Bojovnice měsíce, díl druhý

Autor: Tomáš Chuda · 8.5.2007 · Článek #127 ·

Téměř celý měsíc jsem přemýšlel nad tím, jak pravidelnému pojednání Bojovnice měsíce vdechnout nový život. Nerad bych, aby tento seriál upadl do stereotypního vyhlášení jedné bojovnice, kterou lze považovat za ideál moderních standardů. Nejsou-li tyto rybky vaší srdcovou záležitostí, tak vám popis dané bojovnice dle standardu nic moc neřekne. Pro tento měsíc jsem tedy jako Bojovnici měsíce záměrně zvolil uniformně zbarvenou bettu, jejíž zbarvení v posledních čtyřech letech rozbouřilo vody v nádržích nejednoho chovatele a zažilo neuvěřitelné změny. Neméně zajímavé jsou i informace o jejím původu.

Bojovnice s dvojitým ocasem


Než se dostaneme k nejzajímavějším informacím o původu této barevné variety, seznamme se s favoritem pro tento měsíc a se standardy jedné z nejméně atraktivních forem. Těmi jsou bojovnice s dvojitou ocasní ploutví, jež byly prvně vyšlechtěny americkým chovatelem Warrenem Youngem. Někdy kolem roku 1992 byly první exempláře importovány i do České republiky.

Bojovnice měsíce (Copper, Doubletail samec)

Autor: Wasan Sattayapun

Bojovnice výstavních kvalit by měly v ideálním případě tvořit téměř uzavřený kruh, kde mezi všemi nepárovými ploutvemi není volného místa. To platí pro všechny chovatelské formy.
Hřbetní ploutve by měla převyšovat ocasní, na niž svým koncem opticky hladce navazuje.

Ačkoli jsou dva nad sebou (ne jako u závojnatek) ležící laloky ocasní ploutve jasně určujícím znakem pro tuto formu, hřbetní ploutev je nepřehlédnutelnou dominantou těchto ryb. Základ je značně široký, tvoří téměř dvě třetiny těla, a tím se stává jakýmsi zrcadlovým obrazem ploutve řitní. Typické pro tyto ploutve je také větvení paprsků, jež zavdá většímu rozpětí.

Ocasní ploutev je tvořená ze dvou laloků (celkem má dvojnásobný počet paprsků), které nelze zaměnit s mechanickým poškozením. Horní i dolní laloky by měly být ekvivalentní, v ideálním případě jsou odděleny přímo u kořene ocasního násadce. Rozpětí vnějších paprsků horní a dolní části ploutve musí svírat 180° úhel a tvořit půlkruh. Důležité jsou přímé a dlouhé vnější paprsky. Délkou by ocasní ploutev měla být rovna minimálně 2/3 délky těla.

Tělo bývá u této formy z pravidla podsadité a krátké (to je způsobeno genetickými predispozicemi). To však není ideálem a kýženým znakem. Přestože je ryba takhle lépe schopna nést své oploutvení, příliš krátké tělo narušuje celkový dojem, jež je jedním z bodovaných kritérií. Naše Bojovnice měsíce má tvar těla typický pro běžně oploutvené bojovnice.

Proporce všech ploutví v dokonalé harmonii - Halfmoon samec

Autor: Suporn Khumhom

Tohle všechno jsou ale špičkové ryby profesionálních chovatelů, jejichž cena začíná na 15 USD za samce a podle genetických vloh (dále zbarvení, barevné kresby a uniformity) roste téměř exponenciálně. V našich akvaristikách se zatím setkáváme běžně jen s praporovými samci a slabším výběrem Crowntail samců, kteří u nás v poslední době velmi nabývají na oblibě. Spoustu krásných moderních forem drží ve svých nádržích členové České labyrintkářské asociace.

Poměrně úsměvná jsou šokující zjištění některých akvaristů, jimž se z přespříliš agresivní samice vyklube krásný krátkoploutvý samec plný temperamentu. Vlastně mají štěstí, krátkoploutvé formy jsou v našich akvaristikách prakticky téměř nedostupné, stejně jako bojovnice s dvojitou ocasní ploutví. Ve své nabídce je má například velkoobchodní firma Profi-Aquarium (jedná se o starší formy). Jejich obchodní označení pro dvojitý ocas ve mně to nastřižení doslova evokuje. Nazývají je také jako Betta splendens "Scissorstail" (tedy "nůžkovitý ocas").

Černý mramor s vlohy pro Butterfly kresbu, doubletail samec (Black Marble DTM)

Autor: Tomáš Chuda

Metalické barvy - Copper


Metalicky zbarvené rybky jsou hodnoceny podle stejných kritérií jako ryby iridescentní (modrá, ocelově modrá, tyrkysová a zelená). Metalické barvy jsou notně rozdílné v odstínech a barvě. Při nasvícení baterkou si lze všimnout barev různého spektra – od růžové až po zelenomodrou. Důležitá je jednolitost barevného odstínu, preferována je tmavě lesklá barva kovu – mědi. Dále se vyskytuje metalicky modrá, metalicky zelená a další pastelové odstíny

Krátkoploutvý Copper samec

Autor: Tomáš Chuda

A co že je tak pozoruhodného na zbarvení této Bojovnice měsíce? Zkusme tomu porozumět trochu hlouběji a podívejme se na to přímočařeji, z biologického hlediska. Zbarvení bojovnic je založené na přítomnosti barevného pigmentu v různých typech buněk, které jsou v podstatě zastoupeny ve čtyřech vrstvách uvnitř pokožky. Nás teď zajímá ta nejsvrchnější, iridescentní.

Buňky v pokožce se vsazeným krystalickým guaninem (z pokožky a ploutví vylučovaná odpadní sloučenina netoxického polymeru amonia) nazýváme jako iridocity nebo také jako guanofory. Domestikované bojovnice jsou selektivně vybírány a šlechtěny s cílem co nejvíce rozšířit přítomnost těchto buněk. Dokonce i po celé hlavě, kdy iridocity tvoří jednotnou barevnou masku.

V menší míře jsou tyto buňky zastoupeny i v barevné kresbě přírodních bojovnic z druhové skupiny splendens. Hustota a struktura těchto krystalů ovlivňuje, jestli se nám rybka jeví jako zelená nebo modrá (rozdíly ve vlnové délce odraženého světla). Barevná škála modrých a zelených odstínů je způsobena zhušťováním a zřeďováním těchto krystalů a stejně tak je ovlivněna další, nižší barvenou vrstvou, obsahující melanin.

Samice modré formy bojovnice pestré v úlekovém zbarvení

Autor: Tomáš Chuda

Bojovnice jako Betta imbellis, B. smaragdina nebo B. sp. "Mahachai" mají oproti přírodní formě Betta splendens tyto buňky více rozprostřeny po celé hlavě (kolem tlamky, v očích, na skřelích), po těle i na ploutvích. Výsledkem adaptace na prostředí, ve kterém tyto rybky žijí (kalné vody bažin, tůní a rýžovišť), je větší "hutnost" krystalického guaninu a tím i větší vlnová délka odraženého světla. Pro lepší komunikaci mezi sebou je zbarvení rybek oproti šlechtěným formám bojovnice pestré podstatně jasnější - křišťálově jasné, až s kovovým leskem.

Klidové zbarvení dominantního samce bojovnice smaragdové (Betta smaragdina)

Autor: Tomáš Chuda

V komunitě chovatelů, jež chovají bojovnice pro zápasy, není křížení přírodních forem nic neobvyklého a je praktikováno už desítky let pro získání lepších bojových vlastností. Teprve v poslední dekádě se křížení přírodních a domestikovaných forem promítlo i do našeho hobby.

Prvně byly vyšlechtěny krátkoploutvé formy podobné B. imbellis. Byly nazývány jako "Indo Betta". Později byli tito metalicky modře zbarvení hybridi dále kříženi s ocelově modrými (matně modrý až sivý odstín) homozygoty bojovnice pestré. To zavdalo vzniku té nejkovovější barvě zvané jako "Copper" (měď). Samci těchto krátkoploutvých forem byly nabízeny už někdy kolem roku 2002.

Horlivou šlechtitelskou prací asijských chovatelů z nich byly vyšlechtěny i moderní Halfmoon formy. V roce 2003 tyto závojové formy na aukčním akvaristickém serveru Aquabid.com (http://aquabid.com) způsobily doslova pozdvižení. Barevná mutace zvaná jako Copper Gold byla na serveru vydražena za neuvěřitelných 1000 amerických dolarů!

Dnes už jsou takto zbarvené bojovnice běžně dostupné a rozšířené, ale i přesto zůstávají značně oblíbené. Nové barevné formy a jejich unikátní kombinace jsou velmi ceněné a žádné, je ale potřeba tyto rybky vidět naživo a správně nasvětlené, abyste pochopili, co je na tomto hobby tak půvabného.

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.