř jakoukoli barvou. Vajíčka samiček jsou většinou šedá a to i když sestoupí z vaječníků. Vajíčka sestoupí pod břišní stranu samice, kde je samice upevní lepivým sekretem na pleopody (plovací nožky). Pleopody jsou opatřeny brvami, díky kterým krevetky mohou lépe plavat a vajíčka díky jsou díky nim lépe připevněna ke krevetce (Obr. 3, 4).

Nejznámější barevnou varietou této krevety je N. heteropoda var. red (Obr. 5), která má červeně zbarvené tělo i končetiny. Zbarvení krevet se odvíjí od rozmístění a množství pigmentových zrn v buňkách, které nazýváme chromatocyty (Obr. 6). Červená barva této variety většinou nepokrývá celé tělo, ale mezi červenou najdeme průhledná místa. Samečci jsou v dospělosti většinou daleko světlejší a méně intenzivně zbarvení, než samice (Obr. 7). Samice naopak se stářím získávají intenzivnější barvu. Samice nosí ve vaječnících obvykle žlutá vajíčka. Oplozená vajíčka pod pleopodami mají žultou, méně často zelenou barvu. Mezi akvaristickou veřejností je pro tuto varietu rozšířen název Red cherry. Oblíbené jsou populace, které jsou celé červené, obvykle nazývané Super red, nebo Sakura (Obr. 8, 9). U těchto populací by se ani v potomstvu neměli vyskytovat jedinci s průhlednými skvrnami na těle či končetinách.

Další, již méně obvyklou varietou je N. heteropoda var. yellow (Obr. 10). Varieta vyniká svým zářivě žlutým zbarvením. Samci jsou obvykle o něco světlejší než samice, pohlavní dimorfismus není tak patrný, jako u červené variety. Samice nosí ve vaječnících žlutá vajíčka, která často splývají s barvou krunýře.

V Německu, ale už i u nás se začínají objevovat dvoubarevné Sakury většinou nazývané Rili Shrimp, nebo Two colored Sakura. Jsou velice atraktivní (Obr. 11). Téměř jako by z oka vypadly krásným „Crystalkám“ z taxonu Caridina cf. cantonensis. Po původních Sakurách však zdědily nenáročnost, což z nich dělá velice žádaný obchodní artikl. Další neméně atraktivní varietou je oranžově zbarvená Orange Sakura (Obr. 12) s podobnými nároky na kvalitu akvarijního ekosystému. Tyto krevetky vypadají, jako by z oka vypadly oranžovým Caridina propinqua, ale narozdíl od nich mají přímý vývoj a nepotřebují k vývoji mořskou vodu.

V poslední době se u chovatelů v Singapuru a dalších asijských městech objevují ustálené černohnědé populace druhu N. heteropoda, obvykle označované jako Chocolate Shrimp. Jejich nároky na chov i odchov jsou dle dostupných informací stejné jako u jiných barevných variet tohoto druhu.

Nádrž: Když odmyslíme nádrže pod 5 litrů, není velikost nádrže či tvar jakkoli limitujícím faktorem. Záleží pouze na schopnosti akvaristy nastolit v akváriu stabilní a dlouhodobě udržitelné podmínky, které se v menších či kulatých akváriích s bizarními tvary nastolují hůře.

Pokud máme v akváriu i ryby, je vhodné do nádrže umístit kořeny, kameny a jemnolisté rostliny, které slouží krevetkám jako úkryt. Zvláště krátce po svleku jsou krevetky velmi křehké, napadnutelné zranitelné.

Náročnost: Všechny barevné variety druhu N. heteropoda patří k nejméně náročným krevetám v našich akváriích. Díky své velikosti a nenáročnosti se hodí do nádrží všech, kteří chtějí začít s miniakvárii.

Poznámky k chovu

Teplota: 20 - 26 °C
pH: 6 - 7
dGH: 6 - 16 °N
Voda: sladkovodní; Sladká, čím méně NO3, tím lépe.

Základní podmínkou je dobře fungující zaběhlé akvárium. Krevety tohoto druhu jsou velmi adaptabilní a odpustí mnoho omylů. Jsou proto velmi vhodné pro krevetkáře - začátečníky. Tento druh nevyžaduje měkkou či tvrdou vodu a je schopen žít opravdu téměř v jakékoli ekologicky stabilnější nádrži. Vyhovují mu teploty 20 - 26 °C. Teploty nad 28 °C jsou pro krevetky celého rodu Neocaridina přinejmenším nevhodné.

Stejně jako u ostatních drobných druhů krevet, soužití s rybami je problematické. Do společnosti těchto krevet volíme velmi malé a mírumilovné druhy jako jsou Heterandria formosa, Danio margaritatus apod. Větší druhy mohou být zvláště mladým jedincům nebezpečné. Záleží však na mnoha okolnostech chovu, především na prostředí nádrže, ve které krevety žijí. V hustě zarostlé nádrži budou drobné krevety lépe unikat predátorům, než v nádrži bez úkrytů. Osobně jsem viděl akvária s krevetami, ve kterých žily parmičky, rasbory i terčovci. Podíváme-li se na velikost terčovců a jejich nároky na teplotu vody, je jasné, že tento druh krevetky opravdu vydrží vše.


Barevné variety tohoto druhu vznikly cíleným tříděním a šlechtěním původních, bezbarvých krevetek. Společný chov barevných variet v jedné nádrži se nedoporučuje z důvodu možnosti křížení. Po čase se tak ve společném chovu barevných variet nemusí vůbec vyskytovat barevní jedinci a nakonec může být barva všech chovanců podobná původnímu (divokému) zbarvení tohoto druhu.


Poznámky k odchovu (rozmnožování)

Teplota: 22 - 26 °C
pH: 6 - 7
dGH: 6 - 16 °N
Voda: Sladká, čím méně NO3, tím lépe.

Podobně jako u chovu, je základem odchovu dobře fungující nádrž. Před vylíhnutím jsou pod pleopodami patrná vajíčka, v nichž jsou při detailním pohledu vidět malá očka krevetek připravených k vylíhnutí (Obr. 13). Na obrázku jsou sice vajíčka Caridina multidentata, ale očka mají malé krevetky i larvičky stejná. Rostliny poskytující úkryt, jako nejčastěji pěstovaný akvarijní mech - Taxiphyllum barbieri (často zaměňovaný za téměř se u nás nevyskytující Vesicularia dubyana), nebo dnes populární Lomariopsis lineata (Obr. 14) nejsou pro úspěšný odchov podmínkou. Slouží ale jako dobrý úkryt pro čerstvě svlečené samice s vajíčky a pro mláďata, která po vylíhnutí z vajíček měří jen několik milimetrů. Svlečky jsou bílé až průhledné (Obr. 15) a z akvária je neodstraňujeme – krevety je požírají a jsou pro ně zdrojem živin.

Teplota k odchovu by měla být udržována mezi 22 - 26 °C. Filtrace by měla mít póry menší než mláďata, v opačném případě hrozí zahynutí drobných krevet ve spleti bioakvacitu a dalších použitých filtračních médií. Odchov stimulujeme častější výměnou vody. Přítomnost olšových šištic a dubového listí sbíraných mimo vegetační sezónu není v nádrži pro odchov nezbytná, ale huminové kyseliny, které se z nich vyplavují jsou také dobrým stimulem pro množení krevet všech druhů. Rozkládající se dubové listí a olšové šištice navíc představují pro tyto krevety přirozený zdroj potravy, kterou sbírají drobnými klepítky opatřenými štětinkami (Obr. 16).

Cena: kolem 20 Kč/kus (2011).


Další informační zdroje:

http://www.akvakrevetky.wz.cz/... - Původní forma N. heteropoda
http://www.akvakrevetky.wz.cz/... - Neocaridina heteropoda var. red
http://www.planetinverts.com/... - Souhrn poznatků o N. heteropoda var. red
http://www.planetinverts.com/... Souhrn poznatků o N. heteropoda var. yellow
http://www.blue-tiger-shrimp.com/... - Krátká stať o dvoubarevných sakurách
http://www.shrimpnow.com/... - Krátce o N. heteropoda var. orange
 

AKVARISTA.cz - vše o akvaristice, vše pro akvaristy. ISSN 1801-0504

Copyright © 1999 - 2024 Pavel Mžourek, příp. jiní uvedení autoři.

Převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu autorů zakázáno.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.