Stáří akvarijních ryb

Autor: Roman Rak · 23.3.2011 · Článek #357 ·

Dokument obsahuje interaktivní galerii, prohlédněte si ji na www.akvarista.cz.

Dokument obsahuje interaktivní anketu, hlasujte na www.akvarista.cz.

Biblický Metuzalém žil plných 969 let. Mnoho z nás se jistě zamýšlelo, jakého věku se dožívají akvarijní ryby chované v zajetí. Každý akvarista určitě choval některé jedince ve své nádrži i několik let. Abychom si udělali alespoň základní představu, musíme porovnat různé datové fondy, které mají různou věrohodnost.

Většina akvaristů se nesnaží překonat žádný rekord v dlouhověkosti chovu jedné rybky nebo skupiny. Tyto informace se běžně nepublikují, a kromě vědeckého hlediska není žádný důvod takovouto aktivitu vykonávat. Nadšený akvarista ve své „kariéře“ postupně chová spíše více druhů ryb, které mění. Jakmile určitý druh pozná, chce si vyzkoušet a poznat něco nového. Druhy nové, složitější na chov a rozmnožování. Setkáváme se s osobními akvaristickými výzvami, které překonáváme, někdy zase s určitými módními trendy.

Mnoho akvarijních ryb má různé mutace v barvách či tvarech ploutví. Na snímku Pterophyllum scalare Red Devil - "Rudý ďábel".

Autor: Roman Rak


Jak je známo, prostoru v nádržích není nikdy dost. A tak jakmile si určitý druh osvojíme a nabažíme se jím, nebo přestane být v dnešní době i ekonomicky únosný, chováme zase další, který nás přitahuje. Jinými slovy – ryby se v nádržích akvaristů střídají poměrně rychle. Často rychleji, než by při optimálních podmínkách mohly žít.

Nikdo neví, co bude dělat za 25 let, kde bude pracovat, bydlet a zda se bude vůbec akvaristikou zabývat. Proč to píši? Trošku předběhnu některá fakta, uvedená dále v textu.

Kostlín skvrnitý (Lepisosteus oculatus). Čím je ryba větší, tím se zpravidla dožívá i vyššího věku.

Autor: Roman Rak


Tak např. mřenka nádherná (dnes již běžně chovaný druh) je schopná v zajetí se dožít úctyhodných 24 let! Má někdo ambice tento fakt znovu ověřovat? Přemýšlí snad někdo při koupi tohoto druhu, že by jej chtěl chovat takto dlouho? Pochopitelně se jedná o chov v ideálních podmínkách, mající vliv na dožitý věk. K těm patří zejména správný chemismus vody, její teplota, potrava a v neposlední řadě bezstresové prostředí.

Ryby vyniknou zpravidla ve větších hejnech. Málo je někdy více. V nádrži bychom proto měli chovat jen několik druhů ryb, které se vzájemně nestresují a vytvářejí si i předpoklady pro vysoký věk. Foceno v prodejní nádrži Akvaristika Rataj, Šumperk.

Autor: Roman Rak


Ryby v zajetí mají při dobrém zacházení větší šanci se dožít vyššího věku než v divoké přírodě, kde je podstatně více přirozených nepřátel. Podle publikovaných údajů se např. terčovci ve volné přírodě dožívají 10 let. Aklimatizované generace terčovce v několika pokoleních pak o 4 roky v průměru více.

Stáří některých vybraných druhů ryb


Zajímavá fakta o stáří ryb byla v poslední době publikována v [1] a [2], na základě dlouhodobých anket provedených v prostředí webu. Skutečnosti o stáří ryb jsou neobvykle zajímavé, ať už ve vztahu k dožitému věku, tak i velikosti ryby. Základní fakta jsou uvedena v tabulce pro 59 druhů ryb, včetně několika běžných druhů, chovaných v mořských nádržích. Referenčním zdrojem pro délku ryby je Fishbase (bez rozdílu pohlaví ryb). V této hitparádě je průměrná hodnota maximálního věku druhů chovaných v zajetí 16,2 roku!

Cichlidy patří k druhům, které se v zajetí dožívají vyššího věku. Na snímku: samec Sciaenochromis fryeri. Foceno v prodejní nádrži Akvaristika Rataj, Šumperk.

Autor: Roman Rak


Tedy – mnoho akvarijních ryb je při vhodných podmínkách schopno se dožít delšího věku než domácí mazlíčci psi a kočky! Tabulka skrývá nemálo nečekaných překvapení. Červené neonky se dožívají nižšího věku oproti klasickým neonkám, což lze vysvětlit například teplotou vody. Čím je voda teplejší, tím všechny biologické procesy probíhají rychleji, ryby dříve dosahují pohlavní zralosti, ale taktéž dříve umírají. Obyčejná neonka je schopna se dožít deseti let, stejně jako tetra konžská nebo černá. Pozadu nezůstává ani oblíbená tetra císařská, dožívající se až 9 let.
Latinský názevČeský názevstáří
[rok]
velikost
[cm]
index
(stáří/velikost)
Moenkhausia sanctaefilomenaeTetra paraguayská570,71
Hyphessobrycon anisitsiTetra kosočtverečná55,70,88
Hyphessobrycon megalopterusTetra fantómová černá53,61,39
Puntius titteyaParmička duhová551,00
Xiphophorus helleriiMečovka zelená5140,36
Poecilia veliferaŽivorodka velkoploutvá5150,33
Puntius tetrazonaParmička čtyřpruhá670,86
Paracheirodon axelrodiNeonka červená641,50
Trigonostigma heteromorphaRazbora klínoskvrná651,20
Pterophyllum scalareSkalára amazonská6250,24
Puntius Parmička Sachsova780,88
Balantiocheilus melanopterusParmička žraločí8350,23
Trichopterus leeriČichavec perleťový8120,67
Rasbora trilineataRazbora průsvitná8130,62
Poecilia reticulataŽivorodka duhová93,52,57
Devario aequipinnatusDanio malabarské9150,60
Nematobrycon palmeriTetra císařská94,52,00
Paracheirodon innesiNeonka obecná1042,50
Symphysodon sp. Diskus(v přírodě)10120,83
Gymnocorymbus ternetziTetra černá1061,67
Phenacogrammus interruptusTetra konžská1081,25
Cyrtocara mooriiTlamovec Moorův10200,50
Melanotaenia boesemaniGavúnek Boesemanův1091,11
Corydoras aeneusPancéřníček zelený117,51,47
Tanichthys albonubesKardinálka čínská1243,00
Thorichthys meekiKančík červenohrdlý12170,71
Helostoma temminckiiČichavec líbající12300,40
Epalzeorhynchus frenatusParmička červenoploutvá13150,87
Rocio octofasciataKančík perleťový13250,52
Symphysodon sp. Diskus(umělý chov)14121,17
Puntius everettiParmička Everettova15151,00
Paracanthurus hepatusBodlok pestrý15310,48
Dascyllus melanurusKomorník černoocasý1581,88
Hypancistrus zebraKrunýřovec zebra156,52,31
Chrisiptera parasemaSapínek zlatoocasý1572,14
Yasuhikotakia sidthimunkiSekavka malá155,52,73
Platydoras costatusTrnovec bělopruhý16240,67
Apteronotus albifronsNožovka běločelý16500,32
Pangio kuhliiSekavec příčnopásý17121,42
Corydoras metaePancéřníček kolumbijský1853,60
Epalzeorhynchos bicolorParmička červenoocasá19121,58
Cyphotilapia frontosaTlamovec čelnatý20330,61
Toxotes jaculatrixStřikoun lapavý20300,67
Synodontis eupterusPéřovec skvrnitý20300,67
Brochis splendensPancéřníček smaragdový2063,33
Puntius conchoniusParmička nádherná20141,43
Synodontis flavitaeniatusPérovec žlutopásý20201,00
Synodontis nigriventrisPéřovec černobřichý21102,10
Corydoras zygatusPancéřníček západoamazonský2163,50
Chromobotia macracanthusMřenka nádherná24300,80
Ancistrus sp.Krunýřovec skvrnitý25131,92
Phractocephalus hemioliopterusAnténovec červenoocasý271340,20
Liposarcus pardalisLiposarcus pardálí28420,67
Polypterus ornatipinnisBichir pruhoploutvý30600,50
Colossoma macropomumKolosoma brazilská311080,29
Protopterus annectensBahník západoafrický371000,37
Synodontis schallPéřovec Schallův38490,78
Carassius auratusKaras zlatý43590,73
Cyprinus carpioKapr obecný801200,67

Menší parmičky, tetry či rasbory se ideálně dožívají v průměru pěti let, podobně většina živorodek. U oblíbeného pavího očka byl zaznamenán věk až 12ti let, stejně tak jako u většiny velkých cichlid.

I drobné korálové rybky si při správné péči dožívají v zajetí kolem 6 – 8 let. Na snímku: Sphaeramia nematoptera. Foceno v Mořském světě, Moskva, Rusko.

Autor: Roman Rak

Faktory ovlivňující stáří ryb


Velmi vysokého věku se dožívají ryby žijící u dna, s menší aktivitou plavání oproti rybám střední výšky vodního sloupce. U dna rybám hrozí méně nebezpečí, než v otevřeném prostoru. Zde věk 15-20ti let není ničím neobvyklým. Pro mnohé je jistě překvapením dlouhověkost několika centimetrů velkých pancéřníčků rodu Corydoras – např. C. aeneus (11 let), C. metae (18 let) či dokonce C. zygatus (21 let).

Obecně platí, že čím je ryba větší, tím má větší naději na dlouhověkost – např. anténovec červenoocasý (27 let, 134 cm délka), bichir pruhoploutvý (30 let, 60 cm), kolosoma brazilská (31 let, 108 cm) apod.

Bichir zdobený (Polypterus ornatipinnis). Tyto ryby se dožívají věku kolem 14 let. Patří k rybám pravěkým, podobně jako bahníci. Dravá ryba z tropické Afriky, z povodí Konga a jezera Tanganika. Na kořist číhá ve spleti rostlin. Nejaktivnější je večer. V přírodě se rozmnožuje v období dešťů, kdy voda stoupne a spojují se tůně. Dýchá žábrami a k tomu se nadechuje na hladině. Vzduch vtlačuje do plynového měchýře a vstřebává z něj kyslík. Foceno na výstavě Hradec Králové, 2010.

Autor: Roman Rak


Zajímavý pohled dostaneme, přepočteme-li maximální věk na 1 cm délky ryby. Pěti finalisty jsou mřenka malá (ve své domovině v důsledku stavby umělých vodních děl téměř vyhubena, zanesena v červené knize ohrožených druhů, naštěstí již komerčně množena a prodávaná i v ČR), kardinálka čínská, pancéřníčci smaragdový, západoamazonský a kolumbijský. K vyššímu věku může zřejmě přispět i omnivornost (všežravost) těchto rybek, které tak nejsou vysloveně masožravé a pravděpodobně v přírodě i nižší teplota u dna. V akváriích faktor rozdílnosti teploty mezi dnem a hladinou je ale naprosto zanedbatelný, může hrát roli v přírodě. Pokud rybkám chceme pomoci k vyššímu stáří, neměli bychom je chovat v teplejší vodě víc než je nutné a rovněž ryby nepřekrmovat. Důležitým faktorem pro dožití do vysokého stáří je i správná výživa (její kvalita, množství).

Halančíci díky své specifičnosti života se dožívají v přírodě nízkého věku. V akvarijních chovech může být jejich stáří i podstatně vyšší. Na snímku: Halančík Rachovův (Nothobranchius rachovii). Snímek pořízen Vivárium Mělník, 2010.

Autor: Roman Rak


Čím jsou ryby starší, tím pochopitelně více trpí na určité nemoci – stejně jako u lidí. Se stářím ryb se projevují deformace páteře, oční záněty v důsledku snížené imunity, buněčné mutace (rakoviny). Selhávání některých orgánů. To svým způsobem pro stáří platí v celé živočišné říši.

Běžný věk u parmiček může být 5-6 let.

Autor: Roman Rak


Kapřík jménem Hanako


Nejdelší zaznamenaný a vědecky ověřený věk ryby byl u samičky Koi kapra, nazývané Hanako, jež se v japonském jezírku v lokalitě Gifu dožila nepředstavitelného věku 226 let! Posledním jejím opatrovníkem byl Dr. Koshira, který nechal ověřit její stáří. To bylo provedeno analýzou struktury šupin, podobně jako se měří stáří stromů letokruhy. Hanako zemřela v roce 1977. V té době žila s dalšími třemi Koi kapry ve věku 168, 153 a 139 let.

Možná, že tady je další kapřík Hanako. Foceno v botanické zahradě Liberec.

Autor: Roman Rak


Projekt stáří rybek v našem Atlasu ryb


Již v prvních řádcích jsem zmínil, že není triviální věrohodně, vědecky prokázat maximální dožívaný věk akvarijních rybiček v našich podmínkách v širokém druhovém spektru. Málokdo si pořizuje přesné záznamy o tom, kdy jsme kterou rybku získali a kdy odešla do rybího nebe. Pokud rybka navíc nepochází z našeho chovu, málokdy navíc ještě víme, jak starou jsme ji přinesli domů.

Podstatně lepší je situace v zoologických zahradách, veřejných akváriích a specializovaných vědeckých institucích. Tam se záznamy vedou a na základě nich je možné na několika mála exemplářích, druzích, zjistit objektivně stáří chovanců. V těchto organizacích se ale zase pro změnu chovají většinou skladbově jiné druhy ryb, než v našich nádržích. Jsou to ryby zpravidla větší, vzácnější, náročnější, často třeba i chráněné. Běžné malé rybky, které najdeme u našich chovatelů, proto zřejmě z tohoto pohledu unikají důslednější pozornosti.

Importované rybky, než je dokážeme aklimatizovat na chov v zajetí, jsou často problematické a umírají ve velkých počtech v nízkém věku. Problémy bývají např. s mořskými rybami, které mají úzkou potravinovou specializaci (jen některé druhy korálů, řas a hub). Nahradit živou, přirozenou stravu v podmínkách zajetí je někdy velkým uměním. Mořské ryby mohou být loveny kyanidy nebo poškozeny již z přírody. Tento exemplář pomce má "vykousnutou" hřbetní ploutev ještě ze své domoviny. Foceno v Mořském světě, Moskva, Rusko.

Autor: Roman Rak


Již v minulém roce jsme v projektu Atlas začali koketovat s myšlenkou zjistit stáří některých našich chovanců. Proto jsme do karty našich ryb v Atlasu přidali možnost zanést její stáří, kterého se ryba dožila u jednotlivých chovatelů. Jedná se o velmi dlouhodobý projekt, který až za několik let začne přinášet výsledky a statistické poznatky. Chcete-li se zapojit, budete velmi vítáni. Stačí do příslušné záložky v Atlasu u daného druhu ryb uvést její stáří a velikost. Pokud chcete pracovat opravdu systematicky a doporučuji si vést něco jako akvaristický deník a tam zapisovat, kdy jste si jakou rybku a odkud přinesli, stejně jako nějaké zajímavé informace o ní, jejím chování apod. Ze zkušenosti vím, že to velmi pomůže si po čase vzpomenout na velmi zajímavé momenty a souvislosti, které bychom jinak zapomněli nebo se nedokázali dát do příčinných vazeb. Hodně to pak pomáhá i autorům při psaní nových karet do Atlasu.

V záložce Chovatelé můžeme zadat, jakého stáří a velikosti se daný druh ryby (obecně živočicha) dožil u konkrétního chovatele.

Autor: Roman Rak


Ještě zajímavější by bylo sledovat populační křivky, tzn. kolik procent ryb z generace se dožívá jakého stáří a poměr počtu samci/samice. Někdy se v praxi třeba u některého druhu ryb stává, že z celého hejna během krátké doby (třeba roku) uhyne třeba přes 50% ryb, zbytek se dožije 5-6 let a jen pár mimořádně zdatných a odolných jedinců i 8-9 (či více) let. Takové ty starší rybky vidíme často i v popisech stavu druhů v našich galeriích nádrží, kde každému je jasné, kteří jedinci byli vzati na milost dožít důstojného stáří. Sledování populačních křivek ryb je zřejmě za hranicemi zájmu a možností akvaristů-hobbistů.

A něco na závěr


Věřím, že tento kratičký příspěvek pomůže akvaristům se podívat na své svěřence i trošku jiným způsobem. Pamatujme, že neustále platí slova, jež vložil Antoine de Saint Exupéry do úst Malého prince v jednom z jeho kouzelných dialogů: "Jsme zodpovědni za to, co si k sobě připoutáme". Jak dobré vytvoříme pro naše chovance podmínky, tak dlouho budou žít!

No, a pokud někdo z nás chová např. mřenku nádhernou (Chromobotia macracanthus) a je sám jako chovatel již středního či vyššího věku, neměl by ve svém testamentu zapomenout určit jejího opatrovníka a do závěti napsat patřičný finanční obnos, aby žila v důstojných podmínkách i po našem odchodu do Hádovy říše??. V USA je běžné, že nemalé majetky se odkazují kočkám a psům. A jak jsem napsal v úvodu: někteří rybí miláčci se dožívají vyššího věku, než naši čtyřnozí přátelé!

Takže nezapomeňme na zodpovědnost, kterou na sebe bereme výběrem některých druhů ryb do našich nádrží !!!

Poděkování a úcta patří Tomáši Vavřinovi (Vav), který mne přivedl na zajímavé nápady při psaní tohoto příspěvku. Oba budeme rádi, když se v anketě i v komentářích s námi rozdělíte o vaše osobní zkušenosti s věkem akvarijních ryb.

Amblygobius cf. phalaena. Prosívání písku. Foceno v Mořském světě, Moskva, Rusko.

Autor: Roman Rak


Odkazy:


[1] http://www.aquarium-bbs.de/...
[2] Practical fishkeeping, únor 2008, ISSN 02625806
[3] www.fishbase.org

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.