30. jubilejní výstava v Rychnově nad Kněžnou

Autor: Pavel Mžourek · 30.10.2006 · Článek #60 ·

30. jubilejní výstava – byla opravdu tak výjimečná? Podívejme se na akci, kterou pravidelně navštěvuji už několik let.
Autor: Pavel Mžourek

Vyjímečnost akce potvrdil autor jejího scénáře pan Vladimír Hulman: „Na výstavě bylo 216 nádrží s vodou a vodními živočichy, v nich přes 281 druhů a barevných variant ryb, dále pak 23 druhů terarijních živočichů. Celkem vystavovalo své chovance 32 chovatelů.“ Už tato fakta potvrzují, že se - co do množství vystavovaných ryb - jedná o největší soudobou akci, a to dokonce nejen v ČR.
Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Jako každý rok byla sobota nejen dnem zahájení výstavy, ale také setkáním ohromného množství akvaristů. Nejezdí sem koneckonců jen pro to podívat se na výstavu, ale také popovídat si o novinkách s kolegy a přáteli. Při takových kontaktech je často třeba oprašovat také jazykové znalosti. O národnostní pestrosti vypovídají i statistiky: „Výstavu navštívilo více jak 5 300 návštěvníků, mezi nimi byli akvaristé ze SRN, Polska, Slovenska, Rakouska, Francie, Belgie, Dánska a Holandska,“ jak nám potvrdil Vladimír Hulman.
Autor: Pavel Mžourek

Nebývá zvykem, aby se jedna akce konala na více místech v jednom městě. Letos se místo obvyklých dvou výstava rozrostla dokonce do tří: Sokolovna –tam se z kapacitních důvodů přesunula prodejní část; Kulturní dům – přednášky a Dům chovatelů – hlavní výstavní část! „V prodeji bylo více jak 90 druhů akvarijních rybek, zanedbatelné nebylo ani zastoupení firem, které se zabývají výrobou a prodejem potřeb a krmiv pro akvaristiku z celé republiky – těch tu bylo patnáct.“ Přesun mezi jednotlivými stanovišti trval pouhých pár minut, takže případní remcalové byli zpravidla odzbrojeni příjemnou procházkou ve slunném dni.
Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Rychnovská akce ale není jen setkáním akvaristů. Byly tu i doprovodné akce: 2. výstava morčat a drobných hlodavců (k vidění bylo více jak 160 morčat.) a výstava drobného zvířectva - kolem 500 ks domácích zvířat - králíků, drůbeže a holubu, navíc jedna koza a dvě ovce.

Autor: Pavel Mžourek

Autor: Pavel Mžourek

Akce rychnovských akvaristů si jako první dokonce připsala zápis rekordu: „Agentura Dobrý den z Pelhřimova právě provádí zápis rekordu - nejvíce výstav akvarijních ryb v jednom místě pořádaných jednou organizací (u nás to bylo 30 výstav) a dále nejvíce výstav akvarijních ryb v jednom místě pořádaných jednou organizací pořádaných nepřetržitě za sebou (tedy každoročně) - těch je 29. Dále Provedla i zápis 1. ročníku Světového poháru ryb v plavání a čas nejlepší rybky - 43 sekund,“ pochlubil se nám Vladimír Hulman.
Autor: Pavel Mžourek

Další raritou bylo používání příležitostného poštovního razítka po dobu výstavy na rychnovské poště. „Šlo o první razítko propagující chovatelství v ČR a první příležitostné razítko použité na rychnovské poště. Zájem o jeho otisk byl značný, přišly i žádosti z Francie a SRN,“ doplnil organizátor Hulman. Rychnovský spolek akvaristů se může chlubit i tím, že má mezi sebou člověka, který se podílel jako vystavovatel na všech třiceti výstavách - pana Josefa Ešpandra z Rychnova nad Kněžnou.
Autor: Pavel Mžourek

Nedlouho po této akci jsem navštívil veletrh v Duisburgu (viz. další článek). Mohu jen konstatovat, že co chybělo v Rychnově (novinky velkých prodejců, prostor, větší zastoupení „světa“) jsem nalezl tam a naopak - na veletrhu zase chyběly světoznámé rychnovské výstavní nádrže se zástupci tak velkého množství ryb. Snem by pro mne byla samozřejmě akce, kde by byly všechny přednosti seskupené pohromadě. U snění ale asi ještě dlouho zůstaneme. Nelze se však vyhnout přesvědčení, že návštěvou obou akcí zůstává člověk uspokojen ve všech „akvaristických rovinách“.
Autor: Pavel Mžourek

Všem rychnovským akvaristům přeji spoustu energie také do dalších ročníků, větší zázemí a hlavně mladou krev do tepen místního spolku. Na shledanou příští rok v Rychnově!

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.