Importy akvarijních ryb - úvod

Autor: Radek Blaško · 18.12.2006 · Článek #81 ·

V nedávné době proběhla na serveru AKVARISTA.cz živá diskuze o importech akvarijních ryb (diskutovalo se pod tématem Kde sehnat čisté skaláry? http://www.akvarista.cz/... Bylo probíráno jaké ryby se dováží, za kolik je můžeme pořídit i jaká je cena dopravy z tropických zemí. Jelikož jsem se, jako brigádník jedné z největších českých firem obchodujících s akvarijními rybami, zabýval péčí právě o importy, rozhodl jsem se zúročit své zkušenosti s tím, jak to při importech akvarijních ryb probíhá.

Překrásný krunýřovec Hypancistrus spec. L 066 King Tiger je importován z Brazílie

Autor: Radek Blaško

Tak přišel na svět první ze série článků o importech. Úvodní část se bude zabývat především tím, jak probíhá objednávání a posílání ryb, jak jsou ryby baleny, jak se vůbec rozdělují a především – které ryby se ve velké míře do naší vlasti importují. V dalších dílech budete seznámeni s tím, jak probíhá vybalování dovezených ryb a následná aklimatizace v dnešní době velmi módních jihoamerických sladkovodních rejnoků.

Rozdělení importovaných ryb


Především si pojďme ujasnit, co to jsou importované akvarijní ryby - nebo, navážu-li na nedávný článek kolegy Burzanovského (ČLÁNEK: A víte, jaké máte ryby?) a budu se držet jeho terminologie - tropické sladkovodní ryby. Jsou to ty, které jsou do České republiky dovezené ze zahraničí. Ty se dají dále dělit na importované z tropů, nebo dovezené z některého z evropských velkoobchodů - největší jsou v sousedním Německu, případně ve Velké Británii.

Panaque spec. L 090 je importován z Kolumbie

Autor: Radek Blaško

Dalším možným kritériem rozdělení je původ ryb - jestli pocházejí přímo z odchytů v přírodě, nebo z odchovů. Z přírody jsou většinou dováženi krunýřovci Jižní Ameriky, klasickým příkladem ryb pocházejících z odchovů jsou živorodky z jihoasijských farem.

Ukázka šlechtěných forem živorodek Xiphophorus z Vietnamu.

Autor: Radek Blaško

Považuji za nutné podotknout, že i ryby dovezené z evropských velkoobchodů nemusejí nutně pocházet jen z odchovů.

Odkud se dováží


Odpověď není jednoduchá. Protože v takřka každé tropické zemi, kde se nachází byť jen maličkatá říčka nebo potůček, se dá nalézt i nějaký ten exportér. A abychom si situaci příliš nezjednodušovali, připočítejme ještě dovozy z velkých evropských velkoobchodů, jakým je např. německý Aquarium Glasser (http://www.aquarium-glaser.de)/...

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že do České Republiky se dováží ryby především z
- Jižní Ameriky: Brazílie, Kolumbie a Peru
- Asie: Thajsko, Singapur, Indonésie, Indie, Malajsie, Vietnam a Čína
- Afriky: Nigérie

Velmi oblíbeným a žádaným krunýřovcem je Barynacistrus spec. L 018 Golden Nugget z Brazílie

Autor: Radek Blaško

Jižní Amerika
Pouť po akvaristickém světě začneme v Jižní Americe, jejíž biodiverzita je velmi rozmanitá. Naprostá většina dovážených ryb pochází z odchytů v amazonském pralese.

Brazílie. Dodavatelé z této země jsou charakterističtí bohatým sortimentem pancéřníčků (Callithyidae) a krunýřovců (Loricariidae). Zajímavá je i nabídka zástupců čeledi Cichlidae, ale bohužel tito jsou dováženi jen minimálně. Mezi nejčastěji dovážené druhy patří například Baryancistrus spec. L 018, L 081 a L 177, Hypancistrus spec. L 260 Queen Arabesque a Hypancistrus (=Peckoltia) spec. L 066 King Tiger.

Hypancistrus spec. L 260 Queen Arabesque je dovážen z Brazílie

Autor: Radek Blaško

Kolumbie. Kromě krunýřovců a pancéřníčků se ve větším počtu dováží Arius seemani a Pimelodus pictus. Dále zástupci tetrovitých (Characiformes) – například Hyphessobrycon erythrostigma, Leporinus affinis, sekernatky Carnegiella marthae, C. strigata a Thoratocharax stellatus.

Stálicí mezi dovozovými tetrami je Hyphessobrycon erythrostigma z Kolumbie

Autor: Radek Blaško

Již jsem zmínil sladkovodní rejnoky. Všechny pravidelně dovážené druhy pocházejí z Kolumbie, ať už se jedná o Potamotrygon reticulatus (= P. orbignyi), P. motoro, P. hystrix nebo P. signatus.

Potamotrygon signatus je dovážen z Kolumbie

Autor: Radek Blaško

Peruánští dodavatelé mají druhovou skladbu velmi podobnou těm kolumbijským. Nutno ale říci, že z Peru pochází hit posledních několika let, pancéřníček Corydoras weitzmani.

Asie
Asijští dodavatelé nabízejí ryby jak z přírodních odchytů, tak i z nádrží velkochovatelů.

Čína bude pro čtenáře asi největším překvapením. Z této země ve středu asijského kontinentu se ve velkém množství vyváží, kromě předpokládaných závojnatek i různé druhy jihoamerických teter. Namátkou můžu jmenovat neonku obecnou (P. innesi).

Indie je zemí, odkud se k nám dováží především velmi krásné kaprovité rybky Puntius denisonii.

Puntius denisoni je do ČR dovážena z Indie.

Autor: Luboš Louda

Indonéští exportéři nabízejí velmi široký sortiment tropických ryb. Kromě druhů odchycených v přírodě se v jejich nabídkách nachází velké množství druhů z chovů. Snad pro všechny dodavatele z jihovýchodní Asie jsou charakteristickým artiklem samci a samice bojovnice pestré (Betta splendens)

Takto jsou asijskými dodavateli baleni samci Betta splendens

Autor: Radek Blaško

Pro mne je Indonésie synonymem dodávek vícero druhů velmi krásných mřenek. Mřenkou nádhernou (Chromobotia macracanthus) počínaje, Syncrossus (=Botia) helodes konče.

Typická Mřenka nádherná Chromobotia macracanthus

Autor: Pavel Mžourek

Druhy z odchovů jsou zastoupeny množstvím sumečků rodu Corydoras (panda, sterbai, sterbai Albino), ale i Brochys splendens. Živorodé ryby zastupují nejrůznější kmeny plat, mečovek (Xiphophorus) a pavích oček (Poecilia reticulata). Následují samozřejmě africké cichlidy a další druhy.
Dovolím si zmínit jednu skupinu rybek navíc. Jsou jimi drobné australské duhovky Iriatherina werneri, Pseudomugil furcatus a Telmatherina ladigesi.

Chovatelská forma Melanotaenia boesemani

Autor: Pavel Mžourek

Malajsie kopíruje druhovou skladbu indonéských dodavatelů. Tuto zemi zde zmiňuji z důvodu sezónních dodávek velmi krásných a kvalitních koi kaprů v mnoha formách a velikostech.

Singapur je klasickým příkladem překupníka akvarijních ryb. V nabídkách dodavatelů z této země nalezneme vše, co se v Asii vyskytuje. Vyzdvihnu hlavně rozsáhlou nabídku sladkovodních krevetek a různých forem zakrslých čichavců (Colisa lalia– formy Cobalt, Blood Red a Neon).

Thajští obchodníci nabízejí charakteristické ryby Asie. Nabídka je velmi bohatá, možná bohatší než nabídka indonéských kolegů. Z Thajska tedy obdržíme například – Crossocheilus siamensis, Poecilia latipina a P. velifera, Labeo bicolor a L. frenatus (i Albino) a mnoho dalších.

Červená forma Colisa labiosa je dovážena z Vietnamu

Autor: Radek Blaško

Nabídku vietnamských dodavatelů budu charakterizovat dle nabídky pobočky jedné české firmy. Určitě nejatraktivnější rybou, kterou z této oblasti můžeme získat, je rejnok Himantura oxyrhyncha. Dalšími často dodávanými druhy jsou krunýřovci Hypostomus plecostomus a Pterygoplychthys gibbiceps, pak čtverzubci Tetraodon nigroviridis, množství forem Poecilia reticulata a spousta dalších.

Gnathonemus petersii jeden z druhů ryb importovaných z Nigérie

Autor: Radek Blaško

Afrika
Africký kontinent je pravidelnými dodávkami akvarijních ryb zastoupen pouze Nigérií. Exportéři v této zemi mají v nabídce především rypouny Petersnovy (Gnathonemus petersii), motýlkovce africké (Pantodon buchholzi) a bichirky kalabarské (Erpetoichthys calabaricus).
Jen pro úplnost – v tomto výčtu jsem samozřejmě nezmínil všechny druhy, které je z uvedených zemí možné získat. To by bylo znamenalo pouze zbytečně opisovat nabídkové listy. Najdou-li se zájemci o tento přehled, ukázkový seznam by mohl být přiložen k některému z dalších dílů. Pokud byste měli zájem, nestyďte se nám napsat – ať už zde do sekce názory, nebo formou vzkazníku.

Kvalitní dodavatelé a OFI


Tak jako například lékaři jsou sdružováni v lékařských komorách, i obchodníci s tropickými rybami mají svůj svaz. Obchodníci s akvarijními rybami z celého světa se sdružují do organizace nazvané OFI (Ornamental Fish International – http://www.ofish.org)

Tato organizace byla založená v roce 1980. V současné době pocházejí její členové ze 40 zemí světa, včetně několika zástupců z ČR. Budeme-li tedy hledat kvalitní a spolehlivé dodavatele rybek, bude nejlogičtější porozhlédnout se prvořadě mezi členy OFI – ti jsou mimochodem členstvím zavázáni k plnění etického kodexu. Samozřejmě, že dodavatele nalezneme i na jiných místech na internetu, ale jejich kvalita může být velmi rozmanitá.

Z Kolumbie jsou importováni i rejnoci Potamotrygon motoro.

Autor: Radek Blaško

Objednávky, dodávky a limity


Objednávání ryb v zahraničí probíhá klasickým způsobem. Tedy na základě nabídky, která je zasílána obchodními partnery většinou jedenkrát týdně, nebo na vyžádání. Ryby se objednávají vždy po určitých baleních, jejichž velikost nás limituje. Někteří dodavatelé udávají počet ryb daného druhu v boxu. My si tak můžeme objednat box celý, jeho polovinu, nebo čtvrtinu. Jiní udávají počet ryb v pytli (pack) s tím, že v každém boxu je určitý počet těchto pytlů. Ryby jsou většinou baleny do dvojitých PE pytlů šíře 400 mm. Do standardního polystyrénového boxu se takové pytle vejdou čtyři. Box následně váží kolem 12-15 kilogramů.

Někteří dodavatelé, a to především ti, kteří nabízejí velké, případně drahé ryby, své exkluzivní kousky balí po jedné (jak je vidět například na fotografii se samcem Betta splendens). Tím váha boxu může vzrůst až ke dvaceti kilogramům.

Druhým limitujícím faktorem je minimální velikost objednávky. Naprostá většina zámořských exportérů ji má pevně stanovenu a její nedodržení ústí zpravidla ve dvě možná řešení: buď se objednávkou nebudou vůbec zabývat (respektive napíší zprávu, že je naše objednávka příliš malá), nebo - v případě, že nám chybí jen několik málo kilogramů - bude navýšen manipulační poplatek, a to většinou velmi výrazně. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že za spodní limit objednávek ryb ze zámoří se považuje množsví 100 kilogramů, nebo 15 boxů.

Třetím limitem je skutečnost, že novým odběratelům jsou ryby v prvních několika dodávkách posílány pouze oproti platbě předem. Bude-li naše objednávka v pořádku přijata, můžeme se těšit na její potvrzení, které nám bude doručeno v podobě pro-forma faktury a čísla letu, který je pro naše ryby bookován. V den odeslání nám bude poslán i tzv. packing-list, díky kterému se dozvíme, ve kterém boxu jsou které ryby.

To už se blíží doba přistání námi vyhlíženého letu. Alespoň u zemí zmiňovaných výše v článku platí v naprosté většině případů čas příletu ryb na pražské ruzyňské letiště mezi 13. a 18. hodinou. Doba vyřizování dokumentů, celní a veterinární prohlídka trvá kolem dvou až tří hodin.

Leporacanthicus galaxias (L 007) je dovážen z Kolumbie

Autor: Radek Blaško

Proč jsou importy tak drahé


Nabízí se otázka, co dělá cenu ryb takovou, jaká je. Odpověď je nasnadě. Největší podíl na ní má cena dopravy. Uvedu konkrétní případ - cena letecké dopravy z indonéského letiště v Jakartě do Prahy činí něco málo přes 4 USD za kilogram. Dalšími položkami, které musí český importér uhradit, je cena boxů (pohybuje se kolem 7 USD za kus), palivový příplatek (0,60 USD za kilogram), bezpečnostní příplatek (0,10 USD za kg), poplatek za převod (3 USD za dodávku), manipulační poplatek (80 USD za dodávku) a veterinární certifikát (65 USD za dodávku). Celkové náklady za dodávku vážící 100 kg, která se skládá z 15 boxů činí tedy 723 USD.

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.