Bryconamericus guyanensis - nový druh tetry z Francouzské Guyany

Autor: Roman Lang · 14.5.2010 · Článek #308 ·

Nově popsaný druh Bryconamericus guyanensis se nachází ve všech říčních soustavách Francouzské Guayany, konkrétně v horních částech toků - limitující bývají první peřeje. Druh je blízce příbuzný s B. subtilisform.

Ryby bývají odchytávány ve velkých množstvích, což naznačuje, že jde o společenský hejnový druh. Místa výskytu jsou mělké (10 - 50 cm hluboké) říčky s čirou a rychle tekoucí vodou (0,5 - 1 m/s). Dno je kamenné, štěrkové i písčité, případně pokryté jemným bahnem se zbytky odumřelých rostlin.

Bryconamericus guyanensis je nálezán společně s dalšími druhy čeledi of Characidae (Hemibrycon surinamensis, Moenkhausia moisae, M. oligolepis), Lebiasinidae (Pyrrhulina filamentosa), Callichthyidae (Corydoras guianensis) a Cichlidae (Crenicichla albopunctata, Krobia itanyi).

Standardní délka holotypu byla 43,2 mm, paratypy ze všech lokalit se pohybovaly v délce 26,8 - 46,8 mm. Zbarvení těla je žluté, břicho stříbřité. Hřbet tvoří šupiny s tmavě hnědými až černými okraji. V zadní části hlavy je patrná tmavá skvrna, stejně tak při kořeni ocasu, kde může zasahovat až do ocasní ploutve.

Druhové jméno je odvozeno podle místa výskytu.

Doposud byl tento druh uváděn v některých pracích pod jménem B. spec. aff. stramineus.

Publikováno zde:
Zarske, A., Le Bail, P.-Y. & Géry, J. (2010): New and poorly known Characiform fishes (Teleostei: Characiformes: Characidae) from French Guyana. A new Tetra of the genus Bryconamericus.
Vertebrate Zoology, 60 (1): 3-10.
http://www.vertebrate-zoology.de/...

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.