Ingo Seidel ve Žďáru nad Sázavou

Autor: Martin Rose · 22.4.2005 · Článek #46 ·

Dokument obsahuje interaktivní galerii, prohlédněte si ji na www.akvarista.cz.

Autor: Martin Rose


Akvaristický kroužek TETRA ve Žďáru nad Sázavou připravil přednáškové odpoledne se špičkovým odborníkem Ingo Seidelem.

Autor: Martin Rose


Přednášky proběhly v sobotu 9.4.2005 v rámci výroční členské schůze spolků sdružených v Unii akvaristů ČR – AKVA CZ s mezinárodním setkáním. Žďárský spolek akvaristů zajistil pro samotné přednášky krásný sál Městského úřadu a jako ubytování pro návštěvníky rezervoval hotel Hajčman, který kromě komfortních pokojů a apartmánů nabídl i restauraci s dobrou kuchyní a pivnici s velkým výběrem piva.

Autor: Martin Rose


Přednáškové odpoledne zahájili v 13:30 předřečníci (kromě předsedy žďárských akvaristů ing. Jaroslava Dvořáka a presidenta AKVA CZ Dr. Vladko Bydžovského již tradičně promluvil i žďárský starosta Mgr. Jaromír Brychta, který podle svých slov každé podobné aktivitě fandí).

Autor: Martin Rose


První téma Ingo Seidela byly typy biotopů Jižní Ameriky. Kdo očekával vágní opakování informací z knih, byl asi překvapen. S typicky německou důkladností autor probral jednotlivé regiony Jižní Ameriky, ukázal nám fotografie a mapy míst, která osobně navštívil, u každé oblasti komentoval pomocí přehledných tabulek a grafů průměrné teploty vody i vzduchu v průběhu roku, průměrné srážky a kolísání hladiny, vliv těchto faktorů na biologii ryb i na vodní vegetaci, hodnoty vody na zajímavých lokalitách, typické druhy ryb včetně originálních terénních fotografií…

Autor: Ingo Seidel


Jednotlivé oblasti autor vybral opravdu šikovně, protože představovaly reprezentativní vzorek lokalit v Jižní Americe od savan až po primární prales.

Autor: Ingo Seidel


Pro někoho nezáživné tabulky autor v druhé polovině přednášky vyvážil záběry a informacemi o zajímavých rybkách, často velmi vzácných. Nejpočetněji byly zmiňovány tetry, sumci a cichlidy.

Autor: Ingo Seidel


Z teter jsme viděli např. zástupce rodů Leporinus, Nanostomus, Characidium, Jupiaba, Crenuchus, Poecilocharax, vlastnoručně nalovené červené neonky nebo dospělé i mladé, listu se podobající piraně…

Autor: Ingo Seidel

Autor: Ingo Seidel


Osobní zkušenost udělal autor i s dravými tetrami Hoplias a Acestrorhynchus.

Autor: Ingo Seidel


Z mnoha druhů sumců, kteří jsou přednášejícímu asi nejbližší, nám nabídl např. rybky rodu Ancistrus, Peckoltia, Loricaria, Pseudancistrus, Chaetostoma, Hypancistrus, Harttia, anténovce, drobné cizopasné sumečky Trichomycterinae, velmi zajímavá byla i informace o maličkém sumci Scoloplax dolicholophia, který dosahuje v dospělosti jen 20 mm a v období dešťů se ve velkém množství vyskytuje ve spadaném listí při břehu.

Autor: Ingo Seidel


Cichlidáře jistě potěšily záběry na domovinu jejich oblíbenců, stejně jako autorovy zkušenosti s rody Geophagus, Biotodoma, Apistogramma, Dicrossus, Biotoecus, Crenicara, Mikrogeophagus… Některé lokality dokonce navštívil autor cíleně kvůli jedinému druhu, jako v případě krásné cichlidky Apistograma elizabethae, kterou nejen hledal, ale i našel, a tak nám mohl poskytnout záběry biotopu, fotky rybek z terénu i z akvária.

V několika případech Ingo Seidel fotil dokonce pod vodou, takže nám zprostředkoval neobvyklý pohled na ryby.

Autor: Ingo Seidel


Kromě zmíněných tří skupin ryb ovšem autor v přednášce zmínil i množství kuriozit, od hlaváčů přes nožovky (Eigenmannia, Rhamphichthys) až po maličkého štikovce rodu Fluviphylax, který díky své velikosti snadno uniká ze sítí lovců a je pro akvaristiku témeř neznámý. Droboučká stavba těla krásné rybky bohužel odpovídá jeho citlivosti – nepřežije běžné přelovení, je nutné jej nabrat do sklenice i s vodou.

Závěr přednášky autor věnoval způsobům lovení rybek (ruční síťky, vrhací sítě, zátahové sítě atp. až po dřevěné špachtle na lov velkých krunýřovců), radám, jak ulovené rybky uchovat a aklimatizovat a vše zakončil několika informacemi o zázemí exportérů tropických rybek, které měl příležitost díky své profesi v Jižní Americe navštívit.

Přednáška byla vynikající, bohužel vzhledem k nutnosti překladu do češtiny se značně protáhla. Doufám, že veškeré informace Ingo Seidel vydá nebo již vydal tiskem – přestože jsem si dělal poznámky, zachytil jsem jen zlomek informací, které nám Ingo poskytl.

Autor: Ingo Seidel


Druhá přednáška Ingo Seidela se týkala jeho specializace – krunýřovců. Autor ji nazval „Ekologie a chov krunýřovců“ a se ctí toto široké téma zvládnul. Na začátku nám poskytl komplexní přehled skupin krunýřovců, vždy s typickým, a přesto málo známým nebo alepoň velmi atraktivním zástupcem. Tak jsme kromě suché taxonomie mohli vidět zajímavé ryby (např. Rhinelepis strigosa, kovově zelený Epactionotus aky, zástupce rodů Neoplecostomus, Hemipsilichthys nebo čertovský Ancistrus ranunculus)

Autor: Ingo Seidel


V krátkosti jsme si zopakovali i historii značení krunýřovců v řadách „L“ a „LDA“.

Autor: Ingo Seidel


Jako úvod do biologie Ingo Seidel pro názornost porovnal několik maličkých, několik centimetrů velkých rybek rodu Lithoxus s velkými, až metrovými krunýřovci Acanthicus, Pseudacanthicus, Scobiancistrus či Leporacanthicus. U všech hlavních skupin krunýřovců nám na perfektních záběrech předvedl primární i druhotné pohlavní rozdíly.

Autor: Ingo Seidel


Z hlediska potravní specializace přednáška dělila L-sumce do čtyř hlavních skupin:
-řasožravé (např. Ancistrus, Baryancistrus)
-masožravé (např. Spectracanthicus, Lithoxus)
-všežravé (např. Hypancistrus, Peckoltia, Parancistrus)
-dřevožravé (např. Panaque, Panaqolus)

Autor: Ingo Seidel


Jednotlivé skupiny se od sebe dělí nejen typem tlamky, stavbou zubů a jejich umístěním v čelistech, ale především poměrem jednotlivých částí trávicího traktu. Aby si to posluchači opravdu zapamatovali, neváhal přednášející ukázat i záběr na vyjmutý žaludek a střeva typicky řasožravého krunýřovce, u něhož je střevo extrémně dlouhé a žaludek malý. Ingo opakovaně kladl důraz na vhodnou volbu potravy při chovu těchto ryb.

Autor: Ingo Seidel


Následovala interaktivní mapka rozšíření druhů, jejich životní prostředí, základní biotopy (vodopády, rychle proudící voda, klidnější voda, klidné typy hlubších vod..)

Autor: Ingo Seidel


V kapitole o rozmnožovací biologii jsme viděli rozdělění krunýřovců na druhy kladoucí jikry do dutin s následnou péčí a na tlamovce. Autor mimo jiné ukázal i několik záběrů svých chovných a odchovných nádrží, zmínil zařízení nádrží, typy úkrytů a péči o mladé.

Autor: Ingo Seidel


Závěr přednášky patřil nejoblíbenějším rodům krunýřovců, kde Ingo Seidel představil druhy, jejich biologii, chov a rozmnožování.

Autor: Ingo Seidel


Přednášky byly přes svou délku podle mého názoru vynikající, ne vždy člověk může sledovat špičkového chovatele, který nejenže choval a rozmnožil mnoho vzácných druhů, ale nakonec se svému koníčku začal věnovat i profesionálně a měl příležitost je pozorovat a lovit i v jejich domovině.

Autor: Martin Rose


Přes studené a deštivé počasí, kterým nás Žďár nad Sázavou přivítal, byla návštěva přednášek zorganizovaných spolkem TETRA zážitkem. Pořadatelé zajistili i možnost návštěv pěstíren akvarijních rybek v okolí Žďáru. Na návštěvníky a návštěvnice, kteří nespěchali nebo zůstávali až do neděle, čekala večeře a společenský večer s hudbou a tancem v restauraci hotelu Hajčman, a pak už se jen povídalo, popíjelo a tančilo.

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.