České názvosloví bojovnic

Autor: Radek Blaško · 7.2.2007 · Článek #97 ·

V noci z 5. na 6. února vyšla na stránkách Jiřího Plíštila - AQUATAB.net (http://www.aquatab.net/?) aktuální verze českého názvosloví labyrintních ryb rodu Betta (bojovnice). Je nám ctí, že vás hned po vydání můžeme s touto prací blíže seznámit.

České názvosloví bojovnic pochází z per a klávesnic pánů Jana Burzanovského, Martina Roseho a Jiřího Plíštila. Tedy autorů, kteří mají k tématu rozhodně co říci. Jan Burzanovský i Martin Rose patří již řadu let k úspěšným chovatelům a popularizátorům chovu labyrintních ryb - ano, především bojovnic - v České republice, Jiří Plíštil se zabývá vším kolem taxonomie ryb a rybovitých obratlovců.

Titulní strana

Autor: Martin Rose, Jiří Plíštil

Po otevření PDF souboru, který je dostupný na adrese AQUATABu (http://www.aquatab.net/... ), zjistíme, že taxonomické údaje se vztahují k datu 5. 2. 2007. To je den poslední aktualizace. Je tedy zřejmé, že v publikaci budou zastoupeny všechny dnes platné taxony rodu Betta.

Bojovnice bělolemá Betta albimarginata

Autor: Radek Blaško

V předmluvě (autorem je Martin Rose) je nejprve vysvětleno, proč je důležitá práce na českém názvosloví akvarijních ryb. Zároveň nás upozorňuje, že předkládaný systém nemá za cíl nahradit práce RNDr. Hanela a RNDr. Nováka, kteří se tvorbou českých jmen ryb zabývají pod hlavičkou Národního muzea. Má pouze překlenout období, než na skupinu labyrintních ryb přijde řada. Kolega Rose zde popisuje, jak byla česká jména tvořena, ujišťuje nás, že v naprosté většině případů se autoři snažili držet původního etymologického významu vědeckého jména, ale ne ve všech případech byla tato praxe možná (jméno by bylo zavádějící).

Bojovnice jednoskvrnná Betta unimaculata

Autor: Radek Blaško

Následuje samotná názvoslovná práce. Publikace je členěna velmi přehledně, abecedně dle pořádku vědeckých jmen bojovnic. V úplném začátku jsme seznámeni se samotným rodem Betta, autorem a rokem jeho ustanovení, zařazením v aktuálním systému (čeleď a podčeleď), typovým druhem rodu, citací díla, ve kterém byl rod bojovnice ustanoven a zároveň s počtem druhů. Každý taxon je uveden vědeckým jménem, autorem a rokem popisu a českým jménem. Následují známá synonyma (jak vědecká, tak česká) a citace originálního popisu.

Z celkového počtu 66 druhů jich je podle místa výskytu pojmenováno sedm, patnáct podle jmen lidí, jedna podle řeckého písmene vyjadřujícího známé Ludolfovo číslo (Betta pi) a třiačtyřicet podle svých vlastností (zbarvení, chování a pod.).

Bojovnice prostá Betta simplex

Autor: Radek Blaško

A tak díky autorům zjišťujeme, že nám v nádržích mohou plavat bojovnice bojovné (až gladiátorské) i nebojovné, některé jsou bázlivé, ale i divoké, jiné jdou s módou a jsou tetované. Ale jsou i takové, které nechtějí být v popředí zájmu, jsou tedy nenápadné a bledé, narozdíl od těch pestrých, červených či rudých...

Bojovnice Schallerova Betta schalleri

Autor: Radek Blaško

V závěru publikace nechybí samozřejmě seznam použité literatury, zahrnující akvaristické i vědecké citace. Samozřejmě i s přihlédnutím k tomu, že labyrintní ryby jsou mými velkými oblíbenci, myslím, že by autoři zasluhovali za tento počin velké poděkování. Tedy především za to, že do českého názvosloví této oblíbené skupiny akvarijních ryb vnesli pořádek.

Použitá literatura:
Burzanovský, J., Plíštil, J. & M. Rose. 2007. České názvosloví
bojovnic (Betta, Osphronemidae). AQUATAB. (revize 5.2.2007)

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.