Karnitin ve výživě akvarijních ryb

Autor: Petr Novák · 6.12.2009 · Článek #287 ·

Uživatelé umělých krmiv pro akvarijní ryby se někdy mohou setkat s karnitinem jako reklamně vychvalovanou složkou krmiva, takže i samovýrobci někdy přemýšlejí o vhodnosti jeho doplnění do směsi.

Co to vlastně je?


Karnitin byl dříve řazen mezi vitamíny skupiny B, s označením Vitamín BT. Písmeno T získal od latinského názvu hmyzu Tenebrio molitor (Potemník moučný), kde byl objeven. Mezi vitamíny jej však počítat nelze, protože jej organismus sám běžně vytváří.
Karnitin (kyselina 4-trimetylamino-3-hydroxymáselná)je přírodní, živočišným organismům vlastní látka, řazená mezi hydroxykyseliny, která se v organismu vyskytuje uvnitř buňky v buněčné tekutině.

K čemu je dobrý?


Karnitin je nutný pro takzvanou beta-oxidaci mastných kyselin. Je to základní proces získávání energie z tuku.
Při využití tuku pro energetické účely v organismu se tuk rozloží na glycerol a mastné kyseliny. Glycerol je alkoholický cukr a zužitkuje se podobně jako jiné sacharidy. Mastné kyseliny se přemění na energii ("spalují") v buněčných mitochondriích.
Mastné kyseliny se rozlišují podle délky řetězce. Mastné kyseliny delší než 12 jader uhlíku potřebují ke vstupu do mitochondrií přenašeč, a to je právě karnitin. Krátké mastné kyseliny o délce řetězce do 10 atomů uhlíku organismus dokáže spalovat přímo bez přítomnosti karnitinu, což je známý efekt takzvaných MCT olejů.
Karnitin přenese mastnou kyselinu do mitochondrie a opět z mitochondrie vystoupí a proces se opakuje. Karnitin je tedy velmi významný pro všechny tkáně, kde se využívá spalování tuků jako důležitý zdroj energie. Do těchto tkání patří zejména svalovina, jak kosterní, tak srdeční.
Autor: Petr Novák

Vadí jeho nedostatek?


Jestliže má organismus nedostatek karnitinu, mají svaly problémy se získáváním energie a mají vážně narušenou funkci. Jedinci s vrozeným nedostatkem karnitinu mají závažné srdeční problémy. Svalový rozvoj a výkon kosterního svalstva je tak ochromen, že například již kojenec bezmocně leží, nedokáže "pást koníčky", čili opřít se o ruce a vleže zvednout hlavu, a ve vyšším věku dítě má problémy se základním pohybem a například ani nemůže jezdit na kole, protože na to nemá sílu, ani není schopno pevně držet řídítka.

Zdroje karnitinu


Organismus získává karnitin částečně z živočišné stravy (hlavně z masa), především však jej sám syntetizuje z esenciální aminokyseliny lysinu. Vlastní syntéza je pro organismus rozhodující.
Pro výskyt karnitinu v živočišné tkáni je typické, že čím vyšší je přirozený obsah tuku v určitém typu svaloviny (např. skopové maso), nebo čím více se tuk využívá pro získávání energie (ptáci) nebo bazální metabolismus, tím je zde také vyšší obsah karnitinu.

Průmyslová výroba a doplněk výživy


Průmyslově se karnitin vyrábí fermentací. Používání karnitinu jako doplňku umělé výživy pro akvarijní ryby je velmi sporné z hlediska metabolického, ovšem nesporné z hlediska reklamního, včetně obecné známosti z reklam na doplňky stravy. Totiž ve všech živých organismech jeho tvorba má být dostatečná a ve zdravém organismu je ho zjišťován nadbytek. Pokud se tedy karnitin doplňuje uměle, je to buďto zbytečné, a nebo dokonce hrozí riziko, že organismus kvůli značnému nadbytku začne omezovat produkci vlastního karnitinu, což potom může vyvolat výše uvedené potíže. Kromě toho nadměrné dávky karnitinu ve stravě mohou poškodit ledviny.

Doplňky stravy pro lidskou výživu, vlevo nápoj s karnitinem, vpravo výrobek karnitin-tartrát v želatinových tobolkách.

Autor: Petr Novák

Podfu(c)k století


Karnitin byl dokonce v jedné anketě mezi odborníky označen za jeden z největších podvodů dvacátého století v oblasti doplňků výživy. Ovšem na druhou stranu reklama je tak mohutná, že o něm ví snad každý, i když se o jiné doplňky výživy nezajímá. Výroba doplňků s karnitinem je poměrně lukrativní a drží se jí i ty firmy, kde dobře vědí o tom, že uměle dodávaný karnitin nefunguje. Když nebudou vyrábět ony, bude vyrábět někdo jiný. Paradoxně i když je některý zákazník ze známosti při nákupu upozorněn na nefunkčnost karnitinu na zhubnutí, tak si jej přesto koupí. Prvosignální nebo podprahové podněty z reklamy dokáže překonat pouze úzká skupina odborníků, zbytek stáda si jde nakoupit. Jenom pro zajímavost, televizní reklama před deseti roky s jednou známou osobností, která stejně nezhubla (počítačem upravený obraz do štíhlosti) zvýšila prodej výrobků s karnitinem v ČR na desetinásobek a stále se drží vysoko. Statistický počet obézních se nesnížil.

Jak dávkovat?


Pokud je někdo stále ještě skálopevně přesvědčen o tom, že do směsi opravdu karnitin musí přidat, tak technologicky nejpřijatelnějším řešením je koupit takový karnitin, který je jako běžný doplněk stravy v želatinových tobolkách jako karnitin-tartrát (vínan karnitinu). Ten je v tobolce v krystalickém stavu, dobře se dávkuje a dobře se rozpouští. Rozpuštění relativně velkých krystalků ve vodě je téměř nezbytnou podmínkou aplikace do směsi, zejména pro malé ryby velikosti neonky. Typický zápach po amoniaku je u karnitinu normální. Dávka by měla činit nejvýše 2 g čistého karnitinu, což odpovídá přibližně 3 g karnitin-tartrátu na 1 kg suché směsi. Směs by měla být "obalena" vhodným gelem, protože jinak se karnitin velmi rychle rozpustí ve vodě.

Závěr


Jestliže některý živočich pozitivně reaguje na podání karnitinu, je nutná nejvyšší opatrnost, protože pravděpodobně nedokáže tvořit dostatek vlastního karnitinu, čili je to jedinec s metabolickou vadou, která se dále může dědit na potomstvo.
Pokud se v přírodě vyskytne ryba s metabolickou poruchou tvorby karnitinu, tak je předpoklad velmi rychlého úhynu buďto neschopností pohybovat se tak, aby sehnala obživu, nebo se stane snadnou kořistí predátorů. Při umělém zakrývání jakýchkoliv poruch metabolismu se potom v chovu rozmnožují geneticky zatížená zvířata. Potom se například u koní řeší poruchy trávení fruktanů (běžný sacharid vznikající v travinách) a z toho vznikající potíže, místo toho aby se nedopouštěla plemenitba takto vadných jedinců.

Dokument vytištěn z portálu AKVARISTA.cz (www.akvarista.cz). Použití článku pouze pro soukromé studijní účely.
Jakékoliv šíření článku nebo i jeho části je zakázáno.